Lav en skoleskov - vejledning for skove

Vejledning til skove i, hvordan man kan etablere en skoleskov i samarbejde med en lokal skole.
Bålmad i udeskole på Bjedsted skole. Foto: Henrik Bjerg.

Hvad er en skoleskov?

En skoleskov er et skovområde som en skovejer stiller til rådighed for en lokal skole. Skoleskoven drives som almindelig skov, men klasser fra en bestemt skole i lokalområdet har lov at besøge skoven, og bruge den i undervisningen så ofte der er lyst og behov. Hvis alt går vel, kan skolen derudover få mulighed for at følge skovens drift ind imellem.

Skovejeren udfærdiger sammen med en repræsentant fra skolen en kontrakt der opstiller nogle klare retningslinjer for hvad skolen må og kan bruge skoven til. Skoven i Skolen har udfærdiget et kontrakt-udkast du kan bruges som skabelon.

Ideen om skoleskove er lånt fra Sverige, Norge og Finland, hvor man gennem henholdsvis 29, 24 og 19 år har haft et tæt samarbejde mellem skove og skoler gennem projektet Skoven i Skolen.
 

Hvilket skovområde er egnet?

 • Skoleskovens beliggenhed: Jo tættere på skolen, jo bedre. Gang og cykelafstand - det vil sige nogle få kilometer - er perfekt. Hvis man forholdsvis nemt kan tage den lokale bus til skovs, er det også fint. Endelig betaler nogle kommuner - typisk i større byer - bustransport så skolerne kan komme endnu længere væk.
 • Skoleskovens størrelse: Mellem 3 og 5 hektar er ifølge svenske erfaringer en passende størrelse. Jo mindre areal, desto større slitage på arealet. Naturlige afgrænsninger som veje, stier, bække og marker gør skoleskoven lettere at overskue og bruge.
 • Skoleskovens indhold: Variation er godt. Jo flere træarter, jo flere aldre og jo flere biotoper (fx lysninger, bække og søer), desto bedre.
   

Økonomi

Skolerne vil sjældent have råd til at betale for en skoleskov. Derfor må skovejeren indstille sig på at stille skoleskoven gratis til rådighed for skolen. Til gengæld skal skovejeren heller ikke have udgifter i forbindelse med skoleskoven. Skolerne skal selv medbringe det de skal bruge til undervisningen. Skovejeren kan komme til at investere en mindre del af sin arbejdstid i en skoleskov afhængigt af hvor meget han selv engagerer sig i skoleskoven. Udbyttet ligger i børnenes glæde, lokalsamfundets goodwill overfor skovejendommen og en større generel forståelse for skovbrug i samfundet.

Hvordan etableres en skoleskov?

Skovene har flere muligheder for at knytte kontakt til skoler:

 • Kontakt den lokale skole direkte og diskuter mulighederne for at etablere en skoleskov.
 • Kontakt Skoven i Skolens sekretariat i Dansk Skovforening - og meddel interessen i at lave en skoleskov. Sekretariatet kan virke som kontaktbureau mellem skove og skoler.
 • Hvis en skole skulle henvende sig til en skovejendom på eget initiativ - så tag godt imod, undersøg mulighederne for et samarbejde og ring eventuelt til Skoven i Skolen for gode råd.
   

Aftale

Det anbefales at skoven og skolen nedskriver en aftale om den nærmere brug af skoleskoven. Skoven i Skolen har i samarbejde med Dansk Skovforening udfærdiget et kontraktudkast der medtager de væsentligste punkter i en sådan aftale.

Kontraktudkastet er lavet efter svensk mønster - og således afprøvet i Sverige gennem næsten 30 år - men tilpasset danske forhold. Kontraktudkastet kan bruges direkte eller ændres, så det passer til lokale forhold.

Du kan hente et kontraktudkast i word i højre margin.
 

Fordele for skovejeren

Ideen om skoleskove indebærer på længere sigt en række fordele for dansk skovbrug:

 • Hvis dansk skovbrug kan tilbyde skolerne skoleskove, vil skovbruget få større mulighed for at påvirke elevernes holdning til skov og træprodukter positivt - og dermed deres senere forbrug af de varer skovene og træbranchen kan tilbyde.
 • Ved at etablere skoleskove er skovejere med til at give børn og unge gode og sunde oplevelser i naturen. Adskillige undersøgelser dokumenterer at børn og unge i dag har et stort behov for at være og lære i virkeligheden udenfor skolens mure. Skoven repræsenterer her en virkelighed der kan anskueliggøre såvel natur og friluftsliv som økonomi og produktion.
 • I Sverige, Norge og Finland er mange skoler indstillet på at yde noget til gengæld for at de kan låne skoleskoven. Det kunne være at deltage i noget af det praktiske arbejde der udføres i skoven, for eksempel:
  • tilplantning
  • opstilling af vildthegn
  • bygge fugle/jægertårne
  • bygge fodersteder til vildt
  • fodre vildt

Der vil naturligvis ikke være tale om børnearbejde, men om at børnene får lov at følge og deltage i en lille del af skovens virkelighed når skovejeren synes der er tid og overskud til at inddrage skolen.
 

Fordele for skolen

For skolerne er der mange fordele ved at være tilknyttet et fast skovområde:

 • Eleverne får mulighed for at lære skoleskoven at kende og følge den gennem året.
 • Lærerne vil hurtigt lære skoleskoven og dens muligheder at kende - og vil derfor blive mere motiverede til at forlade skolens trygge mure og drage ud i virkeligheden.
 • En skoleskov kan ses som et klasseværelse i skoven. Læreren kan undervise såvel i enkelte fag som dansk, biologi, historie og natur/teknik med skoven som ramme og udgangspunkt. Samtidig kan læreren bruge skoven i tværfaglig og projektorienteret undervisning.
 • Udeundervisning er dokumenteret at være værdifuld for børns udvikling. Udeundervisning stimulerer kreativitet og aktivitet og forbedrer samtidig børnenes koncentrationsevne og deres motoriske færdigheder. Og så er det sjovt.
   

Meld tilbage

På Skoven i Skolens hjemmeside er der etableret et oversigtskort, der viser de forskellige skoleskove i Danmark. For hver plet på kortet vil vi meget gerne kunne lægge nogle enkle informationer om skoleskoven ud til inspiration for andre. Samtidig kan skovejere og skoler få mulighed for at få et link til egen hjemmeside pladseret der.

Det vil være meget værdifuldt for Skoven i Skolen at få tilbagemeldinger med erfaringer fra skoleskove. Vi beder derfor såvel skovejere som skoler om at kontakte sekretariatet – og skriftligt eller mundtligt videregive erfaringer og gode historier.

Kontakt

Malene Bendix eller Martin Einfeldt
Skoven i skolen
Skovenes Hus
Amalievej 20
1875 Frederiksberg C

Tlf.: 3324 4266
Fax: 3324 0242
E-mail: mab@skovenes-hus.dk

Vi har desværre ikke fået lagt Fælles Mål ind her. Hvis du synes de mangler, er du velkommen til at sende de relevante mål på mail til Skoven i Skolen. Så lægger vi dem ind.