Morseøvelser

Eleverne får et indblik i hvad kommunikation er, og hvordan man via morsekode kommunikerede med hinanden under krigen.
Oversigtskort over området omkring Bunkermuseum Hanstholm. Billede: Nationalpark Thy.

Forberedelse

Brug materiale-listen under fanen "grej" til at forberede undervisningen. 

Opgaven

Soldaterne på Hanstholm befæstningsanlæg skulle være i stand til at kommunikere med deres overkonstabel og skibene omkring farvandet i Skagerak, så de kunne sikre sig, at de ikke blev angrebet af fjenden.
Telefonen var opfundet, men var endnu ikke særlig udbredt i Danmark, og telefonnettet var heller ikke udbygget. Morse-kommunikation var derfor den hurtigste måde at kommunikere over store afstande.

Eleverne skal oversætte beskeder, der sendes fra fortet til soldater på øvelse ude i terrænet, ved at oversætte bogstaver og ord til prikker og streger.
Eleverne arbejder i to-mands grupper med morseøvelser. Alle får udleveret en ”Soldaterbog” med opgaver.

Sådan gør du

1. Tal med eleverne om læringsmålene
Se side 7 i arbejdsarket ”Soldaterbog”
Gør det hjemme i klassen eller når I er på Bunkermuseum Hanstholm.

2. Drøft hvad kommunikation er
Drøft hvad kommunikation er, og hvordan eleverne selv kommunikerer. (Søg evt. på kommunikation på nettet)
Hvordan kommunikerer du? Hvilke midler bruger du?

Morsealfabetet blev opfundet af Samuel Morse i 1837. Herefter blev det muligt at sende kodede signaler over længere afstande via elektriske telegraf. Signalsystemet kan ligeledes sendes med lys og lyd. Helt op til 1999 blev morsealfabetet brugt som kommunikation indenfor international søfart. Da den franske flåde i 1997 gik bort fra morse, var den sidste transmission: Calling all. This is our last cry before our eternal silence. Søg evt. på internettet for mere viden om morsealfabetet.

Drøftelserne kan foregå hjemme i klassen eller når I er på Bunkermuseum Hanstholm.

3. Løs opgaverne i soldaterbogen på Museumscenter Hanstholm

 • Udlever soldaterbogen til eleverne. Der er tre opgaver i soldaterbogen. Se arbejdsark ”Soldaterbog”.
 • Opdel eleverne i hold to og to.
 • Til opgave 2 udleveres to flag til hver gruppe, som skal bruges til at signalere morsekode.
 • Til opgave 3 udleveres to lommelygter til hver gruppe.

4. Afslut med at udfylde ”Tegn på læring”
Hver gruppe udfylder sammen sidste side i Soldaterbogen.

Refleksionsspørgsmål og aktiviteter:

 • Spørg eleverne, hvordan man ellers kan kommunikere.
 • Prøv kun at bruge dit ansigt uden at sige noget.
 • Prøv at kommunikere til hinanden med lyde uden ord.
 • Prøv at lave et alfabet med jeres egen kode.

Arbejd gerne videre med sætningerne hjemme på skolen, fx ved at skrive digte med de udvalgte ord.

Kan suppleres med opgave

Færdigheds- og læringsmål i dansk efter 9. klassetrin:

 • Eleven kan analysere eget og andres kropssprog.
 • Eleven har viden om sammenhæng mellem situation, kultur og kropssprog.
 • Eleven kan bruge kroppen som udtryk.
 • Eleven kan bruge kropssprog og stemme tilpasset kommunikationssituationen.