En jæger gik at jage

Rytmiske øvelser inde og ude med jagt som tema.
Jægere og børn bærer vildtet ud. Foto: Niels Frost, Jægerforbundet.

Kort om forløbet

I forløbet her arbejder eleverne med rytmer og jagt i skolen og i skoven.
 

Formål

Aktiviteterne og øvelserne herunder er rytmiske øvelser i en "jagtkontekst". Her er der altså kun tale om det rytmiske aspekt.
Det er en grundlæggende forudsætning for deltagelse i mange musikalske aktiviteter, at man er i stand til at fastholde en puls og gengive konkrete rytmemønstre. Øvelsen her kan ses som et tiltag til udvikling af elevernes rytmiske færdigheder.

I aktiviteten er der både mulighed for at imitere og komponere, og det er der en pointe i. Det bagvedliggende læringssyn bygger på den grundantagelse, at læring foregår bedst i spændingsfeltet mellem imitation og komposition. Kompositionen er tænkt som et samarbejde mellem eleverne; herved udfordres og udvikles deres evne til samarbejde.

Som lærer kan man ud over det auditive aspekt medtænke skriftlige rytmiske nodebilleder.
 

Forberedelse

I musiklokalet
Eleverne sidder i en kreds eller på to rækker overfor hinanden, og hver elev skal have en tromme, en tønde, balje eller noget andet at slå på.

I første omgang skal alle lære remsen nedenfor. Krydserne i noden angiver, at der skal spilles på trommen.

Efter "Lyt nu" angiver jægeren (eller jægerne) hvad de har skudt.

I første omgang er der tre muligheder:


Når eleverne kan høre forskel og genkende de tre dyrerytmer, kan legen begynde.
 
Lærer som jæger
I første omgang er læreren leder. Her bliver eleverne fortrolige med legen. Efter "Lyt nu" spiller læreren - uden at rytmen brydes - en af de rytmiske figurer, som angiver, hvilket dyr der er skudt. Eleverne må gerne spille med, når de har fanget rytmen.

Én jæger eller flere jægere
Inden legen går i gang, har jægerne besluttet sig for i hvilken rækkefølge de har skudt de tre dyr. De skal altså ikke standse op efter hvert dyr. Efter hvert dyr starter remsen forfra med "En jæger gik at jage...", uden at pulsen brydes. Herved kommer aktiviteten til at hænge sammen som et længere musikalsk forløb - og øvelsen bliver mere udfordrende.

Opgaven for de øvrige elever bliver så at huske rækkefølgen af de tre rytmiske figurer.

Legen som kompositionsøvelse
Når klassen kender legen, kan den udbygges med et kompositionsaspekt, hvor eleverne i grupper selv skal finde på andre dyr, de har skudt, og komponere rytmer til. Her er det en god ide at lade dem digte husketekster til - og skrive tekst og evt. rytmer ned, hvis de kan.

Herefter leger eleverne legen som før.
 

Sådan gør du

I skoven
Begynd legen som jagt-konkurrence med at dele klassen i to hold. Det ene hold er igangsættende lyttere (I kan kalde dem klappere) - og det andet hold er jægere.

Alle elever i klassen skal kende de dyrerytmer I bruger. Det kan være de rytmer, der er præsenteret ovenfor- eller det kan være nogle, som klassen selv har fundet på.

Placer klapperne på et centralt mødested i skoven.

Jægerne får hver især et nummer, 1, 2, 3, 4...osv. De spreder sig i skoven i en rækkefølge, hvor nummer 1 er længst væk, og den med det højeste nummer er tættest på mødestedet. Dog må nummer et ikke gå længere væk, end at han/hun kan høre et hundeprop-pistol-skud fra mødestedet.

Legen starter med, at klapperne råber og trommer starten af remsen "En jæger gik at jage". Efter "Lyt nu" fyrer en af dem et pistolskud af - og det er tegn til den første jæger om, at han skal tromme sin figur igen og igen. (Den kan ikke forventes at fortsætte i samme puls).

Nu skal den anden jæger i rækken spille med på rytmen. Når den første jæger hører, at den anden jæger har fanget rytmen og spiller, holder han inde. På samme måde stopper den anden jæger jæger, når han hører at den tredie jæger spiller osv. På et tidspunkt er det den sidste jæger i rækken, der trommer - og når dette signal er opfanget af de lyttende igangsættere, noterer de sig, hvilket dyr der er tale om - og de starter remsen forfra og afslutter med et pistolskud.

Efter tre omgange bytter holdene.

Og vinderen er...
Når vinderholdet skal kåres, kan du og klassen have fokus på to felter:
  • Lytteevne, hvor parametren er korrekthed - var det de rigtige dyr i den rigtige rækkefølge?
  • Kommunikationsevne, hvor paramentren er tid - hvilket hold fik sine oplysninger kommunikeret hurtigst?
     

Baggrund

Jagtbare arter
Det er ikke alle dyr, man må skyde. Når eleverne selv skal komponere rytmer til dyr, er det vigtigt, at de kun bruger de jagtbare arter. Her er en oversigt over de jagtbare arter. For hver art er der link til en leksikonartikel, hvor eleverne kan læse mere om hvert enkelt dyr - for at blive klogere på det og få ideer til tekst og rytme.

Dyr Fugle
Kronvildt Ænder
Råvildt Gæs
Dåvildt Måger
Sikavildt Vadefugle
Hare Hønsefugle
Vildkanin Kragefugle
Duer
Grævling (fredet) Knopsvanen (fredet)
Odder (fredet)  
Husmår  
Skovmår (fredet)  
Ilder (fredet (reguleres))  
Lækat (fredet)  
Brud (fredet)  
Mink
Egern (fredet)
 
Vildsvin  
 

Vi har desværre ikke fået lagt Fælles Mål ind her. Hvis du synes de mangler, er du velkommen til at sende de relevante mål til skoven-i-skolen@nst.dk. Så lægger vi dem ind.