Natursyn hvor vi bor

I forløbet undersøger eleverne, hvilke natursyn der ligger bag udformningen af deres lokalområde.
Legeplads. Foto: Naturvejledning Danmark.

Formål

Eleverne arbejder med

 • forskellige natursyn.
 • hvordan deres nærområde er påvirket af flere forskellige natursyn og interesser.
 • at forestille sigalternativer til udformningen af deres nærområde, med udgangspunkt i et andet natursyn.

Forberedelse

Se først selv filmen Natursyn - den lange version på 4. minutter. I boksen med kopiark i højre side, kan du finde teksten fra filmen. 

Se derpå filmen med eleverne. Lad eleverne arbejde med fagbegreberne i filmen. I boksen i højre side finder du en ordliste, I kan bruge.

Tal med eleverne om begrebet natursyn.

I filmen introduceres eleverne til modellen ’Natursynstrekanten’. I modellen, nævnes tre natursyn:

 • Det produktive
 • Det rekreative
 • Det vilde  

Planlæg en tur i lokalområdet sammen med eleverne. Se på et kort, og udvælg tre områder, hvor I forventer at kunne finde eksempler på de tre natursyn, der introduceres i modellen. Det kunne for eksempel være den lokale park, skolegården, en sportsbane, en mark i udkanten af byen eller et område, der ligger ubenyttet hen. Sørg for at eleverne har notesblok og kamera med. Medbring selv kridt.

Sådan gør du

Tag på tur i lokalområdet. 

 • Gør holdt på de steder, I har aftalt og diskutér, hvilket natursyn fra modellen, I synes fylder mest, hvert sted. Var det, som I havde tænkt hjemmefra? 
 • Tegn en natursynstrekant på jorden med kridt hvert sted, og bliv enige om, hvordan de tre natursyn er vægtet. 
 • Lad eleverne tage fotos og lave notater hvert sted, sådan at de har materiale nok, til at arbejde videre med stedet, når de kommer tilbage på skolen.

Bearbejdning

Med udgangspunkt i de fotos og notater eleverne har lavet, skal de hjemme på skolen, i grupper lave en visualisering af, hvordan ét af de tre steder kunne se ud, hvis vægtningen af natursyn var en anden end i virkeligheden. 

- Hvordan ville skolegården eller parken f.eks. se ud, hvis det ikke var det rekreative natursyn der dominerede, men det vilde, eller det produktive? 

Fremlæg visualiseringerne på klassen, og diskuter dem og virkeligheden. Kunne noget være anderledes?

 • Et eksempel på en visualisering kunne være, at eleverne printer et foto fra området ud og tegner deres ændringer oven på billedet.
 • Eller at de arbejder med collage på det ud printede billede.
 • Eller at de tegner, maler, eller laver en model af genbrugsting, naturmaterialer el. andet. Se kopi-ark med eksempel på visualisering oven på foto.

Udstil visualiseringerne, og inviter evt. forældre, eller forvaltere af de områder I arbejder med, til at komme og se dem.

Baggrund

Du kan læse mere om natursyn, natursynsmodellen og menneskets forhold til naturen i bogen "Hvilken Natur? En antologi om natursyn. Redigeret af Anne Kathrine Gjerløff og Karsten Elmose Vad. Udgivet af Biologiforbundet i 2022.

Se også temaet om Natursyn her på Skoven i Skolen.

Natur og Teknologi efter 6. klasse

Kompetenceområde: Perspektivering 
Kompetencemål: Eleven kan perspektivere natur/teknologi til omverdenen og aktuelle hændelser.

Færdigheds- og vidensområde og -mål:
Natur og Miljø: Eleven kan beskrive interessemodsætninger i menneskers forvaltning af naturen lokalt og globalt. Eleven har viden om forskellige natursyn.