Se det spire og gro - fra jord til bord

Eleverne får konkrete erfaringer med at så, dyrke, høste og tilberede egne afgrøder fra mistbænken.
Elever dyrker planter i mistbænk. Foto: Nationalpark Thy.

Forberedelse

”Haver til maver” har udarbejdet en undervisningsbog ”Haven til Maven – naturen på din tallerken”. Det er et fint undervisningsmateriale, som kan give eleverne en grundlæggende forståelse af vores afgrøder, og hvad de kan bruges til.

Nationalpark TV har udarbejdet udsendelsen ”Nationalpark Thy Klasseværelset i felten med Nors Skole”, hvor en 4. klasse undersøger planters vækstbetingelser. Eleverne lærer om lys og jords betydning for mangfoldigheden af planter, fx at i klitplantagerne i Nationalpark Thy vokser nåletræer så tæt, at de skygger for andre planter og at levevilkårene er anderledes i det åbne landskab.
 

Opgaven

En mistbænk giver eleverne gode muligheder for at iagttage planter spire og gro. Eleverne får konkrete erfaringer med at så, dyrke, høste og tilberede egne afgrøder fra mistbænken. Nationalpark Thy har en enestående natur, som varierer i forhold til planternes levevilkår.

Børns arbejde med at så frø i en mistbænk kan være en øjenåbner for, hvorfor planterne i nationalparken gror, lige nøjagtigt der hvor de gør. Eleverne lærer om vand, lys og jords betydning for mangfoldigheden af planter. For at eleverne kan drage en parallel med de planter, der gror i Nationalpark Thy og mistbænken, sås nogle af frøene fra frøposen i sandjord fra Nationalpark Thy.

Jordbundsforholdene i Nationalpark Thy er præget af sandflugten. Det giver andre levevilkår for planterne og er årsagen til, at det er svært at dyrke afgrøder i Nationalpark Thy. Planter i Nationalpark Thy spirer, hvor de er endt som frø og er derfor nødt til at tilpasse sig efter lys- og jordforholdende. De kan ikke spire og gro alle steder, og det er med til at give den forskellighed, vi oplever ude i naturen.
 

Sådan gør du

Læringsmål
Tal med eleverne om læringsmålene med forløbet.
 

Hvad er en mistbænk
Der forklares, hvad en mistbænk er: En mistbænk er en slags minidrivhus, hvor der er mulighed for at så eller sætte planter ud, før det bliver varmt nok udenfor. Det besynderlige navn skyldes det tyske ord Mist = "Møg". En mistbænk er altså en møgbænk. Det viser sig, at møget udvikler varme, når der kommes et lag dyrkningsjord oven på. Varmen kan udnyttes, så planter kan høstes tidligere end på friland.
 

Gode vækstbetingelser
Eleverne tegner, hvad de tror, der er vigtigt for at få frø/planter til at gro, dvs. om plantens vækstbetingelser/levevilkår. Brug arbejdsark ” Tegn en plante 1” eller ” Tegn en plante 2” afhængig af elevernes faglige niveau.
 

Forskellige grøntsager og afgrøder
Eleverne er sammen parvis og får udleveret forskellige frøposer, hvor de skal diskutere følgende spørgsmål:

 • Hvad betyder det, der står bag på frøposerne?
 • Hvordan skabes der gode vækstbetingelser for jeres frø/planterne i mistbænken?

Klassen får en fællessnak om gode vækstvilkår, og den viden de har opnået herved, skal de tilføje på deres tegning.
 

Levevilkår i Nationalpark Thy sammenholdt med mistbænken
Tal med eleverne om levevilkår, og hvilke planter der gror i Nationalpark Thy og mistbænken:

 • Hvilke planter gror i Nationalpark Thy?
 • Hvorfor tror I, at landmanden ikke dyrker jorden ved havet, skoven eller i Nationalpark Thy?
 • Hvordan er vækstbetingelserne/levevilkårene i Nationalpark Thy?
 • Hvordan er vækstbetingelserne/levevilkårene i mistbænken?


Klargøring af mistbænken
Det betyder meget, at mistbænken er placeret i nærheden af en vandhane, da der skal vandes en del henover forår/sommer. Kom muldjord i plastkasserne. Bor evt. et lille hul i plastkasserne, så planterne ikke får for meget vand.

Riv og fordel jorden jævnt og kom vand i kasserne.

Nogle af frøene fra frøposen sås i sandjord i mistbænken for, at eleverne kan sammenligne planter sået i muldjord med frø i sandjord. Det kan gøres ved, at der er i mistbænken er i et bæger fx emballagen fra champion sået med frø i sand og gerne sandjord hentet fra Nationalpark Thy.
 

Frø sås i mistbænken

 • Inddel eleverne i hold, så hvert hold har ansvar for deres egen kasse i mistbænken.
 • De forskellige slags grøntsager og krydderurter fordeles mellem holdene.
 • Holdene klargør jorden, og sår frøene.
 • En ide kan være at have to slags grøntsager i en kasse, så eleverne skal måle op, hvor de vil så, og så der er lige meget plads til grøntsagerne.
 • På ”malerpinde”/ispinde skrives navn på deres grøntsag og sættes i plastkasserne.
 • En mulighed er også at lave en ”dukse”-ordning for, hvem der har ansvaret for at få
 • vandet grøntsagerne i mistbænken.
   

Ideer til hvad der kan sås i mistbænken
Kort spiringstid: forskellige typer salater, radiser, krydderurter som purløg, persille, timian, oregano, basilikum.

Lang spiringstid: gulerødder, løg, ærter, rødbeder
 

Observation af planter i mistbænken
Løbende observeres planternes udvikling. Eleverne kan tage billeder af planter med en 1-2 ugers mellemrum eller tegne deres iagttagelser.

Hver elev udvælger en plante i mistbænken, som de tegner og evt. forklarer og skriver enkelte ord på. På arbejdsarket: ”Observer og tegn” er der mulighed for at tegne plantens udvikling over en periode.


Evaluering og opsamling
Elevernes tegninger af observationer med planter kan evt. hænges op i klassen. Afslut forløbet ved at få en snak om læringsmålene og sammenhold dem med deres observationer. Har eleverne nået målene? Og viser eleverne tegn på læring? 

Afslut evt. med at gå ind på naturteknikfaget.dk under 1.-3.kl. og find emnet: ”Planter” og lad eleverne prøve: ”Quiz om planters opbygning".  

Eleverne kan:

 • undersøge planter i den nære natur
 • undersøge vækstbetingelser i en mistbænk og Nationalpark Thy
 • beskrive planters vækst fra frøet sås til planten dør, dvs. plantens livscyklus
 • arbejde med enkle undersøgelsesmetoder som sansning og observering
 • bruge mistbænken som model til at forstå grundlæggende forhold i naturen

Eleverne har viden om:

 • planter og organismers opbygning 
 • hvorfor der ikke er meget landbrug/dyrkede arealer i Nationalpark Thy