Bliv en ørn til at analysere naturfotos

I dette forløb skal eleverne lære at analysere naturfotos.
Udvælg og analysér flotte fotografier af naturen. Foto: Nationalpark Thy

Forberedelse

 • Fotobøger lånes og er klar i klassen (se Inspirations- og litteraturliste – a259)

Opgaven

I dette forløb skal eleverne i grupper udvælge naturfotos og analysere disse, og slutteligt fremlægge det for andre i klassen.

Det er vigtigt, at eleverne lærer at forholde sig kildekritisk til de fotos, de finder på nettet, og at de kan afkode afsenderen og evt. modtager samt hensigt med fotoet.

Derudover sætter forløbet også fokus på at analysere fotos ud fra klassiske billedanalytiske værktøjer.

Sådan gør du

1. Tal med eleverne om hvad de skal lære. Det kan fx være:

 • Eleverne kan søge og udvælge naturfotos ud fra både internettet og fotobøger med viden om afsender.
 • Eleverne kan forholde sig kildekritisk til, om fotoet må benyttes af andre.
 • Eleverne kan analysere og formidle analysen af et udvalgt foto ud fra analytiske værktøjer.

2. Inddel klassen i grupper på 2-3 personer.

3. Eleverne skal nu gå på jagt efter fotos på Internettet. Brug arbejdsark ”Gå på På jagt efter fotos - a253”. Find inspiration i arbejdsark ”Inspirations- og litteraturliste – a259”.

4. Herefter skal de valgte fotos analyseres. Der er foreslået to analyser i arbejdsark ”Analyse af foto a254”. Aftal med eleverne, om de skal benytte begge analysemetoder eller kun den ene.

5. Før eleverne skal præsentere deres foto og analyse, skal de forberede præsentationen. De kan præsentere billedet ved at lave en simpel digital præsentation, eller fortælle ud fra det billede i har valgt, hvis det er i en bog eller en folder.

6. Præsentation af foto og analysen af det for en anden gruppe.

7. Evaluer med eleverne og tal om, hvad de har lært.

Supplerende opgaver

Forløbet kan med fordel bruges i forlængelse af eller start til klassisk billedanalyse i danskundervisningen.

 

Forløbet er lavet af Kulturrummet i samarbejde med Nationalpark Thy Klasseværelset.

Fælles mål billedkunst 3. – 5. klasse:

 • Eleven kan analysere farvers virkning i billeder.
 • Eleven har viden om farvers betydning i en kulturel kontekst.
 • Eleven kan analysere synsvinklers betydning i billeder.
 • Eleven har viden om fugle-, frø- og normalperspektiv.

Forslag til læringsmål:

 • Eleverne kan søge og udvælge naturfotos ud fra både internettet og fotobøger med viden om afsender.
 • Eleverne kan forholde sig kildekritisk til, om fotoet må benyttes af andre.
 • Eleverne kan analysere og formidle analysen af et udvalgt foto ud fra analytiske værktøjer.

 

Fælles mål dansk 7. – 9. klasse:

 • Eleven har viden om metoder til fortolkning
 • Eleven kan deltage aktivt, åbent og analytisk i dialog

Fælles mål billedkunst som valgfag:

 • Eleven kan analysere billeder og billeders funktioner i forskellige kulturer.