Outdoor Learning — Why It Should Be High up on the Agenda of Every Educator

Hvorfor skal udeskole være højt på dagsordenen for alle undervisere? Find abstract og link til kapitel om udeskolens nødvendighed i de komplekse krisers tid - udgivet på Springers forlag.
Bliv Skjoldunge - Vandløbets liv og kræfter. Foto: INSP Media.

Abstract på dansk

I en verden, som er udfordret af flere og flere komplekse kriser, er en sund forståelse af virkeligheden og undervisning af høj kvalitet vigtige elementer for at styrke børn og gøre samfund mere modstandsdygtige og parate til fremtiden. Dette kapitel argumenterer for, at udeskole - på trods af de faktum, at flere aspekter stadig er under-udforsket - kan spille en vigtig rolle i at medvirke til den type af læring, som det 2100 århundrede behøver.

Udeskole giver mulighed for en mangfoldig, fundamental udvikling af læring i mange dimensioner, som akademisk læring, social interaktion, personlig udvikling og velbefindende, mental, fysisk og social sundhed, kreativitet og meget mere. Det skaber en add-in tilgang, som er let at integrere i almindelig undervisning uden de store udgifter. Derfor burde udeskole være højt på agendaen for enhver beslutningstager, som beskæftiger sig med fremtiden for vores uddannelsessystem.

Kapitlet udfolder hvorfor bogen er en værktøjskasse for beslutningstagere indenfor undervisningsverdenen, læreruddannelser, skoler og forskningsinstitutioner, for systematisk at indlejre udeskole i deres respektive praksis.

Find kapitlet på Springer forlagets hjemmeside.

Abstract på engelsk

In a world challenged by increasingly complex crises, a sound understanding of reality and high quality learning become crucial elements for strengthening children and making societies more resilient and fit for the future. This chapter argues that outdoor learning—even given the fact that quite a few aspects of it are under-researched—can play an important role in contributing to the kind of learning the twenty-first century needs. Outdoor learning enables cumulative, fundamental fostering of learning in multiple dimensions, such as academic learning, social interaction, personal development and well-being, mental, physical and social health, creativity, and much more. It is an add-in approach, easy to integrate into normal schooling, at very low cost. It therefore should be very high up on the agenda of any decision maker who is concerned with the future of our education systems. The chapter elaborates why the reminder of the book is a toolbox for just such decision makers in education authorities, teacher-training universities, schools and research institutions, to systemically embed outdoor learning in their respective practices.