Musical uden ord

En musikalsk fortælling uden ord i tre scener. Musicalen bygger på tre musikforløb der ligger her på hjemmesiden.
Dreng fra Bjedstrup skole spiller musik på træstykker. Foto: Henrik Bjerg.

Formål

 • At eleverne udvikler rytmisk kompetence
 • At eleverne udvikler kropslig og rytmisk koordination
 • At eleverne bliver bedre til at lytte i musikalsk udførende sammenhæng
 • At eleverne gør erfaringer med musikalsk form
 • At eleverne gør erfaringer med forskellige materialers klanglige egenskaber
 • At eleverne får øje på træ som et centralt grundmateriale for musikkens klang
 • At eleverne fornemmer hvordan komponister gennem tiden er blevet inspireret af skovens lyde i deres musik.
 • At eleverne får øje på muligheden for at lade sig inspirere musikalsk af naturen.
 • At eleverne stifter bekendtskab med sampling og komposition af lydoptagelser fra den virkelige verden.
 • At eleverne får øjnene op for skovens fugle og deres sang.
   

Forberedelse

Indholdet i de tre scener bygger på undervisningsforløbene:
1: Stomp - byen og skoven
2: Fuglenes musik
3: Spil med skovens lyde

Brug det du vil
Undervisningsforløbene kan gennemføres helt eller delvist, således at hvis man f.eks. ikke har bygget panfløjter så i stedet for benytter almindelige blokfløjter. Har man ikke lavet optagelser i skoven af fuglestemmer, kan man i stedet benytte optagelser man kan finde på nettet osv. Indøvning af det musikalske indhold kan imidlertid ikke erstattes.

Forslag til opbygning
Hermed følger et forslag til opbygning. Hvis I har fået spændende ting ud af de enkelte undervisningsforløb som du gerne vil bygge ind i musicalen, så er det en åben mulighed. Ligeledes er det åbent at du inddrager ideer I får i processen. Forslaget til opbygning kan således ses som en ramme man kan arbejde videre med.
 

Sådan gør du

Første scene
Arbejd ud fra beskrivelserne i undervisningsforløbet  ’Byen og skoven’ – med en udvikling fra byen hen mod skoven.

Perkussion (i byen):  

 • Intro
 • Grundrytme
 • Chase
 • Ending

Stave (ud i skoven): 

 • Intro
 • Opbygning
 • Fill
 • Deling i to hovedgrupper
 • Ending

Anden Scene
Lydkollage af fuglestemmer med Ambient-fornemmelse. Stillestående. Hvilende. Lyttende. Evt. med skyggespil.

Hvis I har arbejdet med at imitere nogle af fuglestemmerne med fløjter, kan I arbejde med en bevægelse fra originale fuglestemmer til fløjteimitationer.

I kunne også tilføje at nogen elever bevæger sig rundt i slowmotion – ’lyttende efter fuglestemmer’. I kunne slutte af med at benytte to motiver fra melodilinien i tredje scene: d – h – a    og  g – a – g  som en forudanelse om det der følger.

Tredje scene
Tredje scene kombinere det melodiske og rytmen i to afsnit.

 • Først kombineres melodistemme 1, som allerede er antydet i anden scene ( d, h, a  osv.) med stave.
 • Bagefter kombineres melodistemme 2 ( d, d, e, e, e, e, f, f ) med perkussionsrytmerne.
 • Til sidst føjes det hele sammen til en ’kulmination’ og en fælles ending.

Stave og melodistemme 1:
melodistemme 1 spilles først alene
stave laver intro
c.   xylofoner og melodistemme 1

Perkussion og melodistemme 2:
intro
a. grundrytme og basrør
b. rytme, bas og xylofoner
c. rytme, bas, xylofoner og melodistemme 2

Kombination:
a.   fill = stave intro
b. stave føjes til (opbygning)
c.  melodistemme 2 afløses af melodistemme 1 (fra siden)
d. melodistemme 1 og 2 kombineres (og fortsætter)
e. fælles ending med et brag på ét – og stilhed.

Vi har desværre ikke fået lagt Fælles Mål ind her. Hvis du synes de mangler, er du velkommen til at sende de relevante mål til skoven-i-skolen@nst.dk. Så lægger vi dem ind.