Sanse-sti

Et børnehold laver en sanse-sti ved at binde en snor ind gennem skoven. Det andet hold skal følge stien med bind for øjnene.
Sæt en sansesti op i skoven.

Formål

 • at børene lærer om deres sanser
 • at give børnene dejlige oplevelser i skoven, der bygger på deres sanser,
 • at lære børnene at skærpe deres sanser, når de færdes i naturen.
   

Forberedelse

Find et godt sted
Ofte vil det være en god ide, at du som lærer undersøger den skov, I skal ud i, før I tager af sted – og finder et godt område til sanse-stierne.

Sanser
Selve aktiviteten kan med fordel bruges, som et led i et undervisningsforløb om sanserne. Du kan bruge den som en indledning til emnet – for at spore børnene ind på, hvad sanser egentlig er. Eller du kan bruge den som afslutning på et emne om sanser. Du kan også vælge at bruge aktiviteten, som en del af en oplevelsestur i skoven.
 

Sådan gør du

To hold
Del klassen op i to hold. De to hold laver sansestier til hinanden. Lær børnene at binde knuder, hvis de ikke kan det. De skal bruge kællingeknuder, råbåndsknob - og måske et slyngestik.

Sæt sansestier op
Giv hvert hold et langt reb, som de føre gennem et område i skoven. Gerne et sted hvor der er lidt krat, væltede træer, store sten, huller og lignende. Rebet skal bindes fast til træer og sten med jævne mellemrum, så det hele tiden er stramt. Børnene kan bruge de små stykker sejlgarn til at binde det lange reb fast med. Rebet kan gå højt op (husk at alle børnene skal kunne nå hele tiden) - og helt ned til jorden (ikke for længe ad gangen - det er hårdt at følge).

Når rebet er spændt ud, skal børnene finde små ting i skoven og binde dem på med de små stykker sejlgarn. Du kan eventuelt forberede dem på det, så de kan samle, hvad de finder på turen ud gennem skoven.

Prøv sansestier af
Nu skal holdene prøve hinandens natursti. Hvert barn får bundet et tørklæde for øjnene og skal følge rebet med hænderne. Når barnet kommer til en af de ting, der er hængt på rebet, skal han/hun gætte, hvad det er ved at føle sig frem. De må ikke sige, hvad det er højt, for så kan alle de andre høre det. Du kan eventuelt sende børnene af sted med et stykke tids mellemrum. Men sørg for, at der både kan være langsomme og hurtige, uden at de støder ind i hinanden.

Organisering
Der er forskellige måder at organisere det på - og du må vælge den, der passer bedst til jer:

1) Stille oplevelse
Hvis sanseoplevelsen skal være en stille oplevelse, som hvert barn oplever alene, så skal børnene sendes af sted én efter én - og gå hele turen alene. Det kan være grænseoverskridende - og fantastisk når man er færdig.

2) Konkurrence
Hvis sanseoplevelsen skal være social, kan det barn, der har tørklæde på, få en hjælper fra det andet hold, der går med og hjælper undervejs - og hører hvad barnet gætter.
 

Baggrund

Sanser
Der kræves ikke nogen decideret baggrundsviden for at kunne gennemføre denne aktivitet. Hvis man vælger at bruge den i tilknytning til et emne om sanserne kan man gennemgå disse.

Mennesket har fem sanser:

 • synssansen (øjne)
 • høresansen (ører)
 • lugtesansen (næse, mund)
 • smagssansen (mund)
 • følesansen (overflade, hud mm)

Alle sanser fungerer på den måde. Når sansenerverne i et sanseorgan bliver påvirket, så sender de – via nervebanerne – en besked til hjernen. I hjernen bliver beskeden registreret. Derefter sender hjernen besked tilbage via nervebanerne, om hvordan kroppen skal reagere.

Et eksempel 
Du er ved at lave bål – og står og fodrer flammerne med små grene. I din iver kommer du for tæt på – og brænder din hånd på ilden. Det registrerer sansecellerne i huden på hånden straks. Beskeden brændt hånd bliver sendt til hjernen, der øjeblikkeligt sender en besked tilbage om, at du skal se at få den hånd ud ad ilden. Den besked bliver ikke kun sendt til hånden – men til alle de dele af kroppen, der er involveret i redningsaktionen.

Forenklede Fælles Mål efter 2. klasse:

Kompetenceområde: Undersøgelse

Kompetencemål:

 • Eleven kan udføre enkle undersøgelser på baggrund af egne og andres spørgsmål

Færdigheds- og vidensmål: Mennesket

 • Eleven har viden om menneskets sanser