Krimi stjerneløb

Der er sket et mord. Eleverne skal bruge nogle af politiets metoder til at opklare det.
Bliv Skjoldunge - Vandløbets liv og kræfter. Foto: INSP Media.

Kort om Krimi stjerneløb

Der er sket et mord. Eleverne får en kort beskrivelse af tre-fire mistænkte med mulige motiver og oplysninger som højde, beskæftigelse, fingeraftryk o.lign. De skal rundt i grupper og undersøge de spor, teknikerne har fundet. Efter hver post skal de aflægge rapport på politistationen (basen) og fortælle, hvad de har fundet ud af. Til sidst samler de sporene og bliver i grupperne enige om, hvem de mener morderen er.
 
Krimiløbet er en levendegørelse af krimigenren.
 

Formål

  • Udtrykke sig skriftligt i rapportform
  • Kunne bruge talesproget i samtale i samarbejde og diskussion.
  • Bruge forskellige læsemåder og fastholde det væsentlige.
  • Kende til forskellige genrer (krimi).
  • Beskrive løsningsmetoder gennem samtaler og skriftlige notater.
  • Anvende og forstå enkle informationer, som indeholder matematikfaglige udtryk.
  • Formulere, løse og beskrive problemer og i forbindelse hermed anvende forskellige metoder, arbejdsformer og redskaber.
     

Fingeraftryk
 

Forberedelse

Forberedelse i klassen er ikke nødvendig, men en introduktion til krimigenren kan give eleverne mulighed for at få et større fagligt udbytte.
 
Forbered en kriminalhistorie med en myrdet, en kort beskrivelse af tre-fire mistænkte med mulige motiver og oplysninger som højde, beskæftigelse, fingeraftryk o.lign. 
 
Forbered poster til stjerneløbet, og læg dem ud som spor i det naturområde I skal arbejde i.
 
Forbered politirapporter - dvs. mapper, som eleverne kan bruge til at samle spor og informationer og skrive rapport i.
 
Gudme skole som eksempel
På Gudme skole har de skrevet en konkret kriminalhistorie, som passer til omgivelserne omkring skolen. Historien gengives i bokse i forløbet her - og kan bruges til inspiration. Men I må selv bygge det færdigt, så det passer til jeres område.
 
Krimiløb fra Gudme skole - Intro
 
En yngre mand blev her til morgen fundet dræbt i Gudum. Politiets teknikere har fastslået, at den døde er Søren Spielvogel.
 
Han er 21 år og arbejder som landbrugsmedhjælper hos Kresten Sørensen. Han bor i et lille gammelt hus på Fabjergvej. Han har mange venner i Gudum og de drikker tit øl sammen om aftenen og spiller kort om penge.
 
Det er et mysterium for politiet, hvad der er sket i den ellers fredelige lille landsby Gudum. Derfor har vi indkaldt jer, I kender Gudum og de personer der bor i byen - og vi tror at jeres lokalkendskab vil være en fordel i opklaringen af sagen.
 
Der er 6 spor I skal undersøge. Ved hvert spor kan man finde oplysninger, der kan lede frem til opklaringen af mordmysteriet.
 
Svarene skrives på svararket i mappen.
 
God fornøjelse!
 

Mistænkte
På Gudme skole fik eleverne udleveret følgende ark med korte beskrivelser af de 9 mistænkte. De kan måske bruges til inspiration:
 
Jacob Målmand
Tangvej 4, Gudum
 
 
21 år
I lære som murer
Medlem af Gudum Idrætsforening
Kelvin Balle
Gudumbro 10, Gudum
 
 
22 år
I lære som smed
Medlem af Gudum Idrætsforening
Per Olesen
Borgvej 10, Gudum
 
 
21 år
Landbrugsmedhjælper
Medlem af Gudum Idrætsforening
John Kjøbmand
Gudumvej 21, Gudum
 
 
23 år
IT ekspert, han er rig
Medlem af løbeklubben
Rikard Fodbold
Toftevej 7, Gudum
 
 
21 år
Arbejder i en butik
Medlem af Gudum Idrætsforening
Simon Krølle
Højbjergvej 8, Gudum
 
 
21 år
I lære som mekaniker
Elsker at lave biler
Anton Åmand
Fiskbækvej 7, Gudum
 
 
22 år
I lære som murer
Medlem af løbeklubben
Jesper Fisker
Thingtoftevej 3, Gudum
 
 
22 år
I lære som tømrer
Medlem af løbeklubben
Niels Nielsen
Skovlundvej 36, Gudum
 
 
23 år
I lære som tømrer
Medlem af løbeklubben
 

Sådan gør du

I mødes på basen. Eleverne bliver inddelt i grupper. Hver gruppe får udleveret en politirapport som beskriver mordsagen kort - og hvor eleverne kan skrive oplysninger fra posterne i stjerneløbet.
 
Stjerneløb
For at sikre, at der kun er en gruppe på hver post, kan du lægge 6 numre ned i en pose. Før en gruppe går ud til en post, tager de et nummer i posen. Når de kommer tilbage og aflægger rapport hos dig i basen, lægger de nummeret tilbage i posen.
 
Spor
Posterne er spor, som fortæller noget om mordet og morderen. De kan se ud som følgende:
 
1) Mordstedet
Mordstedet er afgrænset med afspærringsbånd, liget er optegnet med kridt eller snor - og man kan se "blod" (tomatpuré). Et lille stykke derfra hænger en hue i et træ. Eleverne kan bruge den til at anslå højden på morderen uden brug af måleredskab.
 
Spor nr. 1: Gerningsstedet
 
I står nu ved det sted, hvor den døde mand blev fundet. Det var også her, forbrydelsen fandt sted. Se jer godt omkring på stedet.
 
Den døde mand peger med sin højre arm. Der er tre mulige steder han peger hen.
 
1. Mod stadion
2. Mod Brugsen
3. Mod åen
 
Måske kan stederne være til hjælp for opklaringen.
 
2) Fingeraftryk
Morderens fingeraftryk er klistret på pistolen. For at eleverne kan bevise deres uskyld, skal de selv lave fingeraftryk i rapporten. De kan sammenligne fingeraftrykkene på pistolen med de mistænktes.
 
Spor nr. 2: Fingeraftryk
 
Vi har fundet mordvåbenet smidt her. Heldigvis er der tydelige fingeraftryk.
 
Lav et aftryk af jeres egne pegefingre og sæt det på svararket.
Prøv at sammenligne fingeraftrykket på våbenet med det forbryderalbum, der ligger ved siden af. Vælg herefter 3 mistænkte ud, som kunne være gerningsmanden.
 
3) Drabstidspunktet
Eleverne får en opgave ved basen med oplysninger, som de kan bruge til at udregne drabstidspunktet. De må gerne bruge mobil til udregning.
 
Spor nr. 3: Drabstidspunktet
 
I skal nu hjælpe politiets teknikere med at fastslå det nøjagtige tidspunkt for drabet.
 
Vi ved at Søren Spielvogel kom hjem fra arbejde klokken 16.08. Derefter tog han sig et bad og en lur, for han skulle mødes med vennerne senere denne aften og vidste at det nok ville blive sent inden han kom hjem.
 
Kl. 18.47 tog han sig en leverpostejmad og drak en øl - og klokken 19.34 ringede han til sin ven Simon Krølle og spurgte om han ville komme og hente ham.
 
Kl. 19.49 kørte Simon og Søren hen til deres ven Jesper Fisker. Jesper Fisker bor på Thingtoftevej nr. 3.
 
Kl. 01.05 forlod Søren Spielvogel Jesper Fiskers bopæl sammen med Kelvin Balle. Kelvin bor på Gudumbro 10.
 
Kl. 01.26 sagde de farvel til hinanden udenfor Kelvins dør - og Søren gik videre mod sit hjem på Fabjergvej nummer 241.
 
Kl. 06.15 blev liget opdaget af en nabo, der skulle på arbejde.
 
Politiets teknikere ankom til stedet klokken 07.28 og regner med, at Søren har været død i cirka 6 timer.
 
Hvornår blev Søren myrdet?
Skriv svaret på svararket.
 
4) Løb
Eleverne løber alle sammen 100 meter, og måler hvor lang tid det tager. Ud fra deres egne tider, kan de udregne, hvornår hver af de mistænkte ville kunne have været på mordstedet, i forhold til deres alibier. Vi skrev, at alle mistænkte var blevet set forlade bodega Guldfasanen, som lå 2 km væk, på forskellige tidspunkter.
 
Spor nr. 4: De mistænkte
 
Der var 10 personer tilstede hos Jacob Fisker på Thingtoftevej den aften mordet skete. Det var:
 
Simon Krølle
Jacob Fisker
Søren Spielvogel
Anton Åmand
John Kjøbmand
Rikard Fodbold
Niels Nielsen
Per Olesen
Kelvin Balle
Jacob Målmand
 
Tre personer forlod Jakob Fiskers hjem lidt før og lidt efter Søren Spielvogel og Kelvin Balle, der fulgtes ad.
 
Søren og Kelvin gik ad landevejen, og vi ved, at morderen er gået gennem krattet til spejderhuset og har ventet der på Søren. Hvem kunne nå at løbe gennem krattet og være på mordstedet før Søren?
 
Anton Åmand forlod Jespers hus kl. 01.19
Johan Kjøbmand forlod Jespers hus kl. 01.10
Per Olesen forlod Jespers hus kl. 01.15
Der er cirka 1000 meter gennem krattet til spejderhuset.
 
Mål hvor hurtigt I kan løbe 100 meter. Regn gennemsnittet for gruppen ud og brug tallet til at finde ud af, hvem gerningsmanden kan have været.
 
Skriv svaret på svararket.
 
5) Usynlig skrift
Eleverne finder et tilsyneladende blankt stykke papir og skal finde frem til hvad der kunne være på papiret og hvordan man får det frem. De bruger sporet til at ringe til en person, som kan hjælpe med morderens motiv.
 
Spor nr. 5: Det blanke papir
 
Her er et stykke papir. Tilsyneladende er der ikke skrevet noget på det. Kan I ved hjælp af de ting der er her på stedet, finde ud af, hvad der står på papiret?
 
Oplysningerne på papiret fortæller grunden til, at Søren blev myrdet.
 
Skriv på svararket, hvad der står på papiret - og hvordan I fandt ud af det.
 
6) En ryger
Eleverne får angivet retning og afstand. De skal med kompasset finde frem til sporet. De finder 2 slags cigaretskodder af et mærke som 2 af de mistænkte ryger.
 
Spor nr. 6: Ting morderen har efterladt
 
Vi ved, at morderen har forladt stedet og er gået til engen bag ved rensningsanlægget ved stadion. Prøv at gå den samme vej og se om I kan finde spor, der peger på, hvem der er gerningsmanden.
 
I må ikke fjerne eller ødelægge sporene, men skal skrive på jeres svarark, hvad I finder.

Opsamling af data
Eleverne kan enten selv samle og ordne deres data - eller få et færdiglavet svarark udleveret:
 
Spor nr. 1 - Gerningsstedet
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*
Spor nr. 2 - Fingeraftryk
Spor nr. 3 - Drabstidspunktet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*
Spor nr. 4 - De mistænkte
Spor nr. 5 - Blankt papir 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*
Spor nr. 6 - Efterladte ting

Opsamling ude
Afsluttes med en fælles opsamling ude. Her bliver morderen udpeget og man snakker om de forskellige spor og beviser.
 
Bearbejdning af forløb inden
Opsamling i fagene af de forskellige dele. Eks. fingeraftryk, hvad det er, og hvad man bruger dem til.
 

Baggrund

Træning af i forvejen kendte metoder og begreber inden for de berørte fag.

Relaterede Fælles Mål for dansk bliver sat ind her, når de nye Fælles Mål er klar i 2014.