Undersøg korn

Eleverne dissekerer korn og undersøger forskellige kornprodukter.
Hvede. Foto: Landbrug & Fødevarer.

Formål

At eleverne:

  • Får kigget grundigt på korn og kornprodukter
  • Lærer at dissekere en plante
  • Får erfaringer med forskellige kornsorter    

Forberedelse

Skaf korn
Som forberedelse til forløbet skal du skaffe forskellige kornprodukter. Meget gerne både fine (fint mel og grovmel), gryn og hele kerner, fx hele rug- og hvedekerner.

Hvis I gennemfører forløbet i høsten, som tit ligger i august, så er det en god ide at få fat på planter af hvede, rug, byg eller havre med rod og det hele. Hvis det er svært at skaffe, så er korn en del af græsfamilien, så alle græsser kan bruges. Vælg gerne græsser, der har synlig lighed med kornplanter.

Eleverne kan også selv være med til at skaffe korn, fx kan I gå på sanketur sammen og hente korn og forskellige græsser med hjem til klassen. Eleverne kan også medbringe kornprodukter fra deres egne køkkenskabe.

Kopiark
Print Kopiark 1. Print kornark - og laminer dem evt., så de kan bruges af flere. I kan også hænge dem op i klassen. Hent evt. også sangen "Hveden er en vigtigpeter" nedenfor, læg den ind i et wordfil og print den ud til klassen.

Hveden er en vigtigpeter. Tegning: Eva Wulff.
Sangen "Hveden er en vigtigpeter" er god til at lære de fire kornsorter. Find melodien på nettet. Tegning: Eva Wulff.

Sådan gør I

Forforståelse om korn
I klassen kan I indledningsvis tale kort om: Hvad er korn? Hvilke kornsorter har vi? Hvad bruger vi de forskellige kornsorter til? Hvor eleverne støder på kornprodukter derhjemme? Hvad ved eleverne om korn? Brug evt. info eller videoer fra denne side

Syng om korn
Lær eleverne sangen om de fire kornsorter. Du finder den som illustration ovenfor. 

Undersøg korn
Nu skal eleverne undersøge korn eller græs. De  kan følge dissektionsvejledningen i "Kopiark 1 – Undersøg korn”. Eleverne kan også bruge udprint af kopiark med de fire kornsorter. 

Om skalpeller
Eleverne behøver ikke skalpeller, selvom det kan være lettere at få kigget inde i kernen ved hjælp af en skalpel. Alternativt fungerer en saks udmærket, evt. suppleret med en tyk nål. På mange skoler er der dissektionssæt i biologi, som I evt. kan bruge. Tag skalpellen ud af æskerne, hvis du ikke synes, eleverne skal bruge dem.

Lad eleverne arbejde gruppevis med forskellige kornsorter eller andre græsser, hvis det ikke er let at skaffe hele kornaks.

Opsamling
Saml op i fællesskab på de fælles kendetegn på græsser.

Bearbejdning

Der bor en bager
Som opfølgning på aktiviteten kan I besøge en bager. Aftal i forvejen jeres besøg, så der er tid til at samtale om de forskellige kornsorter og måske få en rundvisning i bageriet (måske i hold, hvis det er en mindre forretning). Det kan også være, at bageren vil komme over på skolen i stedet. 

Besøg et landbrug
En anden mulighed er at besøge et landbrug. I kan booke et besøg her.

Bag med mel
I kan også lave dej til snobrød eller bålkiks ud af noget af jeres korn - og bage brød over bål. Hvis I primært har fundet andre græsser, så undersøg, om nogle af dem er spiselige og smag på dem.

Baggrund

Læs om græsfamilien i Den Store Danske og på Naturbasen. Find mere materiale om korn i Kornets Hus, hvor der også kan bookes skolebesøg. Her kan du også finde materialet ”Kend dit korn”. Se materiale om korn her. I materialet ”Økologi – hvad er det” er der også et tema om korn.

Natur/teknologi

Kompetencemål: 

  • Undersøgelse: Eleven kan sortere og klassificere. Eleven har viden om naturfaglige kriterier for sortering.

Færdigheds- og vidensmål:

  • Undersøgelse (efter 4. klasse) Eleven kan deltage i dissektion (af dyr). Eleven har viden om sammenlignende anatomi.
  • Teknologi og ressourcer (efter 4. klasse) Eleven kan beskrive en proces fra ressource til færdigt produkt og fra produkt til ressource. Eleven har viden om enkle produktions kæder.