Betydning i og af udeskole

Hvad synes tidligere udeskoleelever om deres skoletid i udeskole? Speciale fra 2009.
Bro bro brille. Udeskolebørn fra Gl. Rye skole. Foto: Martin Einfeldt.

Natur og bevægelse

Jacob Bahns speciale fra 2009, "Betydning i og af udeskole", undersøger, hvordan tidligere udeskoleelever fra Lutvannskolen ser tilbage på deres udeskoletid - og vurderer hvilke aspekter i udeskolen, der har haft størst betydning for eleverne. Svarene er relativt entydige: Det er naturen og det at kunne være fysisk aktiv, der har betydet mest ved at gå i udeskolen på Lutvann, en betydning der forbindes med glæde..
 
Glædesfølelsen ser ud til at hænge sammen med en følelse af at være aktør i en dialog, hvor fysisk aktivitet kan ses som elevens svar på naturens tiltale. Fysisk aktivitet er en biologisk, udviklingsmæssig nødvendighed, der giver glædesfølelse,  når den får lov til at udleves. Den dobbelte aktørrolle belønner os med glæde, når vi svarer på naturens tiltale med fysisk aktivitet.
 
Undersøgelsen bygger på interviews med 8 tidligere udeskoleelever og 2 af deres nuværende lærere.
 
Meget spændende læsning, som kan varmt anbefales.