Plads til naturen

Klimaundervisning for 4. - 6. klasse.

Kort om materialet

Med dette undervisningsmateriale ønsker vi at inspirere lærere på mellemtrinnet i deres arbejde med at udvikle og gennemføre tværfaglig bæredygtigheds- og klimaundervisning. Materialet er ét ud af tre materialer, som er udviklet som del af Projekt KUBU, som er en forkortelse for Kompetence og erfaringsbaseret Undervisning for Bæredygtig Udvikling.

Med projektet og undervisningsmaterialerne ønsker vi at:

  • inspirere skoler, lærerteam og lærere til at arbejde konkret med klima- og bæredygtighedsudfordringer med udgangspunkt i skolens nære omgivelser.
  • inspirere til at arbejde med klimaundervisning i fællesfaglige projektorganiserede og problemorienterede forløb.
  • udvikle elevers (og læreres) kompetencer for udvikling af undervisning for bæredygtig udvikling (UBU) i folkeskolen i et samspil mellem naturfaglig viden og humanistisk refleksion.
  • give eksempler på undervisningsforløb om et fællesfagligt tema i et samarbejde mellem fagene historie, natur/teknologi og dansk. Herunder eksempler på inddragelse af eksterne læringsmiljøer samt anvendelse af animationsfilmproduktion som læringsvej.

Du finder materialet som bladrefil - eller pdf-fil i en boks i højre side. 

Forside til hæftet Plads til naturen for 4. - 6. klasse
Forside til hæftet "Plads til naturen" for 4. - 6. klasse.

Formål med forløbet

Vi vil undersøge:

  • planter og træers plads i verden
  • planter og træers rolle og betydning
  • mennesket samspil med naturen før, nu og i fremtiden
  • natur og planter i og med litteraturen

Det overordnede tværfaglige forløb (dansk, historie, naturfag)

I dette fællesfaglige undervisningsforløb rettes elevernes fokus mod træer og planters betydning for os og vores klima. Der arbejdes med viden om klima og klimazoner, drivhuseffekt, planters betydning for andet liv, skov og skovdrift i Danmark gennem tiden, og med planters eventuelle spiritualitet.

I forløbet læses romanen “Sølvblomst” af Cecilie Eken fra 2002. Romanen kan give anledning til at tænke over hvor vidt planter kan betragtes som levende væsener, der kan sanse og kommunikere på linje med dyr og mennesker, men også til undren over planter i forskellige klimazoner, over planternes rolle lokalt og globalt. I forløbet arbejdes der endvidere med produktion af animationsfilm som læringsvej.Du kan se en grafisk beskrivelse af forløbet her:

 

Grafik til materialet Plads til naturen. Grafik: VIA University College.
Grafisk overblik over forløbet "Plads til naturen".

 

Se materialet som pdf-fil nedenfor.