Fremtidens fødevarer

Spændende materiale til Klimaundervisning for 5. - 7. klasse. Arbejd med klima og bæredygtighed i skolens nære omgivelser i en kobling af naturfag og dansk via bl.a. stedbaseret læsning.
Udeskolepige steger og andre peger. Foto: Andreas B. Elkjær.

Kort om materialet

Med dette undervisningsmateriale ønsker vi at inspirere lærere på mellemtrinnet i deres arbejde med at udvikle og gennemføre tværfaglig bæredygtigheds- og klimaundervisning. Materialet er ét ud af tre materialer, som er udviklet som del af Projekt KUBU, som er en forkortelse for Kompetence og erfaringsbaseret Undervisning for Bæredygtig Udvikling.

Med projektet og undervisningsmaterialerne ønsker vi at:

  • inspirere skoler, lærerteam og lærere til at arbejde konkret med klima- og bæredygtighedsudfordringer med udgangspunkt i skolens nære omgivelser.
  • inspirere til at arbejde med klimaundervisning i fællesfaglige projektorganiserede og problemorienterede forløb.
  • udvikle elevers (og læreres) kompetencer for udvikling af undervisning for bæredygtig udvikling (UBU) i folkeskolen i et samspil mellem naturfaglig viden og humanistisk refleksion.
  • give eksempler på undervisningsforløb om et fællesfagligt tema i et samarbejde mellem fagene historie, natur/teknologi og dansk. Herunder eksempler på inddragelse af eksterne læringsmiljøer samt anvendelse af animationsfilmproduktion som læringsvej.

Find materialer

Du finder materialet Fremtidens fødevarer som pdf-fil i en boks i højre side. Og som bladrefil her.
Du finder de to tilknyttede materialer "Evolution og tilpasning" og "Plads til naturen" nederst i denne spalte i "Læs også".

Grafik til materialet Fremtidens fødevarer. Grafik: VIA University College.
Grafisk overblik over materialet Fremtidens fødevarer.

Materialet er for et fællesfagligt forløb for dansk, historie og naturfag.

I forløbet bevæger man sig fra et universelt syn på mennesket, havet og klimaforandringerne og de aktuelle udfordringer til en undersøgelse af mere nationale og lokale muligheder og handleperspektiver.

Romanen “Mellem havet og himlen” (2023) af britiske Nicola Penfold tegner på både godt og ondt et muligt fremtidsscenarie, hvor klimaforandringer stiller krav til menneskets omstillingsparathed (se referater af romanens kapitler bagerst i materialet). I mødet med romanens personer, steder og problemstillinger skal eleverne gerne blive nysgerrige på såvel litteratur- som naturvidenskabelige og historiefaglige spørgsmål.

Gennem forskellige aktiviteter, herunder et besøg på Kattegatcentret (www.kattegatcentret.dk) eller på en maritim nyttehave (se fx www.havhøst.dk), skal eleverne søge nogle naturvidenskabelige og historiefaglige svar og forklaringer på det, der evt. undrer dem i romanen.

Forside af hæftet Fremtidens fødevarer for 5. - 7. klasse.
Forside af hæftet Fremtidens fødevarer for 5. - 7. klasse.

 

Se pdf-fil for hæftet.