Kurv med fuglefoder

Eleverne fletter fuglehuse af pilegrene. Gennem forløbet får eleverne kendskab til hvordan pilen dyrkes, høstes og forarbejdes.
Fuglefoderhus af pileflet

Beskrivelse

Eleverne fletter fuglefoderhuse af pilegrene. Gennem forløbet får eleverne kendskab til hvordan pilen dyrkes, høstes og forarbejdes.
 

Formål

  • at eleverne får erfaringer med en gammel kulturteknik som har været anvendt i Danmark gennem århundreder til både praktiske og æstetiske formål.
  • At eleverne lære at formgive og fremstille i pil.
  • at eleverne får mulighed for at drage omsorg for den nære natur.

Forberedelse

Pil
Tal med klassen om piletræet og dets livsbetingelser. Dem kan du læse mere om i leksikonartiklen om Pil.

Pileflet
Snak også om, hvordan man kan bruge pil til pileflet. Vis eleverne forskellige ting - og billeder af ting - der er blevet lavet af pil. Vasketøjskurve, brødkurve, stole, fuglehuse, fiskeruser, pilehytter, højbede, stolesæder mm. Laver man disse ting af andre materialer i dag? Hvilke? Hvad er fordelene og ulemperne ved materialet pil?

Tal også om hvor i verden man producerer pileflet i dag, og hvorfor pileflet ikke er et erhverv, men en hobby i Danmark.

Få fat på pil
Pilegrene varierer i længde og tykkelse afhængig af deres alder. Her anbefales det at bruge grene der er 3 millimeter tykke. De er lettest at bruge for nybegyndere - og gode til små produkter. I kan få fat på pil på forskellige måder:

  • Du kan vælge at købe pilegrenene færdige hvis du gerne vil i gang med det samme. Se forhandlere under afsnittet Baggrund.
  • I kan også, som led i et større pileforløb i klassen, dyrke pilene selv. Det er et forløb der vil tage 1 ½ år. Men så har I også en pilemark, som I kan høste af hvert år. Her kan du finde en anvisning på hvordan I kan lave jeres egen pilemark.
  • Endelig kan I hente jeres pilegrene i skoven. Grenene skal høstes om vinteren lige når frosten sætter ind. Gå efter grene der er 3 millimeter tykke. Grenene skal tørre i mellem 2 og 6 måneder et tørt og luftigt sted, for ikke at krympe, når I har flettet dem. I kan godt flette med de friske pil umiddelbart efter I har høstet det. Det vil dog give en løs flet som slutresultat, da grenene svinder ind når de tørrer. Pilearternes forskellige farver giver et spændende farvespil. Husk at spørge skovejeren om lov til at skære grene af piletræerne.

Om at fodre fugle
I dette forløb skal I lave en kurv til fuglefodring. Under forløbet kan I også snakke om fuglefodring, hvad man fodrer med, hvornår osv. Du kan læse mere om dette i baggrundsafsnittet nedenfor.
 

Sådan gør du

Læg pilen i blød
Når I bruger pilegrene der er tørret, undgår I svind - altså at grenene krymper og at pileflettet bliver løst.

For at kunne flette de tørre pilegrene, er I nødt til at bløde den op igen. Det gør I, ved at lægge vidjerne i vand i cirka en uge. Jo varmere vandet er, desto hurtigere går det. I skal bruge en balje - eller hvis vidjerne er lange - et badekar, et langt plastikrør med låg i begge ender, en sø… et eller andet der kan fyldes med vand og vidjer. I kan også grave et hul i jorden og lægge en plastikpressening derned - og så fylde vand i det.

Pilen skal blødes op, til I kan bøje de tykke ender af pilegrenene 90 grader uden at de knækker eller barken sprækker. Det kan tage op til en uge. Så er pilen klar til at blive flettet.

Opbevar pilen i et fugtigt klæde, når I arbejder med vidjerne.
 

Fremstilling af kurve til fuglefoder

Mål op
Skær en firkant ud af en papkasse. Firkanten skal være lidt større end omfanget på den kurv du ønsker at lave. Tegn en cirkel efter en rund ting - f.eks. en underkop - på det firkantede stykke pap.


Tegn kurvens form på et stykke pap - og stik huller til pilestagerne.
Tegning: Eva Wulff.

Bor huller
Marker hullerne skal være i periferien af den runde afmærkning på pappladen. Når pilen er 3 millimeter tyk skal hullerne sidde med cirka 2 centimeters afstand. Husk - der skal være et ulige antal huller. Når hullerne er markeret med blyant borer du dem i pappladen med en syl (se tegning).

Sæt stager i
Nu skal du sætte stagerne i. Stagerne er de pilegrene der danner kurvens skellet. Find lige så mange stager som der er huller og skær dem med et skråsnit i rodenden - så er de lettere at sætte i hullerne.


En pilegren med spids og rodende.
Tegning: Eva Wulff.

Træk stagerne gennem hullerne, så papstykket sidder midt på dem. Saml så pilegrenene med en snor eller en ståltråd i begge ender, så der dannes en form der ligner et fuglebur. Nu er skelettet dannet (se tegning).


Sæt stagerne i papstykket og bind i begge ender med ståltråd.
Tegning: Eva Wulff.

Flet pil
Placer stagerne lodret imellem benene, og lad papstykket hvile på lårene.

Nu kan du begynde at flette. Tag en ny pilegren, læg rodenden ind mellem to stager og flet videre med pilespidsen. Foran en stage og bagved en stage, foran en stage og bagved en stage. Fortsæt hele vejen rundt. Hvis du ønsker at 'spidse' taget mere til, kan du klippe nogle af stagerne af undervejs. Husk at der skal fortsat være et ulige antal stager at flette af.


Flet med pilespidsen - én foran, én bagved osv.
Tegning: Eva Wulff.

Japansk øje
Til sidst binder du de sidste grene sammen, enten med 'et japansk øje' eller ved at sno en pilegren omkring.


Sådan laver du et japansk øje.
Tegning: Eva Wulff.

 

 

 
Sådan afsluttes fuglehuset med et japansk øje i bunden.
Foto: Sally Jørgensen.

Forstærket kant
Som afslutning på fugletaget flettes der en forstærket kant en gang rundt.


Sådan laver du en forstærket kant.
Tegning: Eva Wulff.

Afslut
Papstykket tages ud, og der sættes et æble ind, og afsluttes som på toppen af taget med et japansk øje. Se øverste foto.

Inspiration
Inspiration til modellen er hentet fra Birgit Østergaard-Jensens bog 'Pileflet til gavn og glæde', 2001
 

Baggrund

Om pileflet
I forløbet med pileflet vil eleverne tilegne sig viden om pil, som et af skovens råmaterialer, der kan bruges kreativt i håndarbejde ved formgivning og fremstilling af produkter.

Pileflet er en gammel kulturteknik som igen er blevet aktuel. Der findes mange muligheder i bearbejdning af pil. Kurve er en af de muligheder materialet byder på. Pileflet kan både foregå som individuelt arbejde, eller i større projekter hvor skolen skal udsmykkes med blomsterkummer, højbede eller huler.

Forhandlere af pilegrene og stiklinger:
Midtsjællands Pileavl
v. Helge Gyldenkærne
Langbjergvej 100
Skee
4370 Store Merløse
Tlf.: 5760 0021

Pilecentret
v. Erling Goldschmidt
Pederstræde 12
4242 Boeslunde
Tlf.: 5814 0227

Skolen på Knud Lavardsvej
v. Steen H. Madsen
Knud Lavardsvej 37
Haraldsted
4100 Ringsted
Tlf.: 5760 0534

Om at fodre fugle
I kan fodre havens fugle både vinter og sommer. Brødkrummer, fuglefrø, korn, nødder, frø, fedt, melorm mmm er fine fødeemner. Om vinteren er det svært for fuglene at finde føde - og så er det en stor hjælp hvis de ved, at de kan finde føde i et fuglehus eller på et foderbræt. Om foråret og sommeren yngler fuglene - og når de opfostrer deres unger, kan det være svært at nå at finde føde nok. Her er det også en hjælp, hvis mennesker fodrer i haverne.

Mange tror, at hvis man begynder at fodre fugle om vinteren, så må man ikke holde op igen før det bliver forår. Det er en meget stiv måde at se tingene på. Fugle er vant til at finde deres føde forskellige steder - og at én fødekilde forsvinder, mens en anden opstår. Men vinterfodring har stor betydning for fuglenes overlevelse - specielt i perioder med sne og frost.

Vi har desværre ikke fået lagt Fælles Mål ind her. Hvis du synes de mangler, er du velkommen til at sende de relevante mål på mail til Skoven i Skolen. Så lægger vi dem ind.