Sans verden - skriv et trædigt

Eleverne arbejder med digte, med udgangspunkt i et træ.
Udeskolebørn digter i trækronerne. Foto: Nationalpark Thy.

Forberedelse

 • Gå en tur i skoven og find gode steder at lave de forskellige øvelser.
 • Find et godt sted med mange forskellige slags træer. Sørg for at medbringe papir og skriveredskaber.

Opgaven

I dette forløb arbejder eleverne med at skrive digte og læse dem op. Digte er med til at udtrykke sansninger, stemninger og følelser, og i digte kan man lege og eksperimentere med sproget. Formålet med forløbet er, at eleverne bliver opmærksomme på ord og sætningers mange betydninger og særlige lyde. Grundideen med forløbet er ligeledes, at eleverne inspireres og digter i skoven. Hjemme i klassen illustrerer og afpudser de digtene, så der kommer en bog eller en udstilling ud af det.

Sådan gør du

Eleverne skal tegne træet, inden de begynder at skrive. Det giver ro til at se nøjere på træet og finde bedre ord.

 • Eleverne fordeler sig i skoven i et afgrænset område
 • Eleven arbejder alene
 • Eleverne må ikke forstyrre hinanden 
 • Der skal være ro
 • Hver elev finder et træ, som siger ham eller hende noget. 
 • Se godt på træet og find et godt kælenavn til det fx Troldebusk

Skriv nu navnet lodret. Sådan:

T

R

O

L

D

E

B

U

S

K

 

Nu skal man for hvert bogstav finde et ord eller en linje, der fortæller noget om træet.

Fx:

Træt

Rækker

Oldingen

Lange

Dvale

Elverfingre

Bedende

Ud mod

Søens

Kant

 

Når eleverne har skrevet deres digt, kommer de tilbage til udgangspunktet. Derefter sætter man eleverne sammen to og to, hvor den ene så ud fra den andens tegning og retningsangivelse skal finde den andens træ. Når den anden har fundet træet, læser digteren sit digt op for makkeren. 

Herefter opsøger de den anden digters træ. På den måde læser hver elev sit første digt op for én kammerat, hvilket kan være en god opvarmning øvlese til senere brug, såfremt man skal læse et nyt digt op for hele klassen.

Eleverne skal nu i par lave et nyt digt med nogle af de ord, som de har skrevet til det første digt. Nu skal de laver strofer og verslinjer, samt en titel til digtet. Læreren bestemmer hvor mange strofer og verslinjer. 

Evaluering og afrunding
Det er vigtigt, at forløbet afrundes med en refleksion over det lærte, så eleverne bliver bevidste om den læring, de har tilegnet sig. Evaluer og snak om læringsmålene. Har vi nået læringsmålene?

Hjemme i klassen kan I arbejde videre med digtene. De har godt af at ligge lidt, og blive vendt og drejet. Der kan sikkert findes bedre ordstillinger og andre ord, der rammer mere præcist. 

De lodrette trædigte kan sættes flot op ved siden af tegningerne af træerne som der også bør kæles lidt for. Det hele vil se godt ud på en stor opslagstavle, eller på overheads til et forældrearrangement. Måske kan I lave jeres egen digtsamling. Sat op på en computer får I med det samme et flot layout. 

 

Eleverne kan:

 • Udtrykke sansning, følelser og tanker.
 • Vise kendskab til sprogets spændvidde fra hverdagssprog til kunstneriske udtryksformer.
 • Forskellige ordklasser og deres funktion i sproget.
 • Forklare samspillet mellem genre, sprog, indhold og situation.
 • Vise indsigt i sprog, sprogbrug og sprogrigtighed i egne og andres tekster.
 • Kende betydningen af sproglige og stilistiske virkemidler.