Kurv i pil

Eleverne fletter brødkurve af pilegrene - og får kendskab til, hvordan pilen dyrkes, høstes og forarbejdes.
Brødkurv af pilegrene.

Formål

  • at eleverne får erfaringer med en gammel kulturteknik som har været anvendt i Danmark gennem århundreder til både praktiske og æstetiske formål.
  • at eleverne lærer at formgive og fremstille ting af pil.
     

Forberedelse

Pil
Tal med klassen om piletræet og dets livsbetingelser. Dem kan du læse mere om i leksikonartiklen om Pil.

Pileflet
Snak også om, hvordan man kan bruge pil til pileflet. Vis eleverne forskellige ting - og billeder af ting - der er blevet lavet af pil. Vasketøjskurve, brødkurve, stole, fuglehuse, fiskeruser, pilehytter, højbede, stolesæder mm. Laver man disse ting af andre materialer i dag? Hvilke? Hvad er fordelene og ulemperne ved materialet pil?

Tal også om hvor i verden man producerer pileflet i dag, og hvorfor pileflet ikke er et erhverv, men en hobby i Danmark.

Få fat på pil
Pilegrene varierer i længde og tykkelse afhængig af deres alder. Her anbefales det at bruge grene der er 5 millimeter tykke. De er lettest at bruge for nybegyndere - og gode til små produkter. I kan få fat på pil på forskellige måder:

  • Du kan vælge at købe pilegrenene færdige hvis du gerne vil i gang med det samme. Se forhandlere under afsnittet Baggrund.
  • I kan også, som led i et større pileforløb i klassen, dyrke pilene selv. Det er et forløb der vil tage 1 ½ år. Men så har I også en pilemark, som I kan høste af hvert år. Her kan du finde en anvisning på hvordan I kan lave jeres egen pilemark.
  • Endelig kan I hente jeres pilegrene i skoven. Grenene skal høstes om vinteren lige når frosten sætter ind. Gå efter grene der er 5 millimeter tykke. Grenene skal tørre i mellem 2 og 6 måneder et tørt og luftigt sted, for ikke at krympe, når I har flettet dem. I kan godt flette med de friske pil umiddelbart efter I har høstet det. Det vil dog give en løs flet som slutresultat, da grenene svinder ind når de tørrer. Pilearternes forskellige farver giver et spændende farvespil. Husk at spørge skovejeren om lov til at skære grene af piletræerne.
     

Sådan gør du

Læg pilen i blød
Når I bruger pilegrene der er tørret, undgår I svind - altså at grenene krymper og at pileflettet bliver løst.

For at kunne flette de tørre pilegrene, er I nødt til at bløde den op igen. Det gør I, ved at lægge vidjerne i vand i cirka en uge. Jo varmere vandet er, desto hurtigere går det. I skal bruge en balje - eller hvis vidjerne er lange - et badekar, et langt plastikrør med låg i begge ender, en sø… et eller andet der kan fyldes med vand og vidjer. I kan også grave et hul i jorden og lægge en plastikpressening derned - og så fylde vand i det.

Pilen skal blødes op, til I kan bøje de tykke ender af pilegrenene 90 grader uden at de knækker eller barken sprækker. Det kan tage op til en uge. Så er pilen klar til at blive flettet.

Opbevar pilen i et fugtigt klæde, når I arbejder med vidjerne.

Fremstilling af kurve
Skær en firkant ud af en papkasse. Størrelsen på papstykket afhænger af den ønskede kurvs omfang. Tegn en cirkel efter en rund ting, f.eks. en tallerken eller et fad. Marker derefter hvor hullerne skal være i periferien af den runde afmærkning. Når pilen er 5 millimeter tyk skal hullerne sidde med 2 - 3 centimeters mellemrum. Husk - der skal være et ulige antal huller. Hullerne bores med en syl.


Tegn kurvens form på et stykke pap - og stik huller til pilestagerne.
Tegning: Eva Wulff.

Sæt stager i
Nu skal du sætte stagerne i. Stagerne er de pilegrene der danner kurvens skellet. De skal være cirka 100 centimeter lange. Find lige så mange stager som der er huller, og skær dem med et skråsnit i rodenden. Så er det lettere at sætte i hullerne. Bind stagerne ved rod-enden med snor eller ståltråd.


Sæt stagerne i papstykket og bind i begge ender med ståltråd.
Tegning: Eva Wulff.

Flet pil
Placer stagerne lodret i mellem benene og lad papstykket hvile på lårene.

Nu kan du begynde at flette kurvens sider. Flet med pilespidsen - én foran, én bagved, én foran, én bagved osv. Fortsæt rundt, til du har den ønskede højde på kurven.Flet med pilespidsen - én foran, én bagved osv.
Tegning: Eva Wulff.

Kantafslutning
Afslut med kant: Før én stage foran, én bagved, én foran og klip af.


Et foto af en kantafslutning som den på tegningen ovenfor.
Foto: Sally Jørgensen. Tegning: Eva Wulff.

Lav bunden af kurven
Papstykket tages ud og bunden gøres færdig således: Hold en stage og tæl 6 stager frem mod højre. Læg den mellem den 6. og 7. stage. Tag den næste stage og tæl igen 6 stager frem osv. Når der er fem stager tilbage tælles de nedbøjede stager med. Afslut disse stager ved at stikke pilen ned i midterhullet og op mellem 6. og 7. stage.

 

 

 

 

 
Flet bunden af kurven.
Fotos: Sally Jørgensen.

Afslutning
Afslut ved at klippe kurven til.

Inspiration
Inspiration til modellen er hentet fra Birgit Østergaard-Jensens bog 'Pileflet til gavn og glæde', 2001
 

Baggrund

Om pileflet
I forløbet med pileflet vil eleverne tilegne sig viden om pil, som et af skovens råmaterialer, der kan bruges kreativt i håndarbejde ved formgivning og fremstilling af produkter.

Pileflet er en gammel kulturteknik som igen er blevet aktuel. Der findes mange muligheder i bearbejdning af pil. Kurve er en af de muligheder materialet byder på. Pileflet kan både foregå som individuelt arbejde, eller i større projekter hvor skolen skal udsmykkes med blomsterkummer, højbede eller huler.

Forhandlere af pilegrene og stiklinger:
Midtsjællands Pileavl
v. Helge Gyldenkærne
Langbjergvej 100
Skee
4370 Store Merløse
Tlf.: 5760 0021

Pilecentret
v. Erling Goldschmidt
Pederstræde 12
4242 Boeslunde
Tlf.: 5814 0227

Skolen på Knud Lavardsvej
v. Steen H. Madsen
Knud Lavardsvej 37
Haraldsted
4100 Ringsted
Tlf.: 5760 0534

Vi har desværre ikke fået lagt Fælles Mål ind her. Hvis du synes de mangler, er du velkommen til at sende de relevante mål på mail til Skoven i Skolen. Så lægger vi dem ind.