1. november 2016

16.000 skolebørn planter træer for et bedre klima

Pressemeddelelse fra Genplant Planeten, 01-11-2016

Skolebørn fra 185 skoler vil plante ca. 35.000 træer for et bedre klima med Genplant Planeten, som afholdes 7.-11.november.  
Træerne bliver plantet på skoler, i skove og på den bare mark og vil med tiden kunne bruges til skoleskove og grønne klasseværelser.

 
Klodens klima forandrer sig, det ved vi alle. Gennem klimakampagnen Genplant Planeten handler 16.000 skolebørn aktivt for et bedre klima ved at plante træer. Fra øst til vest, fra nord til syd i hele landet vil der blive plantet egetræer, bøgetræer og en masse andre træer.
Der vil blive arbejdet med læring omkring træer og klima og om hvordan skov og træ er en del af løsningen på klimaproblemet.
 

Pressen inviteres til startskud for Genplant Planeten

Skoven i Skolen står sammen med skovbruget i Danmark bag klimakampagnen. 
I samarbejde med Gungehusskolen i Hvidovre arrangerer Skoven i Skolen et startskud for pressen den 7.november kl. 11.15, hvor borgmester i Hvidovre Kommune Helle Adelborg planter træer sammen med 200 skolebørn. 
Der vil være mulighed for interviews med elever fra skolens spirende miljøråd og folk fra organisationer som står bag Genplant Planeten. Pressen briefes på stedet klokken 11.15. Arrangementet slutter kl. 12.45.
Adresse til Gungehusskolen: Høvedstensvej 35, 2650 Hvidovre.
 

Støtte

Genplant Planeten gennemføres af Skoven i Skolen.
Projektet støttes økonomisk af Nordea-fonden, DONG Energy, DAPO, udlodningsmidler for friluftsliv, Danske Planteskoler og 15.Juni Fonden. 

Pressefoto

Undervisningsmateriale

Til at understøtte undervisningen om skov, træ og klima har Skoven i Skolen udgivet hæftet ”Genplant Planeten – Træets kredsløb og klimaet”. Materialet bygger på udeskolepædagogik – og eleverne arbejder teoretisk og praktisk med klima og med at plante træer, dyrke skov, fælde træer, bruge træ – og træ som grøn energi.
 

Spørgsmål til Genplant Planeten:

Hvor og hvornår planter børn træer?
Genplant Planeten kortet (klik på skoler 2016 i højre margin) kan du se, hvilke skoler som planter hvor og hvornår. Klik på en prik og læs, hvor og hvornår hver skole planter. 
Pressen er velkommen til at tage kontakt. 
 
Nogle skoler har lavet aftaler med at plante i skove. På Genplant Planeten kortet kan du se skovinvitationerne (klik på skove i højre margin).

Hvorfor Genplant Planeten?
  • Genplant Planeten skal give børn mulighed for selv at handle aktivt for et bedre klima ved at  plante træer – og arbejde innovativt og løsningsorienteret med klima.
  • Genplant Planeten skal sætte fokus på bæredygtigt skovbrug og træanvendelse som klimaløsninger.
  • Genplant Planeten skal fremme skovrejsning i Danmark.
Undervisning
  • Til Genplant Planeten er udviklet en række undervisningsforløb og aktiviteter om træplantning, klima, handling og innovation, som kan bruges før, under og efter at børnene planter træer. Materialerne findes på Skoven i Skolens hjemmeside.
  • De skoleskove som børnene planter på skoler landet over, vil blive brugt som grønne klasseværelser, hvor klasserne kan arbejde med udeundervisning og udeskole.
Hvorfor hjælper det klimaet at plante træer?
Der er to måder at formindske mængden af CO2 i atmosfæren: Vi kan udlede mindre CO2 – og vi kan fjerne CO2 fra luften og gemme den. Træer kan begge dele. Skoven har en nøglerolle i forhold til klimaet, fordi træer ved deres fotosyntese kan optage CO2 fra luften og lagre CO2 som kulstof i træernes ved og i jordbunden.

 

Sidste nyt

Viser  ud af