15. december 2015

Det lykkedes!

I lørdags blev en historisk klimaaftale landet på Klimatopmødet i Paris med nye mål og visioner om en fremtid uden fossile brændstoffer.

Hold fokus på klimaet

På Klimatopmødet i Paris blev ledere fra 196 lande lørdag enige om den hidtil mest vidtgående aftale om, hvordan vi kan bremse de menneskeskabte klimaforandringer. Selv om aftalen ikke er perfekt, er den et vigtigt skridt på vejen mod en fossilfri fremtid, som vil blive fulgt op i årene som kommer. 

I aftalen bekræfter alle lande at:
  • alle lande i verden skal styrke deres klimaindsats
  • vi skal holde den globale temperaturstigning under 2 grader - og arbejde frem mod ambition om, at holde den under 1,5 grader frem mod århundrets udgang. Det betyder, at vi helt skal stoppe udledninger fra fossilt brændstof i anden halvdel af dette århundrede.
  • aftalen sætter en ramme for nationale klimaindsatser fra næsten alle lande i verden.
  • aftalen styrker samspillet mellem offentlig støtte og privat kapital - og kan mobilisere de investeringer, som en grøn omstilling kræver.
  • aftalen tager initiativer til samarbejder, som kan øge forskning og grøn teknologi i stor skala - hvilket er centralt for at bremse klimaforandringerne.
Der er også mange vigtige ting, som aftalen ikke har med - og der skal gøres meget mere, før fremtiden er sikret. Men aftalen i Paris lægger op til, at hvert land kan stramme sine klimamål løbende hvert femte. Den skaber en fælles platform og giver alle lande en fælles retning. Den lægger op til en dynamisk proces, hvor landene hver for sig og sammen kan tage stadigt mere ambitiøse skridt. Og den inviterer erhvervslivet til at være med i udviklingen af grønne teknologier. 

Det bliver spændende! Og det bliver vigtigt, at blive ved at fastholde fokus og skubbe på arbejdet for et bedre klima.

Genplant Planeten

Genplant Planeten 2015 har med vores 33.000 træer været med til at give et lille prik i den rigtige retning. I kan plante igen til næste år i første uge af november 2016. Fra april 2016 kan I igen tilmelde jer og bestille træer via formularen over kortet.

Sidste nyt

Viser  ud af