21. august 2014

De første 15 udeskoler er nu udvalgt til demonstrationsskoler

Undervisningsministeriet har nu udvalgt de første 15 demonstrationsskoler, som har særlig erfaring med udeskole - og som skal være med til at vise vejen for udvikling af udeskole i Danmark.
Udeskolebørn fra Baunehøj skole. Foto: Henning Bagger.
Udeskole og skolereformens formål
Udeskole giver mulighed for en praksisnær og anderledes undervisning og er en måde at arbejde med folkeskolereformens formål om at føre virkeligheden ind i skolen. Undervisningsministeriet og Miljøministeriet satte i foråret et nyt udeskoleprojekt i gang, som skal videreudvikle og formidle praksisnær viden om udeskole og give bud på, hvordan skoler kan arbejde med udeskole som undervisningsmetode. De to ministerier har tilsammen afsat 10,5 mio. kroner til projektet, som VIA University College gennemfører i samarbejde med Metropol, Københavns Universitet og Steno Center for Sundhedsfremme.
 
De 15 første demonstrationsskoler udvalgt
Undervisningsministeriet har udvalgt 15 skoler med særlig erfaring inden for udeskole til at være demonstrationsskoler.  Erfaringerne
fra de 15 skoler udbredes i skoleåret 2015/16 til yderligere 50 demonstrationsskoler, der gerne vil arbejde med udeskole.
 
Her er de 15 skoler, som er blevet udvalgt til udeskole-demonstrationsskoler
  • Hovedstaden: Tagensbo Skole, Guldberg Skole, Søndermarkskolen, Strandgårdskolen.
  • Sjælland: Fredensborg Skole, Trekronerskolen, Egebjerg Skole, Røsnæs Skole
  • Fyn: Spurvelundskolen, Stokkebækskolen.
  • Jylland: Naur-Sir Skole, Langesøskolen, Virklund Skole, Blåvandshuk Skole, Ravsted Børneunivers.
Læs selv mere om skolerne på Undervisningsministeriets hjemmeside.
 
Hvad siger ministrene
"Udeskole er en god mulighed for at arbejde med anvendelsesorienteret undervisning, hvor der veksles mellem det, som eleverne lærer i klasseværelset, og den virkelige verden uden for skolen – om det så er på skolen, på genbrugspladsen, på virksomheder eller andre steder, som understøtter undervisningens faglige mål. Men udeskole er også, når byrummet og kulturinstitutioner tænkes ind i undervisningen," siger undervisningsminister Christine Antorini.
 
"Det skal ikke bare være lærerigt at gå i skole, det må også godt være sjovt. Og jeg er sikker på, at både geometri, fotosyntese, biodiversitet og klimaforandringer bliver noget mere interessant, hvis man skifter klasseværelset ud med naturen. Jeg håber derfor også, at initiativet med udeskoler vil få flere private skovejere og lodsejere til at gå med i et samarbejde om at udlåne arealer til udeskoleundervisning," siger miljøminister Kirsten Brosbøl.
 

Sidste nyt

Viser  ud af