De sorte huse ved Agger

Flyt undervisningen ud til De sorte huse ved Agger. Find viden og undervisningsforløb til stedet her.

Besøg de sorte huse

I Agger kan I besøge De Sorte Huse. De gamle træhuse rummer en udstilling om Aggers historie og kystsikringen omkring Agger. Husene var oprindeligt rødmalede, men er siden blevet malet sorte. Langs med kysten og ud på høfderne blev der anlagt en smal skinnevej, ad hvilken Vandbygningsvæsenets tog kørte materiale ud til byggeriet. Ved høfderne arbejdede man med kraner for at løfte elementerne på plads. 

Børn og voksne i arbejde

Ved de store byggearbejder beskæftigede man dels lokale folk, der havde godt brug for at supplere indtægten fra fiskeriet, dels de såkaldte vesterhavsbørster, der rejste rundt og arbejdede der, hvor der var kystsikring i gang. Selv børn var beskæftiget ved de første høfdebyggerier. De havde til opgave at slå søm i de pæle, der skulle nedrammes i havbunden. Sømmene skulle sidde så tæt, at de forhindrede angreb af pæleorm, og nogle børn klarede at slå 10.000 søm i om dagen.

Kysten sikres stadig

De mange bestræbelser har efterhånden båret frugt, men kystsikring og vedligeholdelse af anlæggene er fortsat en vigtig opgave. Heriblandt den strandfodring, man foretager på udsatte steder som f.eks. sydspidsen af Agger Tange, hvor man påfører sand for at holde havets nedbrydning stangen.

Materialer til undervisning på stedet

Bingo-banko om sten
Observation og vedvarende observation
Opmåling af rynket rose med GPS
Hypotese - Hvad er det for et ord?
Faglig læsning om sten
Find og sorter sten på stranden
Bioblitz - Bestemmelse af arter 
Tårne i landskabet
Hvorfor er kystsikring nødvendig?
Mit landskab plus og minus
Geologisk foto-tidslinje 
Kyst kunst - strand mandala
Interview en "indfødt"
Byer og mennesker, der forsvandt i havet
Rynket rose – på godt og ondt, forår
Rynket rose – på godt og ondt, efterår
Bliv en ørn til at tage dine egne naturfotos