Verden ifølge middelalderen - Signaturteorien

Dyk ned i en af middelalderens videnskaber, hvor mennesket var universets centrum. Studer og afkod planternes skjulte beskeder - det kan der spinnes en god historie på.
Foto: Nationalpark Mols Bjerge.

Forberedelse

Find et egnet område hvor der findes mange forskellige plantearter.

Artsrige skove, overdrev  og enge. Det er vigtigt for aktiviteten, at der findes mange arter på lokaliteten.

Se også "Baggrundsviden til læreren" nederst på siden. 

Opgaven

Signaturteorien var i middelalderen en anerkendt ”videnskab”, på linie med de traditionelle og alment anerkendte videnskaber. Signaturteorien byggede på den overbevisning, at alt levende var placeret på jorden for menneskets skyld: til vores fornøjelse og brug. Mennesket var altså centrum i universet og Gud havde placeret skjulte beskeder i alt levende, som afslørede hvad den pågældende organisme kunne bruges til. Det var bare vores opgave, at afkode organismen denne hemmelighed, og dermed finde ud af hvad organismen kunne anvendes til. Det kunne bla. være forskellige former for planter, som anvendtes til sygdomsbekæmpelse, og skulle afkodes deres helbredende virkning.

Sådan gør du

På lokaliteten
Inddel elever i små grupper på 2 eller 3 elever. Hver gruppe vælger en plante på lokaliteten, sætter sig ned og studerer den fra top til tå. Strukturer der minder om menneskelige organer eller giver associationer til noget der vedrører mennesker, nedskrives og der spindes en god historie på iagttagelserne. Til sidst navngives planten med et beskrivende navn, som gruppen selv finder på.

Når grupperne har beskrevet et par planter eller tre, alt efter hvor meget tid man ønsker at bruge på aktiviteten, samles grupperne og man fortæller historierne en efter en for de øvrige elever.

Når en historie er blevet fortalt, får de øvrige grupper til opgave at forsøge, at finde planten udfra historien og beskrivelsen. Når man har været rundt i de forskellige historier, kan hver gruppe få til opgave at finde de rigtige botaniske navne på deres planter vha. en god flora. Slå planten op i en bog om lægeurter, og se om de har ramt nogen af de egenskaber, som bogen beskriver. Eleverne får herigennem en ide om, hvordan anekdoter om planters egenskaber og overnaturlige virkninger kan opstå. Det bemærkes dog, at flere af lægeplanterne har en veldokumenteret virkning!

Til slut kan man diskutere, hvilke tilpasninger planten har udviklet, i forhold til sine omgivelser og det miljø den vokser i. De, under signaturteorien, fundne strukturer kan være en tilpasning og ikke Guds skjulte budskab!!!

Baggrundsviden til læreren
Signaturteorien var i middelalderen en anerkendt ”videnskab” på linie med de traditionelle og alment anerkendte videnskaber. Signaturteorien byggede på den overbevisning, at alt levende var placeret på jorden for vores skyld: til vores fornøjelse og brug. Mennesket var altså centrum i universet og Gud havde placeret skjulte beskeder i alt levende, som afslørede hvad mennesket kunne bruge den pågældende organisme til. Det var bare vores opgave at afkode organismen dens hemmelighed. Budskabet var skjult i f.eks. planter; om den kunne anvendes til sygdomsbekæmpelse, besad helbredende virkninger, om den kunne anvendes i madlavning, til beskyttelse mod trolddom, øge frugtbarheden etc. ”Videnskaben” handlede om at studere planterne med henblik på at finde strukturer, der ligner menneskelige organer eller strukturer, der afslører plantens gavnlige virkning. Hvis planten lignede et bestemt organ, var den selvfølgelig virksom mod sygdomme i det pågældende organ. Planter med strukturer der har en vis lighed med kønsorganer, var selvfølgelig gode til at stimulere frugtbarheden og øge potensen.

Signaturteorien kan også anvendes på smådyr, og sjove historier kan opstå.

Folk og Flora, Dansk Etnobotanik, Brøndegaard – V. J., Rosenkilde og Bagger 1978

Skovens dyr og planter, Møller – P. F., Staun – H., Danmark Naturfredningsforening og Politikens Forlag

Flora i farver, Christiansen – M. Skytte, Politikens Forlag