Jæger-stratego

Hvad er en go´ strategi? Få rørt kroppen! Lær imens om jægerens udfordringer og hvilke dyr, han er interesseret i.
Jægeren med sit horn. Illustration: Nationalpark Mols Bjerge.

Forberedelse

Derhjemme skal man forberede eleverne på at lægge en strategi. Hvad er en strategi? Hvad er en go´ strategi? Hvilke dyr er med i spillet? Hvorfor har vi valgt netop disse dyr? Og hvad skal jægerne være opmærksom på hvis han går i skoven på jagt? Hvordan må vi bruge skoven? Er der nogle regler?

Udskriv kortene og eventuelt laminer dem
Finde to passende trofæer f.eks. kastestænger fra en hjort eller blot noget der ligner. Alt kan bruges
Hvad er en go´ strategi? Få rørt kroppen! Lær imens om jægerens udfordringer og hvilke dyr, han er interesseret i.

Opgaven

Jæger-stratego er en strategisk fangeleg, hvor det gælder om at sætte sig ind i hvem der kan slå hvem, og måske erobre trofæet.

Eleverne får gennem leg og bevægelse, kendskab til forskellige dyr som jægeren går på jagt efter. Men der er også andre dyr med i spillet, såsom rovfugle og insekter. Og de spiller også en vigtig rolle.

Sådan gør du

Spillet
Jæger-stratego er inspireret at brætspillet stratego. Spillet går ud på at erobre hinandens trofæ. Trofæet i dette tilfælde er et dådyr-gevir(Eller noget andet).
Spillet består af to hold der hver får tildelt nogle kort. Disse kort er inspireret af jægerens jagtbytte, samt rovfugle der selvfølgelig ikke er en del af jægerens jagtudbytte. Der er fra skovflåten helt op til jægeren selv.

Spillekort
På kortene står der hvilke dyr man taber/vinder til. Det står også som tekst på kortet. Hvis deltagerne ikke kan læse eller ikke forstår kortet, så er der et tal i bunden af kortet der fortæller, hvor mange point dyret har. Det største tal vinder. Man løber rundt i skoven og prøver at fange hinanden. Man kan vælge at lede efter trofæet eller man kan vælge at fange sine modstandere. Det er en meget go´ ide at lægge en strategi inden man går i gang. Hvem gør hvad? Det er også en rigtig go´ ide at tale sammen undervejs i spillet. Hvem har det bedste kort hos de andre? Hvem kan slå jægeren? Hvordan organisere vi os? Man skal være opmærksom på, at der på nogle enkelte kort er specielle regler for hvem der kan slå hvem. Blandt andet kan jægeren slås af myggen og skovflåten hvis de slår først. Hvis jægeren derimod slår først, så er han vinderen.

I skoven
Man finder en base i skoven hvor strategen (50-70 meter mellem baserne) hører hjemme. Strategen har ansvaret for at dele kortene ud til sine medspillere.

Trofæet
Trofæet bliver gemt i skovbunden, hvor den skal være synlig, hvis man løber forbi trofæet. Spillet sættes i gang når begge hold har gemt deres trofæ og melder klar.

Spillet er slut

  • Hvis det ene hold har erobret alle kort.
  • Tidsbegrænset spil. Efter 10-15min. Tælles kortene og man finder en vinder.
  • Hvis trofæet bliver erobret og bragt hjem til holdets strateg.

Efterbehandling
Få en snak om hvad en go´ strategi er for noget. Har deltagerne ændret syn på det at være strategisk. Hvad ville deltagerne gøre anderledes en anden gang? Hvad skal jægeren være opmærksom på i skoven? Kan han også være strategisk inden han går i skoven? Her kunne man snakke om vind og vejrforhold. Hvor er dyrene henne i skoven og hvad kan jægeren gøre for at komme tæt på.

Kan suppleres med opgaver

Læringsmål:
At få kendskab til fødekæde/fødenet I den danske natur.