Dyrk dansk derude

Inspiration til danskundervisnng i udeskolen.
Forsiden af bogen "Dyrk dansk derude" af Jens Raahauge.

"I de fag som bygger på naturvidenskab, skal eleverne undersøge og måle og veje. Men i dansk skal de på helt guddommelig vis erobre deres verden ved at sætte ord på, så de kan fortælle om den til andre, tænke over den og leve med mulighederne for at forandre den."

Dansklærerforeningens tidligere formand, Jens Raahauge, har begået en lille perle af en inspirationsbog. Den rummer hans persolige skildring af oplevelser og erfaringer med undervisning i dansk, i det han kalder verdens største klasseværelse, udeskolen - og giver masser af inspiration til at flytte danskfaget ud.

Kort opsummeret: Bevæg jer derud - og lad det derude bevæge jer:

  • Sæt ord på verden
  • Skriv digte og lyrik
  • Skriv vejledninger, som andre kan bruge
  • Skriv om det, du oplever og tænker
  • Læs læs læs
  • Brug sproget kropsligt
  • Undersøg din egn
  • Iagttag naturen - og sæt ord på den

Bogen kan varmt anbefales. Læs den - og dyrk dansk derude.