Variation hos Vorterod

Bliv klogere på begrebet 'variation' ved at undersøge variationen hos Vorterod.

Formål

Variation er et helt centralt begreb i genetikundervisningen. Med denne øvelser får eleverne mulighed for selv at arbejde med variation hos planter.

Forberedelse

Find et sted med vorterod. Find raunkjærciklerne frem, og print arbejdsarkene.

Sådan gør du

Forklar begrebet variation. Lad eleverne lave øvelsen, og lad dem derefter diskutere, hvilke fordele de enkelte varianter kan have.

Baggrund

Planter udviser også variation. Vorterod er af ranunkelfamilien (som ’smørblomster’), og har sin oplagsnæring i kølleformede ammerødder, og kommer derfor hurtigt op om foråret. Her kan de nå at have hele deres cyklus inden træerne springer ud. De spreder sig mest med små ynglekopper, da frøsætningen ikke er så god.

Læs mere i denne leksikonartikel om Vorterod 

Læs også

Viser  ud af