15. januar 2024

Forårsmøde i UdeskoleNet 2024

Kom til Forårsmøde i UdeskoleNet på Myrthuegaard i Esbjerg mandag den 15. april 2024. Tema for mødet er "Udeskole og praksisfaglighed". Der er mulighed for at ankomme søndag eftermiddag og overnatte i sovepose.
Pige hugger en snelle. Foto: Malene Bendix.

Tid og sted

Kom til næste møde i UdeskoleNet den 15. april 2024 fra 9 - 16 på Myrthuegård, Myrtuevej 39, 6710 Esbjerg V. Find invitation som pdf-fil.

Program

9.00: Ankomst: Morgenbolle og kaffe

9.30: Velkomst ved Formand for UdeskoleNet Karen B og Kulturchef Ulla Visbech

10:00: Forskningsoplæg: Udeskole og Praksisfaglighed v. Forskningsleder, Docent Karen Barfod, VIA

10.45: Lille pause, ud i workshops

11.00: 1. runde workshops - vælges på dagen

1) Får som ressource på Myrthuegård (håndværk-design, indskoling/mellemtrin) v/natur- og kulturformidler Thea Givskov og naturvejleder Bodil Kristensen

2) Udeskole som supplement til hverdagens faglighed. Hvordan kan man inddrage udeskolen før, under og efter et besøg (mellemtrin) v/ lærere Troels Haas og Elisabeth Skovgaard Poulsen

3) Folkeskolens specialklasser i Udeskole, v/UdeskoleNet

12.15: Frokost, udenfor, vand i egen flaske eller mugs
13.00: Generalforsamling i foreningen UdeskoleNet
13.25: "Hvordan kan Udeskole styrke praksisfaglighed i skolen?"
Samtalecafeer

14.00: 2. runde workshops - vælges på dagen.

1) Biodiversitet og natursyn i samarbejde med Naturvejledning Danmark (mellemtrin), v/naturvejleder Rene K. Rasmussen og formidler Bettina Monrad

2) Plast i Vadehavet – et samarbejde mellem lokale naturvejledere og Nationalpark Vadehavet (fællesfaglige fokusområder, udskoling), v/naturvejleder Karen V. Henriksen og projektkoordinator Helle Hovmand-Rasmussen

3) Udeskole i mange år i lokalområdet (børnehaveklasse) v/ børnehaveklasseleder Lene Hammershøj og bydels-friluftsvejleder Anders Janken

15.15-15.45 Kaffe, the og kage + refleksion
Tak for i dag

Kom dagen før

16.00: Ankomst til Myrthuegaard, indkvartering i shelter (eller eget telt) og fælles madlavning
Sol op, 6.14; Sol ned 20.23

18.00: Aftensmad

20.30: Aftenkaffe og åben mikrofon, hvor du har mulighed for at dele erfaringer med andre, samt netværk og
samvær – medbring selv vin/øl. Pris for overnatning og aftensmad 75 kr. betales ved tilmelding.

Praktisk

Tilmelding
Tilmelding inden 4. april 2024 via http://flexbillet.dk/udeskolenet. Tilmelding gælder først, når indbetalingen er registreret.

Pris

  • Medlemmer: Gratis, men du skal betale 200 kr. for morgenbolle, frokost og kaffe.
  • Ikke-medlemmer: 200 kr. for mødet + 200 kr. for mad. Du kan tilmelde dig UdeskoleNet via tilmeldingslink på http://flexbillet.dk/udeskolenet.
  • Vil du overnatte fra søndag den 14. april til15. april koster det 75 kr. inklusive aftensmad (medbring selv sovepose, evt. telt og underlag).

Spørgsmål
Skriv en mail til kontakt@udeskolenet.dk eller ring til Lars Hansen fra bestyrelsen 61714505.

Medbring
Påklædning efter vejret. Tag selv mug eller vandflaske med.

Kom søndag aften
Mulighed for ankomst søndag kl.16. Overnatning eller shelter eller eget telt (husk sovegrej inkl. underlag).

Samkørsel
Vi sender en deltagerliste ud inden mødet, så deltagerne kan aftale at køre sammen. Ved tilmelding accepterer du dette. Benyt denne mulighed for at lære nye udeskolefolk at kende.

Hvad er UdeskoleNet
UdeskoleNet er et uafhængigt, tværfagligt netværk af folk, som arbejder med og interesserer sig for udeskole. Vi mødes to gange om året - omkring forskellige temaer. www.udeskolenet.dk.

Om praksisfaglighed

I regeringsgrundlaget beskrives det, hvordan et uddannelsessystem, der har en bedre balance mellem det boglige, kreative og praktiske skal se ud i fremtiden. Særligt peges der på at der i folkeskolen er der en underprioritering af det praktiske og kreative indhold, der kan påvirke elevernes valg af ungdomsuddannelser. Her er begrebet ’praksisfaglighed’ i spil. I ’forundersøgelsen’ udredes argumenterne for en øget praksisfaglighed i skolen, der er fire elementer:

  • En kropslig og aktiv tilgang til undervisningen styrker elevernes læring
  • Problembasering og anvendelsesorientering fremmer elevernes forståelse af teori
  • Fremstilling af produkter fremmer elevernes motivation for læring
  • Erfaring med forskellige måder at lære på styrker elevernes uddannelsesvalg

På dette netværksmøde vil vi i praksis gennem flere workshops i mange fag, og gennem teoretiske oplæg se på hvordan udeskole kan ses i lyset af dette øgede fokus på praksisfaglighed.

Sidste nyt

Viser  ud af