Spil på pilefløjter

Skær pilefløjter og leg med lyde og toner i foråret.
Pilefløjte

Formål

Formålet med aktiviteterne er, at eleverne

  • opdager, hvordan et blæseinstrument fungerer
  • opdager hvordan toner dannes og ændres højere og dybere
  • skærper deres opmærksomhed på opadgående og nedadgående tonebevægelser
  • skærper og opøver deres rytmiske sans
  • stimuleres til og oplever glæden ved selv at fremstille instrumenter
  • lærer at genkende et piletræ
  • lærer at bruge en dolk
     

Forberedelse

Maj og juni
For at lave pilefløjten, skal barken på pilegrenene være løs, som den er det når saften stiger. Derfor er det bedst at lave pilefløjter fra maj og til midsommer. Læs mere i Baggrund.

Dolk
Eleverne skal have lært at bruge en dolk. Se aktiviteten Om at snitte.

Pil
Find et sted i skoven, hvor du ved der vokser piletræer. Det vil ofte være i nærheden af vand (bæk, å eller sø) – eller på fugtig bund. Læs mere i Leksikonartiklen om Pil.

Snit selv
Snit selv en pilefløjte - eller flere. Det er ikke helt let, så det er vigtigt at du selv er god til at snitte fløjter, hvis du vil lære det til børn. Du kan også alliere dig med en voksen mere, som også kan snitte pilefløjter. Måske en gammel mand - de har tit gjort det selv som børn.
 

Sådan gør du

Forbered børnene på at de skal i skoven at lave pilefløjter, så de har praktisk tøj på.

Find fløjt
Når I kommer ud i skoven, finder I stedet med piletræerne. Stå eller sæt jer stille og lyt efter "fløjte-lyde". Det kan være forskellige fuglestemmer, vindens susen i trækronerne, en politibil i det fjerne osv.

Skær pilefløjter
Nu skal I finde et piletræ og skære en kvist eller en gren af træet. Vis dem en fløjte du har lavet tidligere. Fortæl og vise dem, hvordan de skal gøre.

I aktiviteten Lav en pilefløjte kan du se, hvordan I snitter en pilefløjte. 

Spil på fløjterne
Når børnene har fået lavet fløjterne, må de selvfølgelig undersøge og eksperimentere med at få forskellige lyde ud af fløjten.

Tit er det en lidt flad fornemmelse at have lavet noget, hvis det ikke kan bruges i en eller anden form for sammenhæng - derfor kommer her et par ideer til lege og aktiviteter med fløjterne.

Ekko-runder
I sidder i en kreds og skiftes til at lave en fløjte-lyd, som de andre skal gentage som ekko. Vær opmærksom på at børnene siger ’dy dy’ i fløjten hvis de vil markere en rytme. Hvis de bare blæser, er det svært at gøre rytmisk præcist.

Hvorfor synger fuglene
I undervisningsforløbet Hvorfor synger fuglene er der en sang om fuglefløjt som kan bruges her. I synger A-delen med almindelig tekst og lader B-delen være fløjte ekko med fuglestemmerne. Eleverne kan så skiftes til at være solister og selv bestemme hvilken fugl de vil efterligne. Du kan også dele klassen op i to hold i B-delen og på forhånd aftale, hvilke fugle-fløjt der skal med.

Gæt min melodi
En elev forsøger at spille en melodi på fløjten, og de andre skal gætte hvilken sang det er.

Gemme-leg med fløjtelyde
Legen er almindelig ’krone-put’ eller ’spark æ dåse’ - blot uden krone og dåse , men med fløjtelyd.. Den, der er den, starter med at tælle mens de andre gemmer sig. Når man bliver fundet, kommer man hen til startbasen. Alle kan befries, hvis en, der ikke er fundet endnu kommer hen til basen og når at fløjte inden han bliver taget.
 

Baggrund

Når foråret kommer, stiger saften i træerne – og så er det tid at snitte pilefløjter. Hele vinteren er løvtræerne i en slags dvale. Bladene er kastet, og træerne står bare og overlever. Allerede i februar og marts er der så meget lys og varme at træerne begynder at suge vand op gennem rødderne. Vandet løber i tynde rør lige inde under barken. Det løber op igennem stammen og grenene, og ud til knopperne hvor blade og blomster gør sig parate til at springe ud. Vandet – eller saften – løsner barken, så den er let at få af. Det bruger du, når du skal snitte en pilefløjte.

Nattergalen
Nogle siger, at når nattergalen begynder at fløjte (det gør den 5. maj) så skal man skære sig en pilefløjte – og spille med den natten lang.

Vi har desværre ikke fået lagt Fælles Mål ind her. Hvis du synes de mangler, er du velkommen til at sende de relevante mål til skoven-i-skolen@nst.dk. Så lægger vi dem ind.