På træk med sangsvanen

Sangsvanen er en trækfugl, der hvert efterår trækker fra fx Sibirien til sydlige områder som England og tilbage igen. Nogle sangsvaner passerer Nationalpark Thy.
Sangsvaner på træk

Forberedelse

  • Udprint forhistorie, opgavetekster og flag. Opgavetekster og flag udprintes i samme antal som antallet af hold.
  • Kegler, plasticlommer og tape til at opstille banen med og fastgør flagene.
  • Tov til at binde hvert hold sammen.

Opgaven

Eleverne lærer med udgangspunkt i Sangsvaner om trækfugle og deres udfordringer og liv. 

Sangsvanen er en trækfugl, der typisk yngler i det nordlige Skandinavien og i Sibirien, som er den største del af Rusland. Når vinteren nærmer sig, trækker de sydpå. Hvis vi har en mild vinter i Danmark, så kan sangsvaner overvintre i Danmark. Hvis vejret giver store udfordringer med at finde føde trækker sangsvanerne længere mod syd som til England, Belgien eller Holland. Sangsvanerne flyver op til 7000 km for at finde gode områder, hvor de kan overvintre. For at dette kan lade sig gøre, må svanerne mellemlande og spise sig mætte undervejs.
Eleverne skal i denne aktivitet være svaner, der skal guides gennem turens mange udfordringer.

Sådan gør du

Start med at læse en kort historie højt om Sangsvanens rejse fra England til Nationalpark Thy i Danmark og videre til Sibirien i Rusland. Se arbejdsark "Sangsvane-forhistorie". Ønskes yderligere viden om sangsvanen kan I evt. læse teksten om Sangsvanen. Se arbejdsark "Sangsvane_tekst-quiz-leg"

Opstil en ”løbe”-bane med 6 punkter/lande på en lang stribe – længden bestemmer du selv.
Brug evt. kegler eller andet, der kan symbolisere de forskellige lande. Afhængig af antallet af hold skal banen være bred nok til, at de ikke løber ind i hinanden, og der skal være punkter/lande til hvert hold. Dvs. du sætter et antal rækker af 6 kegler op ved siden af hinanden.

Udprint et flag til hvert land og sæt fast på keglen. Brug arbejdsark "Sangsvane-flag"

Derefter deles klassen op i et passende antal hold. Hvert hold bindes sammen ved, at et tov bindes rundt om livet på dem, således de alle står inde i tovcirklen.

Til hvert hold skal bruges en dommer. Det kan evt. være et par udvalgte elever eller en lærer. Dommerens opgave er at læse opgaveteksterne højt til de enkelte lande og kontrollere at opgaven ved hvert land løses tilfredsstillende, før holdet løber videre. Brug arbejdsark "Sangsvane-opgavetekster"

Løbet foregår ved at 1 af de 4 opgavetekster til hvert land læses højt, hvorefter holdet udfører den stillede opgave, før de ”flyver” videre til næste land. Holdet skal ved ankomsten til hvert land vælge et tilfældigt tal mellem 1 og 4. Tallet afgør, hvilken case de vælger og efterfølgende løses opgaven.

Eleverne kan:

  • undersøge dyrs og planters tilpasninger til naturen
  • på enkle kort udpege plantebælter og klimazoner, herunder på digitale kort

Eleverne har viden om:

  • om dyrs og planters levesteder og livsbetingelser
  • om fordeling af kontinenter, hav, klimazoner og verdensdele