24. februar 2015

DGI søger 6 københavnske skoler til udeskoleprojekt

Tilbud til seks københavnske skoler om deltagelse i "Udeskole - læring i bevægelse".

Baggrund

DGI Storkøbenhavns program Natur, Friluftsliv og Læring (Natur der Bevæger) har gennem de sidste fire år, i samarbejde med foreningsliv, skoler og institutioner, lavet udendørs aktiviteter for børn, unge og voksne med vægt på naturformidling, friluftsliv, leg, bevægelse og læring. Med afsæt i de opnåede erfaringer vil projekt "Udeskole – læring i bevægelse" tilbyde skoler at opstarte, udvikle og kvalificere udeskoleundervisningen, så elevernes skolehverdag kan blive varieret og fyldt med
læring gennem bevægelse.

Derfor søger DGI seks københavnske skoler, som vil tage i mod et tilbud om følgende projektpakke:

Projektpakke

Et projektforløb varer ca. 1 ½ år og er bygget op omkring 3 elementer:

1: DGI Profilskole (værdi 60.000 kr.)
Et certificeringsforløb for hele skolen over 6 moduler med en udeskolevinkel

 • Fokus på sammenhængen mellem fysisk aktivitet og læring
 • Idræt, leg og bevægelse bliver en fast og naturlig del af elevernes hverdag
 • Etablering af kulturelle og faglige forudsætninger for, at skolens personale kan, tør og vil sikre at idræt, leg og bevægelse bliver en fast og naturlig del af elevernes hverdag

2: Eksemplariske udeskoledage (værdi 15.000 kr.)
Tre eksemplariske udeskoledage i det lokale grønne miljø for udvalgte klasser (elever og lærere)

 • Handlingsorienterede, aktive og tværfaglige skoledage, der inspirerer elever og lærere
 • Fagfagligt fokus kombineret med bevidst implementering af mere fysisk aktivitet i undervisningen.
 • Samspil mellem det indendørs og udendørs læringsrum

30 timers uddannelsesforløb for pædagogisk personale (værdi 24.000 kr.)
Fire udvalgte lærere fra hver skole uddanner sig i praksis og teori med henblik på at være skolens ressource- og kompetencepersoner inden for udeskole.

Elementer i uddannelsesforløbet:

 • Opkvalificering i praksis – uderummet som klasseværelse
 • Udeskole og bevægelse
 • Lokal udvikling og forankring af udeskole
 • Planlægning af forløb der spiller sammen med teori og læringsmål
 • Overblik over udeskolefeltet i teori og praksis
 • Didaktik og læringsstile
 • Nærhedsprincip – geografisk nærhed
 • Dannelse af lokale udeskolenetværk

Projektets varighed

 • Del 1. 1. januar 2015 – 31. december 2016 (geografisk område: Storkøbenhavn. Henvendt skoleår 2015/2016.
 • Del 2. 1. januar 2017 – 31. december 2018 (udbredelse i hele landet). Henvendt skoleår 2017/2018.

Kontakt

Merete Schneekloth Søberg
Projektleder
 
DGI Storkøbenhavn
Vester Voldgade 100, 1. sal
1552 København V

Mobil: 24 97 14 90
E-mail: mss@dgi.dk
Website: www.dgi.dk/storkoebenhavn 
 

Sidste nyt

Viser  ud af