På sporet af byttet

Tag i skoven og lad eleverne komme på sporet af dyrespor. Hvilke spor og dyr hører sammen? Stimuler nysgerrigheden og opmærksomheden hos eleverne.
Dyrespor findes i mange former. Foto: Nationalpark Mols Bjerge.

Forberedelse

Gennemgå forskellige typer af spor med eleverne. Fortælle om levesteder og særlige kendetegn.

Forbered evt. med følgende værktøjer:

  • Sporbog f.eks. Dyr og Spor, Lars-Henrik Olesen
  • App: viltappen.

Opgaven

Eleverne skal forsøge at finde spor efter de dyr der indgår i Jæger-stratego.
Det kan være fodspor, lort, skrab, rester efter et måltid eller måske selve dyret/insektet

Sådan gør du

Opdel eleverne i mindre grupper og send dem ud i skoven og lede efter spor. Alt hvad de finder dokumenteres med fotos, og indsamles derefter hvis det er muligt. På arbejdsarket noteres hvilke dyr der er fundet spor efter.

Medbring insektsuger og et viskestykke til fangst af myg og flåt.

Efterbehandling
Elevernes indsamlede spor og dokumentation fremlægges i klassen og verificeres af læreren. Hvis der er tid kan opgaven bruges som indgang til et gruppearbejde om hvert af dyrenes levevis og hvorfor man finder sporene der hvor de er. 

Kan suppleres med opgaver