Jul i skoven

Undersøg familiens juletræstraditioner derhjemme - og juletræerne i en juletræsplantage. Ud med historie og kristedom.
Udeskolebørn fra Bybækskolen fælder et juletræ. Foto: Stinne Krarup Nielsen.

Kort om forløbet

Undersøg juletræet og de traditioner, som hører til træet - ved juletid selvfølgelig. Find en juletræsplantage i nærheden - og tag klassen med derud. Arbejd med juletræets historie, dyrkning, julepynt og traditioner ude og inde – og køb måske et træ med hjem til klassen.

Forløbet kan justeres alt efter klassetrin og ambitionsniveau (er der elever med andre religioner i klassen kan fokus evt. flyttes mod traditioner generelt).

Formål

 • At give eleverne en forståelse for, at jul kan fejres på mange måder.
 • At udvikle elevernes historiebevidsthed.
 • At eleverne får en forståelse for, at traditioner arves og forandres over tid.
 • At eleverne får en forståelse for jul i gamle dage sammenlignet med i dag.
 • At eleverne oplever, hvor juletræet kommer fra - og forstå juletræesdyrkning som erhverv.

Forberedelse

Aftale
Lav en aftale med en skov i nærheden om, at I kommer ud og ser på juletræer. Hvis skoven har tid, kan de fortælle om, hvordan man dyrker juletræer. Hvis de ikke har, kan du selv stå for undervisningen. Se Leksikon.

Historien om juletræet
Forbered et oplæg om juletræets historie. Du kan finde mere viden i Baggrund nedenfor og i Leksikon.

Sådan gør du

I klassen

Opvarmningsøvelse
Stil jer i en rundkreds og kast en bold rundt. Den der griber bolden skal nævne en ting, der hører til julen.

Juletræets historie
Fortæl om juletræets historie.

Juletraditioner
Tal med eleverne om juletraditioner - og giv dem som hjemmeopgave at spørge deres forældre og bedsteforældre om, hvordan de holdt jul i gamle dage - og særligt om de havde traditioner omkring juletræet. 

 • Hvor købte de juletræet?
 • Fældede de det selv?
 • Hvem pyntede juletræet?
 • Og hvordan blev det pyntet?
 • Hvad skete der omkring juletræet juleaften?
 • Osv

Eleverne kan også sættes til at arbejde med juletraditioner generelt. Inddel klassen i grupper og lad dem vælge forskellige traditioner. Forslag til temaer kunne være:

Elever af anden etnisk baggrund kan undersøge og fortælle om den højtid, som hører til deres religion.

Besøg i skoven

Øvelse 1: Find juleting

 • Send eleverne en kort tur ind i juletræsplantagen med den opgave at finde 3 små ting, der får dem til at tænke på jul (fx. kogle, grankvist, dekorationsdimser).
 • Lad dem gå sammen to og to, og bed dem ud fra de 3 ting fortælle om jul.
 • Husk at fortælle, at eleverne selvfølgelig ikke må plukke eller brække noget af træerne. Pas også på, at I ikke træder de mindste juletræer ned – de kan være temmelig små!!


Øvelse 2: Find juletræ og skriv et digt

 • Del eleverne i grupper på 3 og bed dem finde et juletræ, som de synes er særligt fint.
 • Lad dem lave et lodret trædigt med JULETRÆ som linjestarter (1. linje starter med J næste med U o.s.v.).
 • Lad eleverne herefter vise deres træ og fremsige deres digt for de andre.
lodret-traedigt.jpg
Lodret trædigt til et troldetræ. Tegning: Eva Wulff.


Bål
Hvis I kan finde en bålplads, så tænd et bål sammen med eleverne. Lav samling ved det tændte bål (evt. med varm saft og en brunkage) og bed eleverne fortælle om deres forældres og bedsteforældres juletræstradition.

Træ til klassen
Som afslutning kan I evt. købe et træ med hjem til klassen.

 

 

Bearbejdning i klassen 

 

 

 • Hvis ikke alle har fortalt om familiens juletræstraditioner afsluttes forløbet i klassen.
 • Hvis I har valgt at tale mere bredt om andre traditioner, kan I fremlægge dem her.
 • Hvis I har købt et juletræ, kan I klippe julepynt til det - og pynte det.

Læs H.C. Andersens fortælling om grantræet, som afslutning på forløbet.
 

Baggrund

Juletræets historie
Juletræet er egentlig en tysk tradition helt tilbage fra 1500 tallet. I Danmark er skikken kun godt 200 år gammel. Første gang man hører om et juletræ, er i 1808 på det godset Holsteinborg på Sydsjælland. Herfra bredte skikken sig til København, hvor det fortælles at Københavnerne satte stiger hen til Martin Lehmanns stuevinduerne for at kigge ind på familiens lysende træ.

Ikke alle havde dog råd til et helt træ. Min families første træ var således en grønkålsstok min tipoldefar i ca. 1860 hentede ind fra kålgården og pyntede op.

Borgerskabet var de første der tog skikken til sig i starten af 1900 tallet, men først omkring 1. verdenskrig havde almindelige familier juletræer.

 

Forslag til videre arbejde

Hvis du ønsker at arbejde med juletræet og traditioner på udskolingsniveau, er det oplagt at tage fat i den debat om juletræet på torvet i Kokkedal, der blev rejst i 2012 og herudfra diskutere kulturmøder i Danmark.
Følgende artikel kan evt. inddrages.

Til yderligere inspiration, se forløbet ”Juletræet med sin pynt” nedenfor.

 

Vi har ikke fået lagt Fælles Mål ind her. Hvis du synes de mangler, er du velkommen til at sende de relevante mål til skoven-i-skolen@nst.dk. Så lægger vi dem ind.