Plant et træ - og se det vokse

Eleverne planter træer. De måler træerne og sig selv, så de kan følge træerne de næste år.
Børn og træer - Plant træer. Tegning: Eva Wulff.

Kort om forløbet

Klassen planter træer. Hvert barn får et træ, som han eller hun skal plante, passe og følge de næste år. De træer, eleverne planter, vil måske leve lige så lang tid – eller længere – end de selv gør.
 

Formål

  • at eleverne planter et træ.
  • at eleverne måler deres træ for første gang.
  • at eleverne bliver opmærksomme på, at træer har behov, der skal opfyldes for at de kan vokse godt.
     

Forberedelse

Få fat på træer
Køb eller få træer, som I kan plante med klassen. I kan også få lov at grave små træ-opvækst op ude i skoven - eller i haven - og plante dem. I kan også spire jeres egne træer af frø - men det tager et par år, før de er store nok til at komme ud.
 
Find et sted at plante
Find et sted, hvor I kan plante jeres træer - enten i statsskov, i privat skov - eller på skolens område. Det er vigtigt, at I kan komme og besøge træerne igen.
 
At plante træer
Tal med eleverne om, at de skal plante træer. I elevbogen er der en tegneserie på side 7 (se kopiark), der viser, hvordan man planter træer. Læs tegneserien sammen, og forbered eleverne på, hvordan de planter, og hvad de skal bruge (se Baggrund). I får sandsynligvis ikke mulighed for at vande de nye træer i skoven.
 
At måle træer
Eleverne skal også måle træerne og hinanden ude i skoven. Derfor skal de have tjek på metermål og centimeter. Tag målebånd, tommestokke og linealer frem og lær eleverne, hvordan vi måler i meter. Giv eleverne måleredskaber og et stykke papir og lad dem måle hinanden og alt muligt andet på skolen og skrive målene op.
 
Træets og menneskets behov
Tag udgangspunkt i elevernes bog (se kopiark), og tal med eleverne om menneskers og træers basale behov.Vi mennesker har fx behov for mad, vand, varme, ilt, lys, tøj, luft og kontakt med andre mennesker. Træet har behov for fx lys, vand, luft, jord med næring og som et substrat til at vokse i og at blive holdt frit for ukrudt. Hvordan er vi ens, og hvordan er vi forskellige fra træerne? Og hvorfor? Eleverne kan tegne deres egne og træernes forskellige behov på kopiark 11.
 
Tal også med eleverne om, at de forskellige træarter har forskellige behov for jordbund, lys og læ. På kopiarket fra indersiden af omslaget i elevbogen kan I læse om, hvilke behov træarterne har.
 

Sådan gør I

Plant træer
Tag ud til det sted, hvor I skal plante jeres træer. Hvert barn planter sit eget træ – evt. med hjælp fra andre elever og lærere. Find gode råd og vejledning i boksen nedenfor.
 

Om at plante et træ

Hvor skal træerne sættes? 
Find på forhånd et område, som klassen må plante til med træer. Statens skovdistrikter er behjælpelige med at skaffe træer og områder til tilplantning. Læs meget mere om hvordan på side 10 i bogens indledning. Det er vigtigt, at træarten passer til jordbunden. På omslagets inderside i elevbogen kan I læse om de forskellige træarters behov.
 
Hvornår skal I plante?
De små træer har størst chance for at overleve, hvis de bliver plantet i slutningen af oktober eller i november (før frosten sætter ind) – eller i april (efter frosten er af jorden).
 
Pas på rødderne
Sørg for, at de små træer ikke ligger frit fremme i sol og vind, mens I planter. Rødderne kan ikke tåle at tørre ud. En sort plastikpose eller en papirsæk omkring rødderne holder på fugten.
 
Hullet
Når I planter træet, er det vigtigt, at det hul, I graver, bliver så stort, at træets rødder frit kan brede sig nedad og ud til siderne. Hvis jorden er fast, må I løsne den godt inde i hullet og især i bunden af hullet, så eventuel overskydende vand kan trække ned i jorden.
 
Dybde
Når I planter træet, er det vigtigt at sørge for, at træet kommer til at stå i den samme dybde, som det gjorde tidligere. I kan se på stammen, hvor jordoverfladen tidligere har været.
 
Vand
Det er en fordel, hvis I har mulighed for at vande træet i forbindelse med, at I planter det. Vand træet efter det er sat, så jorden skylles ned omkring rødderne. Det er dog som oftest kun muligt i en have og ikke i skoven.
 
Ukrudt
Der skal helst være nøgen jord omkring det lille træ – uden græs og ukrudt, der stjæler næringsstoffer og vand fra træet. En eller to gange om året må eleverne derfor luge omkring deres træ i en radius på 1 meter.
 
Hvis træet går ud?
Det sker, at et træ går ud. I skoven er det ganske naturligt og normalt vil man plante et andet træ i stedet. Det kan I også gøre. Du kan evt. benytte lejligheden til at snakke med eleverne om liv og død blandt træer og mennesker.
 
Husk hvor træerne er
Det er vigtigt, at hver elev kan finde sit træ igen. Som lærer kan du lave et stort fælles kort over rækkerne, hvor du skriver alle elever og træer ind. Eleverne kan også snitte en lille pind med deres mærke og stikke den i jorden ved siden af træet. Pinden kan risikere at forsvinde med tiden.
 
Mål træer og børn
Hver elev måler sit træ og skriver tallet ned i en skovnotesbog eller på kopiark 1. Eleverne skal måle træets højde fra jorden til den øverste gren. De skal også måle hinanden og føre målingerne ind. Hver elev kan også tegne det nyplantede træ eller skrive lidt om det. Tag et fotografi af hvert barn med sit træ.
 
Mål træerne hvert år
Hvert år skal eleverne måle højden på deres træer og sig selv og skrive målene ind i kopiark 3, som skal gemmes i en samlet mappe, så eleverne kan følge træets og deres egen udvikling. Det er en god ide at måle træerne på samme årstid hvert år – det kunne fx være om efteråret. Du kan vælge at integrere træmålingen med efterårets aktivitet eller gøre det til en selvstændig aktivitet.
 

Bearbejdning

Dagbog og vækstkurver
Tal med eleverne om oplevelsen af at plante et træ og lad eleverne tegne og skrive om oplevelsen i deres dagbøger eller i kopiark 4. Skriv også træ- og børnehøjder ind i søjlediagrammerne i kopiark 1 og 3, og klæb tegninger, fotos osv. ind. Eleverne kan også tegne en tegneserie af deres oplevelse i skoven på kopiark 12. Gem børnenes udfyldte kopiark i mapper, så de ikke forsvinder.
 
Træets lange liv
Snak med eleverne om, hvor gamle deres træer kan blive – og hvor høje (se beskrivelser i det indre omslag). Tal med eleverne om, at deres træer måske kommer til at stå længere, end eleverne lever. Læs evt. digtet Du skal plante et træ af Piet Hein. Du kan finde det i Børn og Træer 4. – 6. klasse, side 40.
 
At passe et træ
I elevens bog kan I også læse om, hvordan I kan passe træet, så det bliver stort og flot. Eleverne kan især hjælpe deres træ ved at luge ukrudt væk et par gange om året de første år. Ukrudt konkurrerer med træet om næringsstofferne i jorden, og højt ukrudt kan stjæle lyset fra det lille træ.
 
Evaluering
Med kopiark 5 Hvad har du lært kan eleverne evaluere forløbet. Hvis de ikke kan læse og skrive, kan du springe det over eller bede dem tegne i stedet.
 

Baggrund

At plante et træ
Når man planter træer i skovbruget, skal det gå stærkt. Der er tit mange hektar, der skal plantes til, og da arbejdskraft er dyr, skal det gå hurtigt. Tit sætter skovarbejderen bare plantespaden ned i jorden, vipper den lidt, så der dannes en lille revne (en skrippe), stikker det lille træ derned, hiver spaden op og træder jorden godt til omkring det nye træ.
 
Når man planter træer i haven, er det noget helt andet. Så graver man en græstørv på 30 x 30 centimeter helt op, graver et hul på en halv meters dybde og løsner jorden længere nede og til siderne. Derpå sætter man forsigtigt det lille træ midt i, skovler jord ned omkring rødderne og hælder en spand vand over, så rødderne får god kontakt med jorden.Man sørger også for, at der ikke
er græs omkring det nyplantede træ, da det stjæler næring og vand.
 
Når I skal plante jeres træer, er det en god ide at plante, som man vil gøre det i en have. Så er der større chance for, at de lever godt og længe.
 

Find mere viden

Link
Find mere materiale om at plante og passe træer på www.skoven-i-skolen.dk.
 
Bøger
“Danmarks træer og buske”, Peter Friis Møller og Henrik Staun, Politikens Forlag, 2001
“Træer og buske i landskabet”, Helge Vedel, Politikens Forlag, 1958
”Danske planter – tilpasning og miljø”, Thorkild A. Nielsen, Alinea, 1999
”Skovens Træer – en opslagsbog”, Torstein Thomsen m.fl., Skov- og Naturstyrelsen, Dansk Skovforening
og Skoven i Skolen, 2003. Se nedenfor.
Relaterede Fælles Mål for musik bliver sat ind her, når de nye Fælles Mål er klar i 2014.