Hvad er sand?

Ved Lodbjerg arbejder eleverne med spørgsmål som: Hvad er sand? Er sandet ved strandkanten den samme som ved enden af Lodbjerg Sande? Hvilken type sand flytter sig?
Bliv klogere på sand ved Lodbjerg. Foto: Nationalpark Thy.

Forberedelse

  • Inddel klassen i grupper hjemmefra. Aktivteten er egnet til holdstørrelser på 2-3 elever.
  • Brug listen over "grej" til at forberede.

Opgaven

Eleverne skal undersøge sammensætningen af forskellige typer sand, og sammenligne sand ved strandkanten med sandet for enden af Lodbjerg Sande. Eleverne skal samle sand i poser som de skal undersøge hjemme i klasseværelset.

Her skal klassen bl.a. undersøge farver, kornstørrelser, massefylde og hvilken type sand, der bliver flyttet af vinden. Er sandet fra strandkanten den samme som længere inde i landet? Eller vil sammensætningen af sand være forskellig? 

Eleverne får i dette forløb viden og konkrete erfaringer om landskabsdannelse, sands egenskaber, flyvesand indflydelse på landskabet, og hvorfor kystsikring er en nødvendighed. 

Det er et smukt syn at iagttage alle de flotte strukturer og farvespil, der er ved stranden i Lodbjerg.

Sådan gør du

Hjemme i klasserummet

1. Læringsmål 
Tal med eleverne om læringsmål og introducer arbejdsarket: ”Tegn på læring om sand”. 

2. Samtale på klassen
Snak med eleverne om: Hvor kan man finde sand? Hvad er sand?

3. Hvad er sand?
Eleverne læser arbejdsark: ”Hvad er sand?” 

Som opsamling på artiklen kan anvendes cooperative-learning strukturen i arbejdsark ”Mødes på midten om sand”.

4. Lodbjerg Sande og sandflugten
Eleverne læser side 38-39 om Lodbjerg Sande og sandflugten i bogen: ”Oplev Nationalpark Thy – med Pil og Storm”. Teksten er også i arbejdsarket ”Geologitekster”. 

Suppler læsningen med at se med filmen nederst på siden: Naturkatastrofen der ramte Thy.

Somm opsamling på artiklen og filmen kan anvendes cooperative-learning strukturen i arbejdsark ”Tænk par del om sand”.

På stranden ved Lodbjerg

Eleverne skal være ude og samle sand til undersøgelse hjemme i klassen, så husk varmt arbejdstøj og fornuftigt fodtøj. Husk udereglen: Varm, tør og mæt. 

Sand-jagt 1: Hvilken type sand er Lodbjerg Sande? 
Eleverne fylder en pose med sand fra stranden (så tørt som muligt) og en pose med sand fra den østlige ende af Lodbjerg Sande. Husk at navngive poserne, så I kan kende forskel, når I kommer hjem. 

Sand-jagt 2: Hvor mange forskellige farver sand kan I finde?
Eleverne arbejder parvis, og skal finde alle de forskellige farver af sand, der er muligt på lokaliteten. Udlever 2 liters poser til eleverne.  

Sørg for at få en pose mørk, oftest rødsort lag af tungsand og ”almindeligt” strandsand med hjem. Det rødsorte sand skal der være nok af, hvis alle skal prøve at undersøge denne type sand for magnetisme.  

Hjemme i klasserummet igen 

Sandet tørres i ovnen ved 60 grader i et døgn. Kom de forskellige poser sand i hver deres bradepande, så det ikke bliver blandet. Kom sandet i hver deres beholder/pose, når sandet er tørret.  

Eleverne skal nu undersøge sandet. Fordel sandet mellem grupperne, som senere skal fremlægge resultaterne for hinanden.

Brug arbejdsark: ”Undersøg sand”, og udvælg de undersøgelser, som passer til elevernes læringsniveau, og det indsamlede sand. Eleverne kan arbejde med følgende undersøgelser: 

1. Undersøg sandet i stereolup 
Gennem stereoluppen ligner sandet en bunke små juveler og ædelstene, og det er ikke helt forkert. De helt røde korn vil for eksempel ofte være halvædelstenen granat. 

2. Undersøg sandet for magnetisme 
Hver elev får en bunke sand, som de kører en magnet igennem. Hvem finder mest magnetit? 

Efterfølgende anbringes en magnet under et stykke papir, hvorefter magnetitten drysses ned på papiret. Det er en god oplevelse selv at have indsamlet magnetitten frem for blot at illustrere magnetisme med jernfilspåner. I arbejdsark: ”Hvad er magnetisme” er der yderligere hjælp at hente omkring grundlæggende fænomener, når der arbejdes med magneter.

3. Sandets størrelse 
Eleverne undersøger sandkornsstørrelse. Sandet sorteres i fine sigter og vejes, og eleverne skal finde ud af hvor meget, der er af de forskellige kornstørrelser. 

4. Massefyldebestemmelse
Eleverne bestemmer massefylden, som er forholdet mellem et stofs masse og dets rumfang. Denne undersøgelse er forholdsvis svær og kan evt. bruges til fagligt stærke elever. 

5. Blæs på sandet
Blæs over sandet med en hårtørrer. Hvad sker der, når vinden blæser hen over sand? Hvilke sandkornsstørrelser bliver tilbage, og hvilke flytter sig? 

6. Sammenlign sandet 
Hvis poserne med sand er blevet uddelegeret foretages en fælles opsamling og refleksion over undersøgelserne. Hvis eleverne har arbejdet med alle poser, kan de fortsætte med sammenligningen i grupperne, og der afrundes med en fælles samtale om deres erfaringer og viden om sand. 

Hvis der er tid kan der laves undersøgelser og sammenligning med sand fra skolens legeplads eller fra en lokal grusgrav. 

Afrunding og opsamling
Afslut med at diskutere jeres resultater, evaluer på forløbet og brug arbejdsark: ”Tegn på læring om sand”.

Supplerende opgaver
Dette undervisningsforløb kan suppleres med følgende: 

Eleverne kan:

  • beskrive et naturområde på baggrund af egne undersøgelser.
  • argumentere og diskutere om enkle problemstillinger om natur.
  • udtrykke sig med brug af naturfaglige fagord og begreber.
  • undersøge sands fysiske egenskaber, herunder massefylde, kornstørrelse og magnetisme.
  • undersøge hvad sand består af og blive fortrolige med brugen af stereolup.

Eleverne har viden om:

  • hvordan vinden eroderer, transporterer og aflejrer materiale med forskellig partikelstørrelse og massefylde
  • om karakteristiske naturområder og faktorer til at beskrive naturområder, herunder Lodbjerg Sande og hvad der kendetegner en sande

Kommunikation – den tilegnede viden kan bruges til:

  • at stille undrende spørgsmål, perspektivere og indgå i dialog.