26. august 2014

Anvendelsesorienteret undervisning løfter elevernes faglighed

En ny forskningskortlægning fra Undervisningsministeriet viser, at elever lærer bedst og er mest motiverede, når teori kobles på praktiske eksempler fra hverdagen.
Udeskolepiger fra Syvstjerneskolen i Værløse bygger en bro.

Elever lærer mest, når de får forklaret teoretiske begreber med praktiske eksempler fra hverdagen, viser Undervisningsministeriets forskningskortlægning om varieret læring, bevægelse, udeskole og lektiehjælp.

Kortlægningen viser også, at udendørs undervisning, hvor fagene bringes ud i et relevant miljø, fremmer elevernes erfaringsbaserede læring. Udeskolerne omfatter ofte gruppearbejde, og derved kommer der fokus på sammenhold og kommunikation, problemløsning gennem leg og samarbejde. Forskningen peger endvidere på, at udendørs e-ev-til-elev undervisning har positive effekter, og disse akkumuleres over tid.

Find rapporten på Undervisningsminiseriets hjemmeside.

Sidste nyt

Viser  ud af