23. januar 2014

Bliv medlem af UdeskoleNet i 2014

Læs om arbejdet i UdeskoleNet - og se hvordan du kan melde dig ind.
UdeskoleNet - ser langt.

Af Lars Hansen, Den Frie Lærerskole


Til alle som interesserer sig for udeskole

Vil du være medlem af UdeskoleNet? Så følg dette link - og læs mere om netværket nedenfor.
 

Hvad laver UdeskoleNet

UdeskoleNet arbejder for at kvalificere arbejdet med børnene i udeskole, og for at skabe bedre vilkår for lærere, pædagoger, naturvejledere, formidlere og andre, som beskæftiger sig med udeskole. Gennem de sidst 7 år har vi bl.a. været med til at udgive ”Viden i virkeligheden”, vi arrangerer halvårlige netværksmøder med spændende oplæg og workshops og vi har blandet os med politikere og embedsmænd, som havde brug for oplysning om udeskole.
 

Forening

UdeskoleNet er en uafhængig forening, der er etableret på grundlag af det løst organiserede UdeskoleNetværk, og er åben for alle, der arbejder med eller har interesse i Udeskole.
 
Også i 2014 vil UdeskoleNet være synlig og aktiv i udeskolesammenhænge:

  • Vi vil arbejde med at kvalificere arbejdet med børnene, så vi fortsætter med at blive dygtigere
  • Vi vil arbejde for bedre forhold for udeskolelærere og pædagoger, når vi skal arbejde med udeskole i forbindelse med skolereformen.
  • Vi vil arbejde for efteruddannelse og lokale netværk for udeskoleinteresserede
  • Vi vil arrangere halvårsmøder, hvor udeskoleinteresserede kan udveksle erfaringer og få ny inspiration.
  • Vi vil oplyse om udeskole til skoleledere og forældre.
  • Vi vil hjælpe, støtte og samarbejde med forskere, der undersøger/forsker i udeskole, fx ved at etablere kontakt mellem skoler, udeskolefolk og forskere.
  • Vi vil uddele Udeskoleprisen 2014 til en modtager, som har gjort en særlig indsats for udeskole
     

Bliv medlem

Du bliver medlem ved at bruge dette link og efterfølgende betale 100 kr. for personligt medlemskab eller 400 kr. for institutionsmedlemskab – vejledning om betaling kommer som svar, når indmeldelsesformularen er udfyldt.
 
Bestyrelsen arbejder tæt sammen med medlemmerne, og får mange gode ideer sammen. Meld dig i facebookgruppen eller send en mail til udeskolenet@udeskole.dk og giv os dit input til bestyrelsen.
 
Du kan læse alle referaterne og foreningens definition på UdeskoleNet her.

Vi glæder os til at se dig!
 
På vegne af bestyrelsen for UdeskoleNet,
 
Karen Barfod, formand
Lars Hansen, kasserer.

Sidste nyt

Viser  ud af