Skov og klima

Eleverne arbejder undersøgende med skov og klima og skovens klima.
Tegning af fotosyntese

Kort om skov og klima

Skoven skaber et helt specielt stabilt klima, som giver levesteder for mange arter af dyr og planter. Samtidig påvirker verdens skove jordens klima positivt på mange forskellige måder.
 
I forløbet undersøger klassen det lille skovklima og arbejder samtidig med skovens indflydelse på det store globale klima - og med hvorfor det at plante træer er en del af løsningen på klimaproblemet.
 
Genplant Planeten
Forløbet er lavet i forbindelse med Genplant Planeten 2009 og 2010, hvor 55.000 skolebørn over hele Danmark planter 180.000 træer for et bedre klima. Det samler nogle af de aktiviteter, som direkte handler om skov og klima.
 
Klimamaskinen
Som supplement til forløbet kan du bestille børnehæftet Klimamaskinen, som Skov- og Naturstyrelsen, Dansk Skovforening og Skoven i Skolen har udgivet i forbindelse med Skovens Dag og Genplant Planeten 2009. Hæftet er gratis og kan bestilles på papir i Miljøministeriets Netboghandel eller på info@mim.dk - og hos Skoven i Skolen på info@skoven-i-skolen.dk. Du kan også finde det som pdf-fil nederst i forløbet her.
 
Mål temperatur
Sammenlign temperaturen i skyggen i skoven og på marken.
Tegning: Eva Wulff.

 

Formål

  • at eleverne undersøger i skovens klima
  • at eleverne undersøger, hvad skoven gør for det globale klima
  • at eleverne forstår, hvorfor det at plante træer er en del af den mosaik af klimaløsninger, som kommer klimaforandringerne i møde.
     

Forberedelse

Hvad er klima?
Der er forskel på vejr og klima. Vejret er det du kan se ud ad vinduet. Det skifter hele tiden. Klimaet er, hvordan vejret opfører sig over en længere periode på 20 - 30 år. Her sammenligner vi skovens klima med markens klima, ved at måle på temperatur, lys, vind, regn og luftfugtighed.
 
Hvad er skovklima
Skoven skaber et helt specielt klima. Træerne står og stritter mange meter op i luften med blade eller nåle, som udveksler ilt og CO2 med atmosfæren. Deres rødder trænger langt ned i jorden, hvor de henter vand og næringsstoffer. Træer forbinder himmel og jord med deres plantekroppe og skaber et helt specielt skovklima, hvor udsving i temperatur, luftfugtighed, lys, vind og regn ikke er så store som udenfor skoven.
 
Det lille klima og det store klima
Skoven påvirker både det lokale klima (det lille klima) - og det globale klima (det store klima). Eleverne kan måle på det lille klima - og I kan sammen undersøge mere om det store klima.
 
Hvorfor hjælper det at plante skov, dyrke skoven bæredygtigt og bruge træ på verdens klima? Det spørgsmål er der flere svar på. Vi har samlet viden om træplantning i en klimasammenhæng i letlæst form i artiklen "10 spørgsmål og svar om skov, træ og klima", som ligger i Leksikon på www.skoven-i-skolen.dk. Den kan du bruge i din forberedelse. De store elever kan selv læse artiken.
 
Pupilmåler - brug den til at måle lys 
Sammenlign lyset i skoven og på marken. I kan bruge en pupilmåler til at måle lyset.
Tegning: Bettina Reimer.

 
 
Skoven skaber et godt klima.
Tegning: Eva Wulff.
 

Sådan gør du

Forberedelse i skolen

Læs børnehæftet Klimamaskinen (PDF 2 MB) med eleverne, som du kan bestille på www.mim.dk eller info@skoven-i-skolen.dk. Du kan også bestille en plakat, så længe lager haves.
 
Tegn et træ
Tegn et træ på tavlen og tal med eleverne om, hvad træet gør for klimaet. Skriv og tegn rundt om træet på tavlen. Eleverne kan selv tegne med. Du kan finde viden og ideer i tegningen øverst i forløbet, som du også finder i en anden form bagpå Klimamaskinen.
 
Grupper
Del eleverne op i grupper. I felten skal I måle på 5 parametre i det lille (nære) klima - og sammenligne skovens klima med markens klima. Hver gruppe kan evt. stå for at pakke en station sammen.
 
Du kan se i de 5 aktiviteter, hvad I skal bruge - og hvordan det gøres:
 
Mål regn (OBS, måske skal regnmåleren stilles op dagen før I tager i skoven.
 

Ud i skoven

Tag eleverne med ud i skoven en dag i foråret, sommeren eller efteråret hvor træerne har blade på. I skoven stiller hver gruppe sine to feltstationer op - en i skoven og en på marken.
 
Alle grupper laver målinger på alle 5 feltstationer. Målingerne kan evt. samles i følgende skema. Eleverne kan også selv lave måleskemaer.
 
  Skov Mark Note
Temperatur
i grader C
 
 
     
Lys
Pupilstørrelse
(se på pupilmåler)
  
     
Vindstyrke
Vurderet eller vindmåler
 
 
     
Luftfugtighed
i procent eller kogle
 
 
     
Regn
i milimeter
 
 
     


Bearbejdning

Tilbage på skolen bearbejder grupperne de målinger, de har foretaget på papir og computer - og sætter resultaterne op på en fælles væg. Tal med eleverne om, hvad deres resultater fortæller om skovens klima lokalt (det lille klima).
 
Måske kan I opsummere skovens klima - eller det lille klima - med følgende tabel:
 
Det lille skovklima
Hvad gør skov og træer
Skygge Træer skaber skygge for solen
Træer skaber læ for vinden
Ly Træer tager af for regnen, så den ikke rammer jorden direkte og vasker jord og næringsstoffer bort. Samtidig holder rødderne på jorden.
Høj luftfugtighed Træernes rødder henter vand nede i jorden. Vandet bliver transporteret op gennem plantekroppen og fordampet ud gennem bladene. Det skaber en høj luftfugtighed i luften.
Stabil temperatur Fordi skoven skaber skygge, læ og ly er temperaturen i skoven ofte mere stabil en den er udenfor skoven. Der bliver hverken ekstremt varmt eller koldt.
Stabilitet Skoven skaber et stabilt klima, hvor udsving i temperatur, luftfugtighed, lys, vind og regn ikke er så store, som de er udenfor skoven.
 
Evaluering af det lille klima
Til at evaluering efter jeres arbejde i felten og i skolen kan du bruge tegningen ovenfor som et kopiark uden tekst og et kopiark med tekst
 
Det store klima
Tal med eleverne om, hvordan skovene i verden påvirker det store klima. I tabellen nedenfor er samlet nogle overordnede punkter:
 
Det store klima Hvad gør skoven
Skoven fjerner CO2
Træer laver fotosyntese i lys. De optager CO2 fra luften, vand fra jorden og producerer glycose og ilt med solen som energikilde. Så længe træer vokser fjerner de CO2 fra atmosfæren og bygger kulstoffet ind i deres plantekroppe. Kulstoffet kan vi mennesker gemme i træet, ved at bruge træ og planter nye træer.
 
Verdens skove dækker kun 10 procent af jordens overflade, men de står for 42 procent af den samlede fotosyntese fra både land og hav.
Skoven producerer ilt Affaldsstoffet fra fotosyntesen er ilt - det livsnødvendige stof, som både dyr og planter bruger når de ånder. Man kalder regnskoven for verdens lunger, fordi de danner meget ilt.
Skoven forhindrer errosion Skove verden over skaber ly for regnen og forhindrer jord og næringsstoffer i at blive vasket bort. Hvor man fælder skoven skabes ofte ufrugtbart land. Skoven forhindrer jorderrosion og beskytter kyster mod bølgeslag.
Skoven passer på vandet Skoven giver skygge og læ - og holder på vandet, så landet ikke tørrer ud. Mange steder beskytter skoven også grundvandet.
Skoven skaber levesteder Skovens træer skaber med deres rødder, stamme, grene og blade og det typiske skovklima mange forskellige levesteder for dyr, planter og andre organismer. Skove er levesteder for op til 90 procent af landlevende arter af dyr og planter vi kender.
Skoven giver mennesker meget Skoven giver mennesker tømmer, brænde, føde, foder til dyr, olier, gummi, medicin, nye materialer til nye teknologier, levesteder, kunst, glæde.
 
Artikel
 
Se film
Filmen "En bekvem sandhed" om skove og træer i en global klimasammenhæng er produceret af det engelske Forestry Commission og oversat til Dansk af Træ Er Miljø. Den kan ses fra 3. klasse og op. Se og diskuter filmen "En bekvem sandhed" , hvis eleverne er store nok til at forstå den.
 
Rapport
Hvis eleverne skal skrive rapport, kan de selv søge mere viden om skov, træ og klima på hjemmesiden og på nettet. Se f.eks. artikler i Leksikon:
 
Fugtighedsmåler - kogle
Er der forskel på luftens fugtighed i skoven og på marken? I kan bl.a. bruge en kogle som fugtighedsmåler.
Tegning: Bettina Reimer.
 

Baggrund

Hvad er drivhuseffekt?
Vores klima forandrer sig. Vi har de sidste 100 år brugt så meget kul, olie og gas, at der nu er for meget CO2 i luften. Det ligger som et lag af gas rundt om Jorden. Jorden bliver opvarmet af solen, men afgiver også noget af varmen tilbage til atmosfæren igen. Når der er CO2 i luften, har varmen svært ved at komme helt væk fra Jorden. Derfor bliver verden varmere. I løbet af de sidste hundrede år er temperaturen i gennemsnit steget med 1,5 grader i Danmark.
 
Det vil få stor betydning for os. Isen ved polerne er allerede begyndt at smelte. Snart vil havene begynde at stige og oversvømme land som ligger meget lavt. Vejret vil forandre sig over hele verden. Nogle steder vil få flere storme og mere regn. Sahara og de andre ørkner vil vokse.
 
Derfor må vi gøre noget. Det første skridt kan være at plante træer. Det andet at spare på energien tæt på. Det tredie at dygtiggøre sig og arbejde med klimaløsninger på mange forskellige planer.

Vi har desværre ikke fået lagt Fælles Mål ind her. Hvis du synes de mangler, er du velkommen til at sende de relevante mål til skoven-i-skolen@nst.dk. Så lægger vi dem ind.