Ordstafet

Stafetløb med ord og ordklasser i naturen.
Ord fra Syvstjerneskolens udeskole. Foto: Malene Bendix.

Kort om undervisningsforløbet

Arbejde med sætningsord og ordklasser i uderummet.
 
Hvert barn skal i uderummet bruge sin nysgerrighed og sanse rummet omkring sig. De er på ordklassejagt og skal skrive deres ord ned på udleverede kartonstykker. Opgaven er på tid. Herefter skal de parvis i større grupper indsamle ord via en stafet til puslesætninger eller puslehistorier.
 

Formål

 • At lære de vigtigste sætningsled at kende.
 • At børnene får viden om de forskellige ordklasser og deres funktion i sproget
 • At børnenes opfindsomhed får større spillerum
 • At børnene for mulighed for at holde varmen under læring
 • At børnene træner deres iagttagelsesevne og hukommelse
 • At der gives plads til børnenes opmærksomhed og naturlige nysgerrighed
   

Forberedelse

 • Planlæg hvilke ordklasser du vil bruge.
 • Planlæg hvad ordjagten skal bruges til..
 • Planlæg hvordan børnene skal opdeles i grupper.
 • Planlæg hvordan de skal strukturere de udvalgte ord.
 • Planlæg hvordan stafetten skal foregå.
   
Kegle med ord
Kegle med kartonord + et lamineret ark der viser ordklassen.
Foto: Malene Bendix.
 

Sådan gør du

På ordjagt
Alle i klassen skal på ordjagt. Hvert barn tager sig af en ordklasse. De finder et godt sted, hvor de kan sanse og nedskrive enten fem adjektiver, fem substantiver, fem verber eller fem sammensatte ord, fra det uderum der omgiver dem.
 
Eleverne skriver ét ord pr. kartonstykke. De får max 10 minutter til det. For at lette lærerens arbejde har hver ordklasse sin farve.
 
Efter 10 min indsamles alle kartonstykkerne og ordene fra hver ordklasse samles og lægges med hovedet nedad i en bunke under en kegle. Øverst i bunken ligger et lamineret skilt, der viser, hvilken ordklasse der er samlet i bunken.
 
Skilte og ord for ordklasser som præposition, numeraler, pronomen, konjunktioner, udråbsord har du skrevet, lamineret og i forvejen lagt under hver sin kegle.
 
Der må gerne være nogle meter imellem hver kegle. Stafetbanen skal kunne ses fra grupperne.
 
Stafetbane - og deltagere
Stafetbane og to grupper. Under de røde og grønne kegler ligger de indsamlede ord + ordklasse. Foto: Malene Bendix.
 
Grupper og stafet
Når stafetbanen er klar deles børnene op i grupper. Helst grupper på flere end fire.
 
Nu skal hver gruppe sammen hente et ord ad gangen under keglerne og pusle dem sammen efter en bestemt sætningsstruktur. Rammen om første opgave kan være: Byg sætningen op over en fast struktur (1, 2, 3, 4).
 
1. Adjektiv
2. Substantiv 3. Verbum 4.Sammensat ord 5. Supplere med flere ord
 
Heri blandes med de laminerede ordklasser, der skal til for at bygge en helsætning (5).
 
Børnene tager hinanden i hånden to og to og danner par i gruppen. Det første par går ud til en valgfri kegle, kigger under den og husker hvilken ordklasse, der ligger under keglen. Hvis ordet er et adjektiv, kan det bruges som de første ord i sætningen og eleverne tager det med tilbage. Hvis ordet ikke er et adjektiv, går parret tilbage til gruppen og fortæller hvilken ordklasse der ligger under keglen, så gruppen kan huske, hvor ordklassen befinder sig, når de kommer til den i sætningen (alá memory). Næste par i gruppen har en tur på samme måde. Der må kun kikkes under en kegle for hver tur. De går retur til deres gruppe og næste par går ud.
 
Den gruppe der får sætningen færdig først sætter sig ned. Det gælder både om at blive først færdig og at have flest ord i sætningen. Når alle er færdige læses sætninger op for hinanden.
 
Høj bille høre skovhugger
Sær sætning.
Foto: Malene Bendix.
 
Sætninger kan blive sjove som:
 
Varm esse gløder jernaldermand
 
Varme esse gløder mand fra jernalderen.  
 
Ekstra opgaver kan være:
 • Hvilken gruppe får puslet flest sætninger på tid.
 • Hvilke gruppe får hentet og puslet flest ord i en sætning.
 • Hvilke gruppe får puslet en historie sammen af de udlagte ordklasser. Der kan  tegnes eller fotograferes til historien. Skrives færdig på skolen og historien, foto/tegning lægges ind på elevintra i præsentationsmappen.
Fire smukke kvinder på stafet med sætningsord - fra på Udeskolekonferencen 2010.
Foto: Malene Bendix.

 

Vi har desværre ikke fået lagt Fælles Mål ind her. Hvis du synes de mangler, er du velkommen til at sende de relevante mål til skoven-i-skolen@nst.dk. Så lægger vi dem ind.