Haver til maver

- Et studie af engagement, skolehaver og naturformidling.

Rapportens konklusion

"De første skolehaver i Danmark blev etableret i slutningen af 1800-tallet med udenlandsk inspiration – især fra Østrig, Tyskland og Sverige, hvor der allerede på det tidspunkt var viden og erfaring på området. De danske skolehaver etableredes både på landet og i byerne. Formålet var relateret til dannelse og praktiske færdigheder. Børnene skulle eksempelvis lære: ”at man høster, som man sår”, ”det kan lykkes og blive stort”, ”man må nyde frugten af eget træ”. Gennem skolehaverne skulle man ’indpode’ dem kærlighed til blomster og andre planter, for derved at give dem mulighed for at udvikle evnen til at ”se det skønne i det små”, så de kunne dannes til gode mennesker (borgere). Grundtanken var, at blomsterdyrkning var en måde at skabe kærlighed til naturen på, hvilket man mente havde stor forædlende indflydelse på børnenes karakter og ’hjertelag’
 
Haver til Maver er i dag en del af den kvalitetsbølge, som velfærdssamfundet rider på. Hvor mange skolehaver stadigvæk eksisterer som frivillige tilbud, og især omhandler havearbejde, skiller Haver til Maver sig ud på flere punkter. Haver til Maver er ikke blot skolehaver. Haver til Maver er et undervisningstilbud, hvor også maden og smagen, dvs. kvaliteten og æstetikken, spiller en afgørende rolle. Haver til Maver er desuden naturoplevelser og naturformidling. Den grundlæggende pædagogiske idé er at støtte børnenes læring og kompetenceudvikling i frie, trygge og bæredygtige rammer, så deres håndtering af og bevidsthed om gode, økologiske råvarer, natur og madlavning skærpes. Haver til Maver er et populært og lærerigt undervisningstilbud, som henvender sig bredt
til alle børn på tværs af etnicitet, alder og køn.
 
Krogerup Avlsgaard udgør med sine bygninger, marker og landbrugsproduktion en autentisk undervisningsramme. Børnene er med gårdens landmand i marken og undervises i økologisk jordbrug. De oplever køer, der kælver og andre af gårdens almindelige begivenheder. De har frihed til at boltre sig på gården – alene eller sammen med deres klassekammerater. Krogerup Avlsgaard er et sted, hvor børn lærer noget om grøntsagsdyrkning, natur og madlavning samtidig med, at de får nye autentiske oplevelser.
 
Gennem et Haver-til-Maver-forløb får børnene indsigt i havebrug, landbrug, økosystemer, fotosyntese, insekter, dyr, kvalitetsråvarer, madlavning, smag og meget mere afhængig af elevernes alder og klassens interesser. Samtidig er de ude i naturen, hvor de – både under vejledning og på egen hånd – udforsker mark og skov. Endvidere udvikler de praktisk håndelag både i relation til havearbejdet og madlavningen, som foregår i dertil designede udekøkkener.
 
Evalueringens litteraturstudie viser, at der er evidens for, at undervisning med inddragelse af naturoplevelser, naturformidling, havearbejde og madlavning kan være med til at forbedre børns sundhedsstilstand både mentalt og fysisk, forbedre deres sociale liv, give dem faglig viden og forståelse for sammenhænge mellem naturen og mennesket. Der er dog vægt på, at de positive resultater er afhængige af økonomi, lærernes viden og engagement samt ledelsens opbakning.
 
Sammenlignes Haver til Maver med andre skolehaveprojekter rundt omkring i verden, adskiller konceptet sig ved sit centrale fokus på den gastronomiske dimension og den omgivende natur. ’Treenigheden’: haverne, udeskolekøkkenet og den omgivende natur, skaber ramme om et unikt læringsmiljø, der ikke bare er med til at opfylde flere af folkeskolens fagformål, men samtidig er med til at styrke og forbedre børnenes mentale og fysiske sundhed."