Prejlemærker

Fiskerne navigerer ofte efter prejlemærker på fjorden, når de skal finde frem til de bedste fiskepladser. I skal prøve at sætte jeres egne prejlemærker og se, om I kan navigere hen til dem igen.
Et kort gør det lettere at navigere og genfinde sine genstande

Forberedelse

Kortlæsning

Opgaven

Eleverne skal gemme og finde genstande for hinanden ved hjælp af prejlemærker og kort. Aktiviteten kan laves i alle åbne områder og skal træne eleverne i at navigere ud fra landskabsmærker.

Sådan gør du

Eleverne udstyres med et kort over området. Helst et kort med luftfoto. Herefter skal de gemme en genstand (fisk) et sted i området og beskrive gemmestederne placering ved hjælp af mindst 4 prejlemærker (to i hver retning). For at gøre det lettere at videreformidle gemmestederne, skal prejlemærkerne markeres på et kort og beskrives med tekst på bagsiden. Herefter bytter eleverne enkeltvis eller i grupper deres beskrivelser med de andre. Det gælder om at give så nøjagtig en beskrivelse, at det andet hold finder gemmestedet hurtigt.