Hvorfor er kystsikring nødvendig?

Eleverne skal måle vind og vand samt bygge dæmning på forskellige måder, så eleverne kan få indsigt i, hvordan man kan beskytte kysten mod oversvømmelser.
Kysten ved Lodbjerg. Foto: Nationalpark Thy.

Opgaven

Storme sender store bølger ind mod kysten og nedbryder den, og vandstanden kan stige og gennembryde diger og dæmninger.

Eleverne får viden om hvorfor kystsikring er nødvendig, hvordan den danske kyst kan sikres og endelig får eleverne konkrete erfaringer med at konstruere deres egen dæmning samt måle vindhastighed og vandløbshastighed. 

Sådan gør du

Hjemme i klasserummet: 

Introduktion og læringsmål

Tal med eleverne om læringsmål og introducer arbejdsarket: ”Tegn på læring om kystsikring”. 

Snak med eleverne om: 

 • Hvordan ser de danske kyster ud? 
 • Hvorfor ser kysterne ud som de gør? 
 • Hvordan bliver vores landskab formet?

Eleverne læser artiklen: ”Hvorfor er kystsikring nødvendig?” 

Som opsamling på artiklen kan anvendes følgende cooperative-learning strukturer:

 • Arbejdsark: Mødes på midten om kystsikring
 • Arbejdsark: Tænk par del om kystsikring  
   

Tre aktiviteter ved stranden:

Eleverne skal være udenfor og arbejde med vand. Husk derfor varmt arbejdstøj, fornuftigt fodtøj og evt. håndklæde.

1. Byg en dæmning
Find et godt sted ved en bæk eller vandløb, hvor der er rart at være. Er der ikke et vandløb, kan der hentes havvand i en spand til at afprøve elevernes dæmning.

Eleverne skal bygge en dæmning, der kan forhindre en oversvømning af landet bag dæmningen. 

Brug arbejdsark: ”Byg en dæmning”. 

Optag evt. elevernes dæmpning fx med en Ipad, så kan I bruge det til evaluering af aktiviteten, når I kommer hjem. 

2. Hvor hurtigt strømmer vandet?
Eleverne arbejder med at udregne, hvor hurtigt vandet strømmer i vandløbet. Brug arbejdsark: ”Hvor hurtigt strømmer vandet”.

3. Mål vindens hastighed
Eleverne skal måle og udregne vindens hastighed ved hjælp af enkle hjælpemidler som en badebold, målebånd og stopur. Brug arbejdsark: ”Mål vindens hastighed”.

Afrunding og evaluering på klassen

Afrund forløbet med en refleksion over det lærte, så eleverne bliver bevidste om den læring, de har tilegnet sig. Afslut med at se optagelser fra lokaliteten og med at evaluere og snakke om læringsmålene fra arbejdsarket ”Tegn på læring om kystsikring”.

Afslut med High5
Inden eleverne går til frikvarter, skal de give læreren 1-2 fagord/begreber, som de har lært i forbindelse med forløbet om kystsikring. Bliver ordet godkendt skal de give læreren en HIGH5 med hånden. Eleverne må helst ikke gentage fagord, som kammerater har sagt. Læreren kan fx vælge elever efter, hvornår de har fødselsdag, og ved ikke at nævne månederne i kronologisk rækkefølge.

Kan suppleres med opgaver

Denne aktivitet kan suppleres med:

Hvor stejl er kystklinten?
Hvad er sand?
Hvor stor er sandkassen Lodbjerg Sande?

Eleverne kan:

 • sammenholde naturkatastrofer til menneskers levevilkår.
 • lave en model, der viser, hvordan kysten kan beskyttes mod oversvømmelser.
 • argumentere og diskutere om enkle problemstillinger om natur.
 • udtrykke sig med brug af naturfaglige fagord og begreber.

Eleverne har viden om:

 • vands påvirkning af landskabsdannelsen.
 • om karakteristiske naturområder.

Kommunikation – kan bruge den tilegnede viden til:

 • at stille undrende spørgsmål, perspektivere og indgå i dialog.