Skovfolkenes kamp

Storyline-forløb med rollespil og figurer fra den gamle folketro.
To drenge fra Bjedstrup skole grutter mel. Foto: Henrik Bjerg.

Kort om forløbet

"Skovfolkenes kamp" er et rollespil, som eleverne spiller i løbet af et antal udeskoledage. Udeskoledagene behøver ikke at ligge i samme uge - de kan være fordelt med en dag om ugen over en periode. Eleverne er figurer fra den gamle folketro. Med hjælp fra naturen skal de overvinde onde kræfter, der vil ødelægge deres skov.
 
Spilmesterens fortælling
Forløbet er bygget op som en fortælling, der bliver fortalt af spilmesteren (læreren/pædagogen). Du kan se spilmesterens fortælling i Baggrund nederst i forløbet. 
 
Oversigt
Historien behøver ikke at ligge helt fast. Den kan udvikles alt efter, hvordan forløbet udvikler sig. Nedenfor finder du en skematiske oversigt over forløbet. Her er link til aktiviteter, som I kan printe ud og bruge.
 
Testpiloter
Forløbet har været afprøvet i flere variationer på Rønde skole i 1. til 4. klasse, hvor der har været en fast udedag på 4 timer.
 
Variation
Der er mange muligheder for at variere forløbet i forhold til årstiden, de lokale forhold - og efter hvor meget I vil arbejde med forløbet i ”indeskolen”. I kan også lægge mere eller mindre vægt på rollespilsdelen.
 
Hyldefløjte
Hyldefløjter kan også bruges magisk.
Foto: Malene Bendix.
 

Forberedelse

Et eller flere værksteder
I forløbet arbejder eleverne med en række aktiviteter. Hvis I er flere lærere og pædagoger kan I arbejde i sideløbende i værksteder, men I kan også arbejde med et værksted ad gangen.
 
En mulighed er, at hver elev udstyres med et kort med de 7 egenskaber: samarbejde, nysgerrighed, viden, fantasi, styrke, mod og magi. Eleven får et stempel, når bestemte øvelser og prøver er bestået eller aktiviteter er gennemført.
 
Lær naturen at kende
En vigtig del af forløbet er elevernes indsamling af urter, svampe mm.. Derfor er en del af lærernes forberedelse er at lære området at kende og undersøge, hvilke urter I kan indsamle hvor på denne årstid. I kan også få hjælp af en lokal naturvejleder. Til dette kan I bl.a. bruge denne oversigt over lægeurter og troldomskunst.
 
Figurer fra danske eventyr og sagn
Forløbet forudsætter, at klassen har en grundviden om de figurer, der optræder i eventyr og rollespil. Det er en god ide at fortælle sagn og folkeeventyr for klassen inden forløbet startes, så de er vant til at tænke mytisk og mystisk. Klassen skal også kende til grundreglerne for opbygning af eventyr og rollespil.
 
Grupper
Inden klassen går i skoven, skal I dele dem ind i grupper på 4-6 elever. Vi har hovedsageligt valgt grupper af figurer ud fra den danske folketro:
 • Elverfolk
 • Skovnisser
 • Hekse/helbredere
 • Trolde
 • Mennesker (jægerfolk)
Men der er selvfølgelig mange andre muligheder, hvis I går til live-rollespilsverdenen.
 
Hele skovfolket
Skovfolk.
Foto: Frank Juel.
 
Kampe og rimturser
Vælger I at lave liverollespil med rigtige kampe mod en fjende, skal klassen på et tidspunkt deles op i to hold. Fx kan læreren/spilmesteren fortælle, at trolde og nisser er gået over til fjenden eller klassen kan deles i to hold, der skiftes til at spille de onde rimturser (en slags oldnordiske orker). Det er dog bedre at få et samarbejde med en ældre klasse, der kan agere modstandere. Hvis I har mulighed for det, så lav en aftale med SFO-en om samarbejde om forløbet.
 
Dansk - inde og ude
Det er oplagt at arbejde danskfagligt i forhold til rollespillet ude. Her er forslag til danskfaglige aktiviteter inde og ude.
 • Eleverne kan løbende skrive logbog om hvad de har lavet i udeskolen, fx til fotos af aktiviteterne i skoven.
 • Hæng en stor planche med kort over det område der arbejdes i i udeskolen. Efterhånden som arbejdet skrider frem, sættes tegninger af huler og personer op. Der sættes navne på personer og ting. Dette arbejder foregår i klassen, parallelt med udeskoleforløbet.
 • Ud fra klassesamtale om oplevelserne i skoven, støttet af planchen, skriver eleverne små historier. På planchen kan sættes fotos og tegninger.
 • Der kan arbejdes direkte på computer eller tablet, men der kan også printes ark med fotos, hvor der er plads til at skrive nedenunder.
 • Øvelser i mundtlig fortælling og drama kan foregå i klassen, men selvfølgelig helst omkring bålet!
 • 1. klasse kan øve ”skovord” og lave skovalfabet med ting fra naturen (Agern, Brændenælde, Cikorie mm).
 • Eleverne kan skrive biografier om deres personer eller lave nye eventyr og historier om deres persons oplevelser.
 • God idé:  Lad klassen arbejde sammen med en ældre klasse, der hjælper med renskrivning af historierne.

 
Tegne og skrive
Skovfolk kan også tegne og skrive ude.
Foto: Malene Bendix.
 

Sådan gør du

Oversigt over rollespil og historie
Her er en oversigt over hele rollespillet. Vi har linket til de aktiviteter vi har. Resten må I selv finde på. I kan finde Spilmesterens fortælling i Baggrund nederst i forløbet.
 
Storyline
Nøglespørgsmål
Aktiviteter
1) Hvem er I ?
Skovfolkene ankommer til skoven. I starten lever de forskellige folk fredeligt. De finder et sted at lave
en hule og indretter sig.
Hvad hedder I?
Hvordan bevæger I jer i skoven?
Hvad er I gode til?
Hvad er I bange for?
Hvor og hvordan skal I bo?
Hvordan kan I samarbejde?
Finde på navne til personer.
Finde på navne til træer, sten og steder.
Rollespil.
Bygge huler eller bivuak.
Lave udsmykning, fx bladkranse.
Lave smykker.
2) Hvor bor I ?
Skovfolkene skaffer sig viden om skoven og dens planter og dyr ved hjælp af deres nysgerrighed.
 
Se forslag i fortælling 2
Hvordan kan I opnå viden om skoven?
Gå på jagt efter dyrespor: Hjortespor, kogler og nødder, dyrelort.
3) Hvem truer ?
Skovfolkene og deres skov bliver truet af isdronningen Pinus og hendes Rimturser. De vil ødelægge skoven og gøre dem til slaver.
 
Se forslag til fortælling 3
Hvordan kan I vise, at I har fantasi?
Hvordan kan I modstå fjenden?
Hvordan skal jeres kampråb lyde?
Hvordan skal krigsdansen se ud?
Kan I lave sange, rim og rap?
Kan I lave jeres eget tegn/logo?
Kan I lave et banner?
Brainstorm.
Skriveværksteder.
Rollespil.
Lave sange, rim, kampråb og krigsdanse.
Lave faner og våbenskjold / symboler.
4) Hvordan kan I forsvare jer ?
Skovfolkene forbereder sig på forsvar af skoven. De opøver deres styrke
og mod. De laver magiske amuletter og tryllestave.
 
Se forslag til fortælling 4
Hvordan kan I blive bedre til at gøre jer usynlige og bevæge jer lydløst?
Hvordan kan I få mere styrke?
Hvordan kan I finde noget i skoven, der kan hjælpe jer?
Balancelege
Styrkelege og flere
Snigeøvelse
Rollespil
5) Den indre fjende
Skovfolkene får fat på ekstra magiske ting. Men de tænker kun på sig selv og
sammenholdet brydes.
 
Se forslag til fortælling 5
Hvordan kan I komme til at stjæle nogle af de andre folks magiske ting?
Hvordan får I tingene tilbage.
Skriveværksteder
Rollespil
Fangelege
6) Til kamp mod de onde
Fjendes styrkes og skoven og dens folk trues. Skovfolket holder derfor et stævne og beslutter at holde sammen i stedet for at bekæmpe hinanden.
 
Se forslag til fortælling 6
Hvordan truer fjenden jer?
Hvordan kan I befri fangerne?
Hvordan kan I beskytte skoven?
Hvordan kan I samarbejde?
Hvad er jeres stærke sider?
Hvordan kan I vise jeres stærke sider til de andre?
Skriveværksteder.
Fortælleværksteder.
Rollespil
Fangelege
Der laves trylledrikke og endnu stærkere amuletter.
Folkene viser deres krigsdanse, kampråb, sange
7) Det store slag
Hvilke roller vil I have under slaget?
Kæmpere (gode og onde)
Spioner
Helbredere
Krofolk
Hvordan kan I samarbejde?
Skriveværksteder
Rollespil
8) Den store sejrsfest
Hvordan vil I fejre sejren
Mad over bål:
Kig i SkovMad
Sange
Danse
Gøgl
 
 
Stor fladstjerne
Helt tæt på naturen.
Foto: Malene Bendix.
 

Eksempel på første udeskoledag i forløbet

Start og fortælling
Om morgenen ankommer klassen til udeskolepladsen og læreren starter med dagens fortælling (fortælling 1) som oplæg til arbejdet.
 
Fælles leg
Eleverne leger fælleslege (fx snigelegen "Rødt lys stop").
 
Skovens folk
Tal i om, hvad der karakteriserer de enkelte folk. Læreren kan komme med eksempler på, hvordan de forskellige folk bor og hvordan de har fået deres navne.
 
Opgaver
Giv nu grupperne hver deres område i skoven. Nu skal grupperne løse en række opgaver - de er nævnt i højre kolonne af tabellen under aktiviteter. Det er fint med en tidsramme til hver opgave, og læreren kan samle eleverne med et aftalt fløjtesignal mellem opgaverne. Efter hver opgave fremlægger grupperne deres løsninger for resten af klassen.
 
Det kan være svært at sætte tid på de mere omfattende opgaver, såsom hulebyggeri og udsmykning, men start med en time og fortsæt så næste gang. Nogle klasser vil kunne bruge lang tid på indretning af huler med sovepladser, køkken mm. Hulerne kan laves mere eller mere solide efter temperament og de kan gøres tætte med små presenninger.

Hvis eleverne ikke selv har erfaringer med at finde dyrespor, kan I starte med en fælles tur gennem skoven, hvor I registrerer alle spor og der samler fjer, knogler, kogler, uglegylp mm.
Det kan være nødvendigt at lave noget af udsmykningen fælles, så som mælkebøttekranse om foråret og bladkranse om efteråret. I kan også lade det være op til eleverne og komme med gode råd undervejs.
 
Opgaven med at finde planter og smådyr kan være meget omfattende. I kan fx afslutte første dag med at lave kartoffelfælder, som lægges ud omkring hulerne. Dem kan I så tilse næste udeskoledag.
 
Det er godt at have et bål som samlingspunkt ved opstart og fællessamlinger, og grupperne kan på skift være ansvarlige for bålet samt tilberede en kop te eller cacao.
 
Bål
Tænd bål.
Foto: Janne Bavnhøj.
 

Baggrund

Her er et forslag til spilmesterens fortælling. Den kan bruges som optakt til arbejdet i de enkelte kapitler af rollespillet.
 
I udeskolen vil det selvfølgelig afhænge af elevernes alder, situationen mm hvor mange informationer og opgaver de skal have af gangen. Så få som muligt, så fortællingerne skal deles op i bidder. Og husk at det er tit nødvendigt at improvisere!
 

Fortælling 1: Hvem er I

Når I træder ind i skoven er I ikke længere elever. I er jægere, elverfolk, skovnisser, trolde og helbredere (som nogen kalder hekse!). For at kunne klare jer i skoven skal I styrke 7 egenskaber:
 • Viden om skoven
 • Nysgerrighed
 • Samarbejdsevne
 • Fantasi
 • Styrke og behændighed
 • Mod
 • Magi
Først skal I vise at I kan samarbejde ved at lave en hule og indrette jer. Hulen skal udsmykkes. I skal finde på navne til jer selv og områdets træer og sten. Husk at skovfolk tit bruger navne fra naturen. De kan fx bruge et navn på en plante eller et dyr de gerne vil sammenlignes med, og som har evner de gerne selv vil have. Snak om, og vis, hvordan I bevæger jer i skoven. Øv jer I at bevæge jer lydløst og usynligt i skoven. Kan I gemme jer så ingen kan se jer? Hvad er I gode til og hvad er I bange for?
 
Lav et rollespil, hvor I viser, hvordan I vågner, laver mad, hygger jer, bliver bange og gemmer jer.
 
Vi laver en runde til hulerne og viser hinanden de ting vi har lavet og fundet ud af.
 
Næste opgave kan udbygges og være en aktivitet der bruges tid på flere gange i forløbet.
 

Fortælling 2: Hvor bor I ?

I har nu vist at I kan samarbejde, men for at kunne overleve i skoven skal I også bevise, at I er nysgerrige og gerne vil have viden om skovens dyr og planter.
 
Gå på jagt i skoven omkring jeres huler og find fem forskellige planter/blomster i skovbunden og fem forskellige træer (tag et blad fra hver). Find navnene ud fra bestemmelsesdugene. Er der spiselige planter? (Hvis det er efterår kan der være spiselige bær og svampe!)
Fang mindst fem forskellige smådyr fra skovbunden og find ud af hvad de hedder. Se under sten og træstammer og sæt fælder. Find navnene ud fra bestemmelsesdugen.
 
Har I set større dyr og fugle? Hvad hedder de? Har I fundet dyrespor? Hvilke dyr har lavet sporene?
 
 

Fortælling 3: Hvem truer ?

I mange, mange år har skovfolkene (jægerfolket, elverne, troldene, nisserne og helbrederne) levet fredeligt side om side. Men i et slot i nærheden af skoven (for vores vedkommende Kalø Slotsruin) bor den onde Isdronning Pinus Nigra med sine rimturser.
 
Rimturserne er en slags orker, der kan fryse deres fjender til is ved at ånde på dem. Rimturserne har ikke respekt for naturen og elsker at hærge og ødelægge.
 
Pinus Nigra har gennem tiden taget mange slaver fra de omkringliggende skove og landsbyer, og nu har hendes spioner (ravne) udset sig jeres skov. Hendes magt og udødelighed hænger sammen med en magisk krystal, som hun opbevarer godt bevogtet af en drage dybt under slottet.
 
Når rimturserne skal underlægge sig nye folk, skal de have krystallen med sig, men de kan kun komme ud gennem porten fra slottet under ganske særlige forhold: (Her er det op til lærernes fantasi og de lokale forhold. F.eks.:)
 • Når den første frostnat falder sammen med fuldmåne
 • Når fuldmånen falder på en torsdag
 • Tre dage efter nymåne
 • Når der er set ravne over skoven tre dage i træk
Og det er desværre lige præcis hvad der er sket i nat. Så nu er freden forbi! Fjenden står for døren.
 
I har nu bevist at I kan samarbejde og at I har nysgerrighed og viden. Men for at stå imod Pinus Nigra og rimturserne skal I bevise, at I har fantasi, styrke, mod og kender til magi.
 
Vi starter med fantasi. Lav en historie om hvordan I forbereder kampen mod de onde. I skal også lave et lille rollespil, hvor I viser, hvordan I kan gøre. Her skal I også bruge en sang med rytmer, som I laver af ting I finder i skoven. I skal lave et kampråb og en krigsdans.
 
Lav et stævne hvor I fortæller historier for hinanden, viser rollespil, synger sange, viser kampråb og krigsdans.
 

Fortælling 4: Hvordan kan I forsvare jer ?

Nu er I kommet et stort skridt videre mod at kunne forsvare jeres skov! Men I kommer ikke uden om at skulle bestå prøver i styrke og mod! Vi holder et nyt stævne hvor vi opøver styrke og mod.
(Her laver I de aktiviteter og lege nævnt under afsnittet).
 
Det gik jo meget godt, men nu kommer vi til det sværeste: Magi. Uden kendskab til skovens magiske kræfter kan I nemlig ikke klare Isdronningen Pinus Nigra og hendes onde rimturser, der desværre selv er kyndige i magi.
 
Helbredernes forfader, den mægtige skovfyrste Fagus Sylvatica, har overleveret en hemmelig viden til sine efterkommere. Alle skovfolk er nu nødt til at stå sammen for at finde så mange magiske hjælpemidler som muligt. Først når I har fundet dem, kan I nemlig komme på magi-skole og bestå den sidste og afgørende prøve: magi-prøven! Her skal I bl.a. lave tryllestave og amuletter.
 
Her er det afhængigt af årstid, lokale forhold, viden om skoven mm., hvad I vælger eleverne skal finde.
 

Fortælling 5: Den indre fjende

(Alt efter temperament kan I lave to udgaver af fortællingen)
 
Fortælling 5A:
Den mægtige skovfyrste Fagus Sylvatica har i tusinder af år haft nogle magiske genstande fra jeres folk gemt forskellige steder i skoven. En historie fortæller, at når Pinus Nigras kraft og ondskab bliver vækket til live, er det muligt at finde genstandene igen. Men først når alle genstandene er samlet på ét sted og de er blevet stænket med saften fra de rigtige magiske urter, får de deres kraft igen.
 
Her er de magiske genstande I skal lede efter:
 • Jægerfolket skal finde en magisk bue, der altid rammer sit mål. (Almindelig bue)
 • Elverfolket skal finde en usynlighedskappe. (Kan være et alm. spejdertæppe el. lign.)
 • Troldene skal finde en magisk hjelm, der gør bæreren usårlig. (Sikkerhedshjelm eller cykelhjelm sprayet med guldspray)
 • Skovnisserne skal finde et styrkebælte, der giver 7 gange styrke. (Et gammelt læderbælte el. lign.)
 • Helbrederne skal finde et gyldent bæger, der heler sårene hos den der drikker af det.(Et gammelt krus, lysestage el. lign. sprayet med guldspray.
Nu skal I ud i skoven og finde tingene!
 
Når I har fundet alle tingene, skal I samle dem og stænke dem med saft fra magiske urter (Se Magiske urter/naturmedicin)
 
Hvis der er mulighed for det, vil det være en god effekt at lade lærere, pædagoger og eller ældre elever agere rimturser, der er kommet vores venner i forkøbet og har fundet genstandene. Vores folk skal så kæmpe sig til dem med våben eller magi.
 
Fortælling 5B
Den mægtige skovfyrste Fagus Sylvatica, har i tusinder af år haft nogle magiske genstande fra jeres folk gemt forskellige steder i skoven. En historie fortæller, at når Pinus Nigras kraft og ondskab bliver vækket til live, er det muligt at finde genstandene igen. Desværre er rimturserne kommet jer i forkøbet og I skal nu kæmpe jer til genstandene!
 
Når folkene har fundet/kæmpet sig til de magiske genstande fortsætter fortælleren.
 
Til lykke! Nu har I fundet jeres magiske genstande - og sammen med de magiske urter og amuletter gør de jer nu i stand til at forsvare jer mod de onde kræfter. Men kan I stole på de andre skovfolk? Vil det ikke være bedre, hvis jeres folk fik alle de magiske genstande selv?
 
I skal nu prøve at få fat på de andres genstande. De skal ligge synligt uden for jeres huler og I må ikke røre jeres egne ting.
 
(Forslag til kampregler).
 

Fortælling 6: Til kamp mod de onde

Kære skovfolk! I er indkaldt til stævne her i dag, fordi den mægtige skovfyrste Fagus Sylvatica er frygtelig skuffet og vred! I stedet for at stå sammen mod fjenden, den onde Pinus Nigra og hendes medsammensvorne, har I brugt tid og kræfter på at bekæmpe hinanden!
 
Jeres skov er nu i alvorlig fare for at blive ødelagt, måske for altid, og I selv kan snart ende som slaver i de mørke kældre under Pinus Nigras borg. Men I har en sidste chance! Hvis I nu går sammen og bruger alt det, I indtil nu har lært: samarbejde, viden, nysgerrighed, fantasi, styrke, mod og magi, kan I klare jer. Men I har travlt!
 
Jeres opgave er at finde Pinus Nigras  magiske krystal og ødelægge den. I kampen skal I bruge alle de ting I har lært og ikke mindst al den magi i har.
 
Til kamp!
 
Der er rigtig mange ideer til opbygning af rollespilsfortællinger, men hvis klassen er lidt ældre, kan I udbygge handlingen med at krystallen er blevet delt i flere dele, der så først skal samles.
 
Naviger efter forholdene
Det er spilmesterens fortælling. Find selv på andet og mere. Udbyg, fyld på og træk fra, så det passer til jeres klasse, skov og årstid. 

Litteratur

Live-rollespilsforeningen

Formålet med forløbet er at give eleverne en oplevelse af, at det er sjovt og spændende at være i naturen - og at de i udeskolen kan lære en masse fagligt på en anderledes måde. Herudover bliver motorikken styrket og ikke mindst samarbejdsevnen!

Dansk
Danskfagligt får eleverne udviklet talesprog, ordforråd, begreber og faglige udtryk. De får øvelse i at fortælle og dramatisere, give udtryk for fantasi og følelser mm. Samtidig får de øvelse i improvisere og eksperimentere med stemme og kropssprog. Eleverne bliver også øvet i at skrive egne kreative tekster, disponere teksterne og bruge illustrationer, tegning eller foto til teksterne.
 
Natur/teknik
Natur/teknik-fagligt er formålet at blive fortrolig med nærområdets natur. At lære udvalgte dyr og planter og deres livscyklus at kende og forstå, hvordan mennesker kan bruge naturen. At forstå årstidernes betydning for naturen.
 
Musik
Musikfagligt er formålet at skabe egne rim, remser og rytmer og bruge det i en meningsfyldt sammenhæng.