Lav en skoleskov - vejledning for skoler

Læs om hvordan man laver en skoleskov.
Udeskolebørn fra Bybækskolen undersøger et vandhul. Foto: Stinne Krarup Nielsen.

Hvad er en skoleskov?

En skoleskov er et skovområde som en skovejer stiller til rådighed for en lokal skole. Skoleskoven bliver drevet som almindelig skov, men skolen har lov at besøge skoven og bruge den i undervisningen så ofte der er lyst og behov. Hvis alt går vel kan skolen derudover få mulighed for at følge skovens drift ind imellem. Skoleskoven kan være såvel privat ejet som stats- eller kommunal skov.

I skoleskoven kan man kombinere undervisning, oplevelse og leg på en måde der er svær at opnå i et almindeligt klasseværelse. Undervisningen kan gøres virkelighedsnær, undersøgende, tværfaglig eller projektorienteret. Man kan også bare flytte et fag ud i skoven og inddrage de muligheder det det grønne klasseværelse åbner. Samtidig byder skoven på frisk luft, masser af plads, mulighed for bevægelse, for stilhed og skønhed - alt sammen til glæde for eleverne.

Ideen om skoleskove er lånt fra Sverige, Norge og Finland hvor man gennem henholdsvis 29, 24 og 19 år har haft et tæt samarbejde mellem skove og skoler gennem projektet Skoven i Skolen.
  

Hvordan etableres en skoleskov?

Hvis jeres skole er interesseret i at oprette en skoleskov, så er her nogle gode råd:

 • Sørg for at få ideen forankret blandt skolens lærere og ledelse. Alle behøver ikke at have en enorm interesse i skoleskoven, men så mange som muligt skal kunne se ideen og have lyst til at arbejde for den.

Kontakt til skoven

 • Statsskovene står til rådighed
 • Der er forskellige muligheder for at knytte kontakt til skoven. Lad de lokale forhold bestemme hvilken en I vælger. Ikke alle skovejere er lige åbne overfor ideen om skoleskove. Derfor kan det være en god ide, at benytte de gode kontakter man på forhånd har kendskab til - forældre på skolen, lærere, bestyrelsesmedlemmer o.l. - til at tage det første skridt.
 • Kontakt den lokale skov direkte, og forhør jer om mulighederne for at etablere en skoleskov.
 • Kontakt kredsformanden i den lokale skovkreds. Han kan måske hjælpe med at knytte kontakt til en interesseret skovejer.
   
 • Hvis en skovejer skulle henvende sig til en skole på eget initiativ - så tag godt imod, undersøg mulighederne for et samarbejde og ring eventuelt til Skoven i Skolen for gode råd.

Når skoleskoven er etableret

 • Sørg for at have én person der står for kontakten til skovejeren. Lad al kontakt gå igennem denne person.
 • Sørg for at informationer og gode ideer til brug af skoleskoven flyder frit mellem lærere og elever på skolen. Adgangs og sikkerhedsregler skal også være tilgængelige og kendt af alle brugere. Lav derfor en mappe om skoleskoven, hvor informationer, praktiske oplysninger og gode ideer samles.
 • Hvis det lader sig gøre at etablere skoleskoven, skal alle vide at muligheden foreligger - og vide hvem kontaktlæreren er, og alle skal være informerede om hvordan de bruger skoleskoven. 
   

Hvilket skovområde er egnet?

 • Skoleskovens beliggenhed: Jo tættere på skolen, desto bedre. Gang og cykelafstand - det vil sige nogle kilometer - er perfekt. Hvis man forholdsvis nemt kan tage den lokale bus til skovs, er det også fint. Endelig betaler nogle kommuner, typisk i større byer, bustransport så skolerne kan komme endnu længere væk.
 • Skoleskovens størrelse: Mellem 3 og 5 hektar er ifølge svenske erfaringer en passende størrelse. Jo mindre areal, desto større slitage på arealet. Naturlige afgrænsninger som veje, stier, bække og marker gør skoleskoven lettere at overskue og bruge.
 • Skoleskovens indhold: Variation er godt. Jo flere træarter, jo flere aldre og jo flere biotoper - f.eks. lysninger, bække og søer - desto bedre. 
   

Økonomi

Skoven i Skolen anbefaler skovejerne at stille skoleskovene gratis til rådighed for skolerne. Vi kan dog ikke garantere at alle skovejere er interesserede i det. I så fald må man kigge sig om efter en anden skov - eller om muligt betale.

Til gengæld skal skovejeren heller ikke have udgifter eller besvær i forbindelse med skoleskoven. Skolerne skal selv medbringe det de skal bruge til undervisningen og skal ikke regne med yderligere hjælp fra skovejeren. Hvis skovejeren af sig selv kommer med yderligere tilbud, er det fint.

Skovejerne skal heller ikke have nogen form for gene af skoleskoven. Skolerne må derfor være meget ansvarsbevidste, sørge for at holde området i fuldstændig orden - og sørge for at overholde alle aftaler til punkt og prikke. 
 

Ansvar

Ansvaret for eleverne er alene skolens. Ansvaret for skoleskoven er også skolens. Derfor må lærere og elever lære hvordan man færdes i skoven. Skoven i Skolen lægger fra 1. januar 2001 de gældende adgangsregler og en række almindelige sikkerhedsregler ud på hjemmesiden: Regler & love. Vær specielt opmærksom på:

 • Træ brænder let. Skoven kan være et brandfarligt sted. Tænd kun bål og cigaretter efter aftale med skovejeren.
 • Søm og skruer i træer og tømmer er bandlyst. Et søm i et levende træ kan slå træet ihjel. Et søm i et stykke tømmer kan være livsfarligt for de folk der arbejder på savværket.
 • Visse dyr og planter er fredede - de må ikke indsamles eller plukkes.
   

Samarbejde

I Sverige, Norge og Finland er mange skoler indstillet på at yde noget til gengæld for at de kan låne skoleskoven. Det kunne være at deltage i noget af det praktiske arbejde der udføres i skoven, for eksempel:

 • tilplantning
 • opstilling af vildthegn
 • bygge fugle/jægertårne
 • bygge fodersteder til vildt
 • fodre vildt

Der vil naturligvis ikke være tale om børnearbejde, men om at børnene får lov at følge og deltage i en lille del af skovens virkelighed når skovejeren synes der er tid og overskud til at inddrage skolen.
 

Aftale

Det anbefales at skoven og skolen nedskriver en aftale om den nærmere brug af skoleskoven. Skoven i Skolen har i samarbejde med Dansk Skovforening udfærdiget et kontraktudkast der medtager de væsentligste punkter i en sådan aftale.

Kontrakten er lavet efter svensk mønster - og således afprøvet i Sverige gennem næsten 30 år - men tilpasset danske forhold. Kontraktudkastet kan bruges direkte eller ændres, så det passer til lokale forhold.

Du kan hente et kontraktudkast i wordformat i højre margin. Det kan I passe til.
 

Fordele for skolen

For skolerne er der mange fordele ved at være tilknyttet et fast skovområde:

 • Eleverne får mulighed for at lære skoleskoven at kende og følge den gennem året.
 • Lærerne vil hurtigt lære skoleskoven og dens muligheder at kende - og vil derfor blive mere motiverede til at forlade skolens trygge mure og drage ud i virkeligheden.
 • En skoleskov kan ses som et klasseværelse i skoven. Læreren kan undervise såvel i enkelte fag som dansk, biologi, historie og natur/teknik med skoven som ramme og udgangspunkt. Samtidig kan læreren bruge skoven i tværfaglig og projektorienteret undervisning.
 • Skoven er ideel til studier af virkeligheden udenfor skolen. Her mødes økologi, økonomi, kultur og socialt samvær. Det giver et godt udgangspunkt for at udforske mange sider af verden.
 • Udeundervisning har gennem den sidste tid vist sig at være værdifuld for børns udvikling. Udeundervisning stimulerer kreativitet og aktivitet. Det forbedrer det børnenes koncentrationsevne og deres motoriske færdigheder. Og så er det sjovt.


Meld tilbage

På Skoven i Skolens hjemmeside www.skoven-i-skolen.dk er der etableret et oversigtskort der viser de forskellige skoleskove i Danmark. For hver plet på kortet vil vi meget gerne kunne lægge nogle enkle informationer om skoleskoven ud til inspiration for andre. Samtidig kan skoler og skovejere få mulighed for at få et link til egen hjemmeside pladseret der.

Det vil være meget værdifuldt for Skoven i Skolen at få tilbagemeldinger med erfaringer fra skoleskove. Vi beder derfor såvel skoler som skovejere om at kontakte sekretariatet – og skriftligt eller mundtligt videregive erfaringer og gode historier.


Kontakt

Du kan finde Skoven i Skolens kontaktdata her. 

Vi har desværre ikke fået lagt Fælles Mål ind her. Hvis du synes de mangler, er du velkommen til at sende de relevante mål til skoven-i-skolen@nst.dk. Så lægger vi dem ind.