17. november 2015

5 millioner kroner til åben skole

Undervisningsministeriet og Kulturministeriet åbner ny pulje, som skal styrke samarbejdet mellem skole og lokalmiljø. Kommuner kan søge på vegne af skoler og partnere. Frist 4. december 2015.
Udeskolebørn fra Hammerum skole skærer roelygter. Foto: Frank Juel.

”Åben Skole – lokale samarbejder og national videndeling” er navnet på et nyt fælles initiativ fra kulturministeren og ministeren for børn, undervisning og ligestilling. Initiativet skal styrke kommunernes, skolernes og de lokale aktørers arbejde med den åbne skole. Lige nu kan kommunerne søge 3 millioner kroner. I de kommende år vil de resterende midler blive udmøntet til lignende puljer og en erfaringsopsamling.

Den åbne skole er en central del af den nye folkeskole, hvor skolerne i højere grad skal inddrage og trække på det omgivende samfund i skoledagen, for eksempel det lokale kultur- og foreningsliv. Kommunerne og skolerne arbejder dog meget forskelligt med virkeliggørelsen af den åbne skole i omfang og tilgang, ligesom det varierer, hvor stor erfaring de lokale aktører har med at samarbejde med skolen.

Derfor har ministeren for børn, undervisning og ligestilling og kulturministeren i fællesskab oprettet en pulje på tre millioner kroner, der skal hjælpe kommuner, skoler og lokale aktører med at få samarbejder stablet på benene. Med puljen kan kommunerne ansøge om tilskud til etablering af samarbejder i regi af den åbne skole. Projekterne skal også have fokus på formidling og videndeling, så erfaringerne fra projektet kan komme andre til gode. Derfor skal kommunerne og skolerne som en del af projektet bidrage til en national Åben Skole Dag, hvor de viser resultaterne fra projekterne frem for andre skoler og kommuner.

”En stærk folkeskole er en lokal folkeskole. Det er en skole, der trækker på alle de kompetencer og den viden, der findes i nærheden – hvad enten det er på industrivirksomheden på den anden side af gaden eller på det lokalhistoriske museum inde i midtbyen. Puljen skal sikre, at kommunerne får støtte til at inddrage de forskellige fagprofessionelle kompetencer i skoledagen, så eleverne får varieret undervisning og motiveres af at lære på forskellige måder. Puljen skal også sikre vidensdeling gennem en national Åben Skole Dag, hvor erfaringerne med projekterne kan deles med andre skoler og kommuner,” siger minister for børn, undervisning og ligestilling Ellen Trane Nørby.

”Jeg vil opfordre alle skoler til at bruge det lokale kultur- og foreningsliv. Ikke bare fordi, den åbne skole tilsiger det, men fordi der findes rigtig mange gode grunde til det, og det lokale kultur- og fritidsliv rummer ressourcer, som kan give undervisningen nye kvaliteter. Men der findes stadig både skoler og lokale aktører, som oplever det udfordrende at gennemføre udbytterige samarbejdsaktiviteter. Jeg ser derfor frem til, at vi med denne pulje og ikke mindst Åben Skole Dagen får sat fokus på videndelingen, og hvordan samarbejderne etableres,” siger kulturminister Bertel Haarder.

Puljen skal både understøtte de lokale samarbejder og give rum for national videndeling på tværs af kommuner, skoler og lokale aktører. Projekterne skal fokusere på at bruge den åbne skole til målrettet at styrke elevernes læring og trivsel, og derfor skal samarbejdet tage udgangspunkt i Fælles Mål for elevernes læring.

Projekterne, der støttes, skal lade de lokale aktører spille en aktiv rolle i undervisningen. Desuden er der krav om 50 procent medfinansiering, og der lægges ved ansøgning vægt på muligheden for videreudvikling af samarbejderne.

 

Ansøgning

Kommuner kan søge på vegne af skoler og samarbejdspartnere. Ansøgningsfrist er 4. december 2015. Læs mere - og find ansøgningsskemaer - på Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings hjemmeside.

 

Sidste nyt

Viser  ud af