Ledeblokke

At finde og sortere sten efter farver eller mønstre giver en god indlæring i geologi og isens vandring over Nationalpark Mols Bjerge under sidste istid.
Rhombeporfyr fra molslaboratoriet. Foto: Nationalpark Mols Bjerge.

Forberedelse

  • Det er en god idé med et indledende soplæg om isens vandring og om ledeblokke. 
  • Kig på de forskellige ledeblokke og andre sten. Brug stenbestemmelsesarket og Google.

Opgaven

Der skal findes og sorteres sten på strandene i Nationalparken - de bedste strande er ved Kalø Slotsruin og ved Øer.

På stranden kan findes grov- og finkornede sten, andre sten er med lagdelt materiale eller mere kaotisk opbyggede og endeligt kan der findes sten i forskellige farver. Stenene kan være fra den danske undergrund (flint og kridt) eller stamme fra undergrunden i Norge og Sverige.

Sådan gør du

Inden turen kigges på sten og ledeblokke samt snakkes om isens vandring og hvor stenene på de danske strande oprindeligt kommer fra. 

På stranden samler eleverne i små grupper forskellige sten. Sørg for ikke at vælge for store sten. 

Klassen mødes og sorterer i fælleskab stenene efter kriterier som I bestemmer i fællesskab: størrelse, form, vægt, farve, grov- eller finkornede, lagdelt materiale, osv. Hver gruppe eller elev vælger en sten som de vil arbejde videre med hjemme på skolen. Tag stenen med hjem eller tag et billede af den. 

Hjemme på skolen skal der laves et kort til hver sten. Der skal som minimum stå oprindelsessted og navn men gerne mere. Slå op i stenbøger, brug Google eller stenbestemmelsesarket.

Saml kortene fra hele klassen og lav et kort over Skandinavien som viser hvor stenene oprindeligt kommer fra. 

Hvis man har lyst til at arbejde videre med stenen kan de slibes i maskine eller gennemskæres og slibes på glasplader med smergelpulver. 

Kan suppleres med opgaver