Welcome to My City

I grupper fordyber eleverne sig i deres by. De skal interviewe en lokal og filme deres oplæg samt samtale med en opponentgruppe. Forløbet foregår på engelsk.
Fordyb jer - og fortæl elever i andre lande om jeres by.

Forberedelse

Formålet med dette undervisningsforløb er dels at træne elevernes kommunikative færdigheder på engelsk og dels deres kendskab til kultur og historie. Vi vil i dette forløb anvende det urbane uderum til at opnå disse mål. Derudover kræver vores forløb, at læreren finder en klasse af samme niveau fra et andet land. Denne klasse gennemgår samme forløb som vores klasse, hvor eleverne laver videoer som den endelige produkt. Til slut i forløbet udveksler de to klasser deres videoer.

Sådan gør du

Eleverne deles i skolen i grupper, som de skal arbejde i gennem hele forløbet. Læreren har på forhånd udvalgt områder i byen, som eleverne kan vælge i mellem. Grupperne udvælger derefter lokationer inden for deres valgte byområde, som de vil undersøge og blive eksperter i. Elevernes fremlæggelser skal optages på video og indeholde:

  1. præsentation af deres område
  2. et interview af en person, som har tilknytning til det valgte område
  3. en samtale med en opponentgruppe, som stiller spørgsmål til fremlæggelsen.

Hele videoen foregår på engelsk.

Arne Jordet argumenterer for, at fremmedsprog er godt at bruge i udeskole fordi, det giver eleverne mulighed for at anvende fremmedsprog i autentiske situationer. Udeskole åbner mange muligheder idet eleverne f.eks. kan bruge sproget mens de gennemfører forskellige aktiviteter.

Grupperne forbereder præsentationer af deres valgte område både på skolen og på det relevante sted. Grupperne tager sammen med deres opponentgrupper ud til den valgte lokation og filmer deres præsentation, samt opponentgruppens spørgsmål dertil. Opponentgrupperne skal have forberedt minimum tre spørgsmål til den fremlæggende gruppe.

Bearbejdning

Forløbet rundes af ved, at grupperne viser deres videoer for hele klassen og sender dem til venskabsklassen i udlandet.
Vores klasse ser videoerne fra venskabsklassen og arbejder med at se ligheder og forskelle fra de to kulturer.

Forslag til videre arbejde

Videre kommunikation til venskabsklassen, som kunne være i form af skype-opkald eller breve, som evt. kunne ende med en studietur, hvor man besøger venskabsklassen og de besøger os.

I dette undervisningsforløb har vi taget udgangspunkt i folkeskolens formålsparagrafs krav om, at folkeskolen skal gøre eleverne “(...) fortrolige med dansk kultur og historie, giver dem forståelse for andre lande og kulturer (...)”. Vi har derudover listet de fælles mål, som vores undervisningsforløb knytter sig til i fagene engelsk og dansk.

Engelsk 

I faget engelsk har vi taget udgangspunkt i på den mundtlige kommunikation. Eleverne arbejder både med at kommunikere gennem en forberedt og planlagt præsentation, men også med den spontane kommunikation gennem interview med en fremmed og gennem dialog med en opponentgruppe, som stiller spørgsmål til præsentationen. Vi har derfor taget udgangspunkt i følgende mål for faget engelsk.

  • 8.-9. klasse - Præsentation - Fase 1: ”Eleverne kan give sammenhængende fremstillinger på basis af indhentede informationer” og ”Eleven har viden om at søge og strukturere information”
  • 8.-9. klasse - Præsentation - Fase 2: ”Eleven kan give detaljerede fremstillinger af fakta og synspunkter” og ”Eleven har viden om teknikker til at give sammenhængende fremstillinger”
  • 8.-9. klasse - Samtale - Fase 1: “Eleven kan indgå i spontane samtaler om forskellige emner i et sprog, der passer til situationen” og “Eleven har viden om høflighedsstrategier”
  • 8.-9. klasse - Samtale - Fase 2: “Eleven kan deltage aktivt i en uforberedt samtale” 

Dansk 

Inden for faget dansk arbejder eleverne ligeledes med at strukturere kommunikation både for deres interviews og præsentationer. Eleverne kommer også til at arbejde med fremstilling af mediet video. Her skal de kunne udvælge og prioritere indhold samt arbejde med teknisk redigering.

  • 8.-9. klasse - Forberedelse - Fase 1: “Eleven kan indsamle oplysninger og disponere indholdet” og “Eleven har viden om spørgeteknikker og observationsmetoder ”
  • 8.-9. klasse - Fremstilling: “I undervisningen skal eleverne møde en variation af opgavetyper, således at eleverne kan fremstille tekster til forskellige modtagergrupper. I arbejdet med større multimodale produktioner skal der være fokus på efterproduktion i form af at bearbejde materialet; udvælge, sortere, redigere og fx arbejde med billedredigering, underlægningsmusik og lydeffekter.”