Nationalpark Mols Bjerge "Quiz og byt"

I Nationalpark Mols Bjerge "Quiz og byt" bevæger eleverne sig rundt mellem hinanden. Med små kort læres eller repeteres de fagord og egenavne der beskriver nationalparken.
Foto: Skoven i Skolen.

Forberedelse

  • Print kortene til Quiz og byt, evt. på karton.
  • Klip dem ud. 
  • Print evt. et ekstra sæt til lærerens facitliste.

Opgaven

”Quiz og byt" er velegnet, når der skal arbejdes med viden og færdigheder. Metoden er oplagt til repetition af ordforråd eller tematisk viden. Quiz og byt fungerer godt til både store og små.
Hver elev har et kort med et spørgsmål, som de skal gå rundt og vise til kammerater, som skal svare.

Sådan gør du

Trin 1: Eleverne går omkring mellem hinanden og finder en partner.
Trin 2: Partner A læser det spørgsmål som står på kortet.
Trin 3: Partner B svarer eller forsøger at svare.
Trin 4: Partner A hjælper eller roser.
Trin 5: Partnerne bytter roller, så partner B læser sit spørgsmål, og A svarer.
Trin 6: Partnerne bytter kort og siger farvel.
Trin 7: De rækker kortet i vejret for at vise, at de er ”ledige”, finder en ny partner og starter igen fra trin 2.


Aktiviteten fortsættes, indtil læreren vurderer, at alle eleverne har haft et passende antal af kort imellem hænderne. Udover at alle elever får øvet stof, så får de også mødt nye samarbejdspartnere, hvilket medvirker til at skabe et godt arbejdsklima i klassen.
 
Aktiviteten kan både bruges som introduktion og repetition af nationalpark ord.

Kan suppleres med opgaver