Lugteleg

Nogle af børnene laver duftspor med et løg i skoven. De andre skal følge sporet.
Sporleg med løg.

Formål

 • at give børnene dejlige oplevelser i skoven, der bygger på deres sanser,
 • at lære børnene at skærpe deres sanser, når de færdes i naturen.
   

Forberedelse

Sanser
Selve aktiviteten kan med fordel bruges, som et led i et undervisningsforløb om sanserne. Du kan bruge den som en indledning til emnet – for at spore børnene ind på, hvad sanser egentlig er. Eller du kan bruge den som afslutning på et emne om sanser. Læs lidt mere om sanser i Baggrund.

Du kan også vælge at bruge aktiviteten, som en del af en oplevelsestur i skoven.
 

Sådan gør du

Del i par
Klassen deles i små hold af to elever. Hvert lille hold finder ude i skoven et lille område med træer og udstyres med et overskåret løg.

Læg duftrute
Mens det ene barn lukker øjnene, smører det andet barn saften fra det halve løg ud på træernes stammer i børne-næsehøjde. På den måde laver han/hun en duftrute. Når ruten er færdigafmærket, skal det andet barn prøve at lugte sig frem til den rute, det første barn afmærkede. Bagefter bytter børnene roller.

Det er vigtigt, at ruten ikke bliver for lang, da dufte hurtigt fordamper.

Duftgemme
I kan også lave øvelsen til en gemmeleg. Den ene elev lægger et duftspor efter sig med løget, mens den anden tæller til 50. Så gemmer den første elev sig – og den anden skal finde ham/hende ved at følge duftsporet.

Det barn som skal lugte sporet, skal sørge for ikke at får løgsaft på sig – ellers kan det være svært at finde frem til duftsporet.
 

Baggrund

Sanser
Mennesket har fem sanser:

 • synssansen (øjne)
 • høresansen (ører)
 • lugtesansen (næse)
 • smagssansen (mund, (næse))
 • følesansen (overflade, hud mm)

Alle sanser fungerer på denne måde: Når sansenerverne i det et sanseorgan bliver påvirket, så sender de – via nervebanerne – en besked til hjernen. I hjernen bliver beskeden registreret. Derefter sender hjernen besked tilbage via nervebanerne om hvordan kroppen skal reagere.

Eksempel
Du er ved at lave bål – og står og fodrer flammerne med små grene. I din iver kommer du for tæt på – og brænder din hånd på ilden. Det registrerer sansecellerne i huden på hånden straks. Beskeden "Brændt hånd" bliver sendt til hjernen, der øjeblikkeligt sender en besked tilbage om, at du skal se at få den hånd ud ad ilden. Den besked bliver ikke kun sendt til hånden – men til alle de dele af kroppen, der er involveret i redningsaktionen.

Forenklede Fælles Mål efter 2. klasse:

Kompetenceområde: Undersøgelse

Kompetencemål:

 • Eleven kan udføre enkle undersøgelser på baggrund af egne og andres spørgsmål

Færdigheds- og vidensmål: Mennesket

 • Eleven har viden om menneskets sanser