Sommerferiepostkort fra skoven

Eleverne skriver et postkort fra et træ. Brevskrivning og tillægsord.
Udeskolebørn fra Ølsted Sogneskole i solen.

Kort om forløbet

Eleverne skrive et sommerferiepostkort fra et træ - eller et andet levende væsen - i skoven. De arbejder med brevskrivning og tillægsord.
 

Formål

  • At eleverne lever sig ind i et træ eller et andet levende væsen i skoven.
  • At eleverne arbejder med brevskrivning og tillægsord.
  • At eleverne udtrykker sig i skrift og tegning.
Forløbet er for dansk i 4. klasse. Det kan indgå i et længere forløb, hvor eleverne i sommerferien har sendt postkort til klassen og efterfølgende bl.a. skal skrive en sammenhængende tekst (stil) om deres ferie.
 

Sådan gør du

Tillægsord
Repeter med eleverne, hvad tillægsord er. Brug konkrete ting omkring jer. Træet med den brune, ru, rillede, rynkede bark svajer i vinden. Den blanke, blåsorte, bomstærke skarnbasse buser frem gennem skovbunden.
 
Bed først eleverne finde tillægsord, der fortæller noget om:
 
A. skoven
B. solskinsvejr
C. regnvejr

Eleverne kan skrive tillægsord i deres udeskolebøger. F.eks. Den grønne skov. De blanke blade. Sjaskvåd regn.
 
Bed eleverne sortere deres tillægsord i:
  • plus-ord (positive)
  • nul-ord (neutrale)
  • minus-ord (negative ord)
De kan gøre det i udeskolebogen - eller I kan gøre det sammen på stort stykke karton, som læreren medbringer
 
Postkort
Vis eleverne postkortene og fortæl dem, at de skal skrive et sommerferiepostkort fra et træ. De skal skrive, som om de var træet. 
 
Repeter afsender– og modtagerbegrebet med eleverne. I dette tilfælde er træet afsender - og eleverne kan selv bestemme, hvem træet skriver til: klassen, eleven selv, forældre, lærer eller andre træer.
 
Husk også at skrive dato på kortet.
 
Find et træ
Eleverne finder et træ, de synes godt om, kigger godt på det og ”snakker med det” om dets sommerferieoplevelser. Du kan også vælge, at de kan skrive postkort fra et et dyr, en plante, en svamp eller noget andet som de finder.
 
Skriv brev fra træet
Dernæst skriver de, hvad træet har oplevet i løbet af sommerferien:
  • Hvordan var vejret?
  • Hvem kom på besøg?
  • Skete der nogle farlige ting?
Eleverne skriver først deres brev i udeskolebogen - og fører det så over på et hvidt kartonkort med blyant og fin skrift.
 
Mal postkort
Så skal eleverne male træets postkort, det kan være et ”portræt” af træet, eller det kan vise noget af det, træet har oplevet i sommerens løb. Eleverne kan bruge vandfarver eller naturens farver (jord, blomster, græs, blade, kul som gnides mod kortet).
 
Læs postkort for hinanden
Til sidst læser eleverne deres postkort op for hinanden - gerne ved det træ, hvor de er skrevet.

Vi har desværre ikke fået lagt Fælles Mål ind her. Hvis du synes de mangler, er du velkommen til at sende de relevante mål til skoven-i-skolen@nst.dk. Så lægger vi dem ind.