Klittens jordbund

Med denne opgave får eleverne mulighed for en hands-on-oplevelse, hvor de selv skal lave en jordprofil af klittyperne, samt en næringsstofsanalyse.
Det er interessant at foretage jordbundsundersøgelser og næringsstofanalyser af klitterne i Nationalpark Thy. Foto: Nationalpark Thy.

Opgaven

Med denne opgave får eleverne mulighed for en hands-on-oplevelse, hvor de selv skal lave en jordprofil af klittyperne, samt en næringsstofsanalyse til deres argumentation af klittypen. Ved brug af forskelligt udstyr får eleverne desuden mulighed for, at se forskellen på jordens indhold i de forskellige klitter. Eleverne skal efter arbejdet have en forståelse af, hvordan klitterne er dannet og, hvorfor næringsstoffer og sandstrukturen fordeler sig som de gør.

Sådan gør du

Hjemme i klassen
Have kendskab til de klittyper som de skal arbejde med når de er på ekskursion samt dannelse af klitterne i forhold til vejr og vind.

Introduktion til øvelserne i klitterne.

Ekskursion
Der bliver afgrænset et område med fx landmålerstokke, så eleverne ved, hvilket område de skal befinde sig på.
Området skal indeholde både den hvide klit, den grå klit og klitheden.
Eleverne deles op i grupper af 3-4 personer.
Eleverne tager jordprøver med jordspyd i de forskellige klittyper.
Det vil være en god ide at tage to prøver i den samme klittyper, så eleverne har noget at sammenligne med.
De prøver der bliver taget, skal med hjem i klassen.

Hjemme i klassen igen
Når eleverne kommer hjem på skolen med jordprøverne, skal de straks vejes og tørres. Her er det vigtigt, at der holdes styr på, hvor hvilken jordprøve blev taget (klittype). Efter tørringen skal der laves en jordbundsanalyse med; måling af næringsindhold, pH, samt kornstørrelse ved hjælp af en stabelsi. Opgaven skal munde ud i, at eleverne har en viden om, hvordan indholdet af de forskellige klitters jordbunde er. Dette giver et indblik i, hvorfor klittyperne ser ud som de gør.

Eleven kan:

  • Kende forskel på de forskellige klittyper.
  • Tage jordprøver.
  • Sammenligne jordprøver fra de forskellige klittyper.