Læs sagn på en galgebakke

Lær om lokalhistorie, sagn og myter - og find sammenhænge mellem tekster og steder.

  Forberedelse

  Find en lokal galgebakke. Skaf viden om dens beliggenhed, tilgængelighed og historie.

  Sådan gør du

  • Tag hen til en galgebakke uden at fortælle eleverne for meget om den i forvejen
  • Undersøg stedet: Hvad er der her? Hvad er det for et sted? Hvad har her mon været gennem tiderne?! 
  • Læs teksten. Hvad fortæller teksten jer om stedet? Hvad fortæller stedet jer om teksten?! Er der mere, det kunne være interessant at finde ud af?
  • Få eleverne til at søge mere viden om stedet og om teksten, fx ved at tage hen på Lokalhistorisk Arkiv og stille spørgsmål. 

  Læs evt. også en lærerhenvendt artikel om forløbet i: Eggersen, D.V. & Lovatt, L. (2023). Litteraturundervisning på Galgebakken i Espe. KvaN (126), 49-59.

  Baggrund

  Rundt omkring i Danmark kan man finde galgebakker, rettersteder, tingsteder og lignende. Mange sagn og røverhistorier knytter sig til disse steder. Elevernes forældre eller bedsteforældre har måske oplevet stedet i deres barndom og hørt dets historier. Med stedbaseret læsning af sådanne tekster kan man forbinde litteratur(historie) med lokalhistorie og blive opmærksom på såvel litteraturen som på stedet hvor man bor. 

  Find lokal galgebakke eller andet rettersted her: https://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/ . På sitet kan man også søge sagn. Eller spørg jer for på lokalhistorisk arkiv.

  Forløbet er inspireret af den litteraturpædagogiske metode stedbaseret læsnings fire faser (se fx Eggersen, D.V. (2022). Stedsopmærksom litteraturlæsning i skolen. Viden om literacy. Særnummer om stedbaseret læsning og skrivning (32) https://videnomlaesning.dk/media/5287/32_dorte-vang-eggersen.pdf  ).

  Formål

  • Kendskab til sagn og myter som genre
  • Bevidsthed om sammenhænge mellem tekster og steder
  • Kendskab til lokalhistorie